Ombyggnad av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats väster om Mattby station inleds vecka 19

Byggandet och testandet av västmetrons avsnitt Stensvik–Mattby har fortskridit så långt att en ombyggnad av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats väster om metrons nuvarande västra ändstation i Mattby inleds måndagen 9.5.2022. När metrotrafiken fortsätter från Mattby till Stensvik kommer utrymmet inte längre att användas som service- och förvaringsplats utan i stället användas i metrotrafiken. Arbetet pågår fram till 20.7.2022. Som entreprenör för arbetet fungerar GRK Infra Oy.

Arbetet orsakar inga störningar i metrotrafiken. Lastning av stenkross och ballast kan orsaka buller i den närmaste omgivningen på Sälvägen och Kaitansvägen. Dessutom kan ett surrande ljud från rökgasfläkten höras i närheten av Distby schakt.

Kontrollspåret väster om Mattby station har använts som service- och förvaringsplats för de trafikerande metrotågen i den västra änden av metrolinjen. När metrotrafiken fortsätter från Mattby till Stensvik kommer utrymmet inte längre att användas för detta utan i stället användas i metrotrafiken. Arbetet pågår 9.5–20.7.2022.

Mer information
Västmetrons responsnummer tfn
Byggarbetsplatsens telefonnummer tfn 050 516 7606