Stationskonst

Konst i olika former blir en permanent del av stationens arkitektur på alla andra fasens västmetrostationer. Konstens syfte är att göra stationerna mer tilldragande, trivsamma och karakteristiska.

Titta på en video om konstverken.

Fler bilder av verken finns i bildbanken.

 

Stensvik: Kalle Mustonen; skulptur ”Kulkijat” (Löparna)

 • Stensvik är en slutstation och skulpturen är ett landmärke på stationen.
 • Verket består av två cirka tre respektive två meter höga humoristiska träfigurer i mitten av metroplattformen
 • Verkets varma trätoner utgör en kontrast till den annars ljusa stationen
 • Figurerna är sympatiska och tål tidens tand
 • Titta på en video

Kalle Mustonen; skulptur ”Kulkijat”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Kalle Mustonen; skulptur ”Kulkijat”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Esboviken: Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla” (Skuggor på ytan)

 • Ljud- och ljusverket kan upplevas på plattformens mittenparti
 • I taket vid plattformens mitt projiceras ett ljusmönster som rör sig långsamt och påminner om ljus som reflekteras genom vattenytan
 • En nynnande, tyst människoröst är en del av verket
 • Verkets stämning är lugn och meditativ
 • Verkets ljus och ljud ändras och byter plats och form under dagen
 • Titta på en video

Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Sökö: Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit” (Sfärerna)

 • Verket består av fyra olika element (sfärer) som återses vertikalt i metrostationens olika delar från plattformsområdet till biljetthallen.
 • Verket skapas med hjälp av ljus och konstruktioner av metallskivor som påminner om bergsskärningar.
 • Sfärerna skildrar bergsskärningar, molntäcken, stjärnfall och stjärnbilder.
 • Konsten återses i olika delar av metrostationen från plattformsområdet till entrén.
 • De fyra elementen bildar en helhet som tar med besökaren på en fantasiresa från urberget ända ut till yttre rymden.
 • Titta på en video

Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit”

Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit”

Kaitans: Antti Tanttu, grafiskt verk ”Juurtuminen” (Slå rot)

 • Verket skapas på plattformsväggarna genom antingen laser- eller vattenskärning, materialet är 5 mm aluminiumskiva.
 • Det grafiska verket skildrar ett nätverk av rötter som löper längs nästan hela plattformsområdet.
 • Rötterna syftar på känslan av att rota sig och finna sig tillrätta i bostadsmiljön.
 • Rotandet sker inte genast; det behövs tid, livsupplevelser och medmänniskor.
 • Titta på en video

Antti Tanttu, figurativt och grafiskt verk ”Juurtuminen”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Antti Tanttu, figurativt och grafiskt verk ”Juurtuminen”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Antti Tanttu, figurativt och grafiskt verk ”Juurtuminen”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Finno: Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia” (Drömbilder)

 • Havstemat binder ihop bilderna i det figurativa verket. Bilderna påminner om smygtagna detaljbilder av naturen vid havsstranden.
 • Verket består av bilder i två lager.  Det övre lagret har cirka trettio olika bildkvadrater vars laserskurna öppningar visar upp de klara färgerna på den bakre glidmålningen.
 • Verket för en dialog med de vågliknande ytformerna på den motsatta väggen
 • Detaljerna skildrar naturen vid havsstranden och är avsedda att kunna betraktas många gånger.
 • Verket ger metroresenären en impuls till fria associationer eller drömbilder.
 • Titta på en video

Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Ängskulla; Mari Rantanen “Lived Space in Color”

Mari Rantanen “Lived Space in Color”, foto: Timo Kauppila / Indav

Mari Rantanen “Lived Space in Color”, foto: Timo Kauppila / Indav

Mari Rantanen “Lived Space in Color”, foto: Timo Kauppila / Indav

Hagalund: Kim Simonssons skulptur “Emma lämnar ett spår”

Hagalund: Kim Simonssons skulptur “Emma lämnar ett spår”, foto: Timo Kauppila / Indav

Hagalund: Kim Simonssons skulptur “Emma lämnar ett spår”, foto: Timo Kauppila / Indav

Kägeludden: Ett konstverk bestående av ljusrör gjort av konstnärsparet Grönlund & Nisunen

Ett konstverk bestående av ljusrör gjort av konstnärsparet Grönlund & Nisunen, foto: Timo Kauppila / Indav