Stationskonst

Konst i olika former blir en permanent del av stationens arkitektur på alla andra fasens västmetrostationer. Konstens syfte är att göra stationerna mer tilldragande, trivsamma och karakteristiska.

Fler bilder av verken finns i bildbanken.

Titta på en video om konstverken.

Finno: Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia” (Drömbilder)

  • Havstemat binder ihop bilderna i det figurativa verket. Bilderna påminner om smygtagna detaljbilder av naturen vid havsstranden.
  • Verket består av bilder i två lager.  Det övre lagret har cirka trettio olika bildkvadrater vars laserskurna öppningar visar upp de klara färgerna på den bakre glidmålningen.
  • Verket för en dialog med de vågliknande ytformerna på den motsatta väggen
  • Detaljerna skildrar naturen vid havsstranden och är avsedda att kunna betraktas många gånger.
  • Verket ger metroresenären en impuls till fria associationer eller drömbilder.

Kaitans: Antti Tanttu, figurativt och grafiskt verk ”Juurtuminen” (Rotfäste)

  • Verket skapas på plattformsväggarna genom antingen laser- eller vattenskärning, materialet är 5 mm aluminiumskiva.
  • Det grafiska verket skildrar ett nätverk av rötter som löper längs nästan hela plattformsområdet.
  • Rötterna syftar på känslan av att rota sig och finna sig tillrätta i bostadsmiljön.
  • Rotandet sker inte genast; det behövs tid, livsupplevelser och medmänniskor.

Sökö: Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit” (Sfärer)

  • Verket består av fyra olika element (sfärer) som återses vertikalt i metrostationens olika delar från plattformsområdet till biljetthallen.
  • Verket skapas med hjälp av ljus och konstruktioner av metallskivor som påminner om bergsskärningar.
  • Sfärerna skildrar bergsskärningar, molntäcken, stjärnfall och stjärnbilder.
  • Konsten återses i olika delar av metrostationen från plattformsområdet till entrén.
  • De fyra elementen bildar en helhet som tar med besökaren på en fantasiresa från urberget ända ut till yttre rymden.

 

 

 

Esboviken: Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla” (Skuggor vid vattenytan)

  • Ljud- och ljusverket kan upplevas på plattformens mittenparti
  • I taket vid plattformens mitt projiceras ett ljusmönster som rör sig långsamt och påminner om ljus som reflekteras genom vattenytan
  • En nynnande, tyst människoröst är en del av verket
  • Verkets stämning är lugn och meditativ
  • Verkets ljus och ljud ändras och byter plats och form under dagen

 

 

Stensvik: Kalle Mustonen; skulptur ”Kulkijat” (Löparna)

  • Stensvik är en slutstation och skulpturen är ett landmärke på stationen.
  • Verket består av två cirka tre respektive två meter höga humoristiska träfigurer i mitten av metroplattformen
  • Verkets varma trätoner utgör en kontrast till den annars ljusa stationen
  • Figurerna är sympatiska och tål tidens tand

Kulkijat