Västmetrons responskanaler för byggtiden stängs

Byggnadsentreprenaderna på metrostationerna och banlinjen avslutades 13.5.2022. I och med detta stängs även responskanalerna som varit i användning under byggtiden eftersom byggarbeten inte längre orsakar störningar i närheten av stationerna.

Information om västmetrons övriga byggarbeten inklusive kontaktpersoner ges ut bland annat på västmetrons webbplats och i byggplatsmeddelanden.  För närvarande pågår följande byggnadsentreprenader:

 

Kontaktuppgifter för Länsimetro Oy:s specialister på vår webbplats.

HRT svarar på frågor kring metro- och anslutningstrafiken

Helsingforsregionens trafik HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. Om du har frågor om metro- och anslutningstrafiken, till exempel anslutningsbussar, biljetter, färdtider m.m. kan du kontakta HRT:s kundservice.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Helsingfors och Esbo städer har pågående byggnadsprojekt i närheten av flera av stationerna. Frågor som rör stationsmiljöerna och stadsutvecklingen i Esbo besvaras av kundtjänsten på Esbo stads stadsmiljösektor.

Frågor som rör stationsmiljöerna och stadsutvecklingen i Helsingfors besvaras av kundtjänsten på Helsingfors stads stadsmiljösektor.