Esbovikens och Stenviks rökgasfläktar testas 11.–14.1.2022

Rökgasfläktarna på Esbovikens metrostation och Stenviks metrostation testas 11.–14.1.2022 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)

Figurerna i skulpturen på Stensviks station har fått namn

Figurerna i konstverket ”Löparna” i Stensvik har fått namnen Alis och Ylis efter de finska smeknamnen på områdena i Stensvik. Den lägre av figurerna heter Alis och den högre Ylis. Namnen valdes genom en omröstning där Alis och Ylis fick hela 65 procent av rösterna. Namnomröstningen samlade totalt 1 601 röster under tiden 7–17.12.2021.

Skulptören Kalle Mustonens verk ”Löparna” består av två figurer, varav den lägre nu heter Alis och den högre Ylis. Namnen kommer från smeknamnen på bostadsområdena i Stensvik.

Områdena Nedre och Övre Stensvik – Ala-Kivenlahti och Ylä-Kivenlahti – kallas lokalt för Alis och Ylis. Tre personer föreslog dessa namn med följande motiveringar:

  • ”Nedre Stensvik kallas Alis och Övre Stensvik Ylis.”
  • ”Stensviks delar kallas Alis och Ylis”.
  • ”Folk pratar ju om Alis och Ylis.”

Så här valdes namnen

Förslag på namn samlades in genom en öppen namntävling 17.11–2.12.2021. Vi fick totalt 208 förslag. Juryn valde ut fem namnpar till finalen: Alis och Ylis, Antas och Tyskas, Möhkö och Mahti, Steni och Vikke samt Tullen och Mennen. Bland dessa fick allmänheten rösta på sina favoriter 7–17.12.2021. Totalt 1 601 röster kom in.

Juryns ordförande var skulptören själv, Kalle Mustonen. Juryn bestod av arkitekten Petteri Littu från ALA Architects som gjort ritningarna för Stensviks station, projektledare Kimmo Leivo från Esbo stads stadsmiljösektor, köpman Toni Penttala som driver K-Market Stensvik och K-Market Stensviksgatan samt restaurangägare Pauliina Wiskari från restaurangen Wiskarila. Juryns sekreterare var Länsimetro Oy:s kommunikationschef Marianne Partanen.

Byggarbetet för parkeringsanläggningen i Stensvik har börjat

Bygget av parkeringsanläggningen i Stensvik inleddes vecka 47 med mark- och grundläggningsarbeten. Anläggningen kommer att ligga väster om Stensviks metrostation, bredvid den västra ingångsbyggnaden. Fira Oy är byggentreprenör för anläggningen.

Parkeringsanläggningen tas i användning 2023. Parkeringsanläggningen kommer att ha cirka 650 anslutningsparkeringsplatser för bilar och 50 cykelparkeringsplatser.

Byggarbetsplatsens adress är Stenbruksvägen 2, 02320 Esbo.

Byggarbetsplatsen för parkeringsanläggningen i Stensvik är markerad med en brun cirkel på kartan. Byggarbetsplatsens adress är Stenbruksvägen 2, 02320 Esbo.

Mer information

Fira Oy, ansvarig arbetsledare Jaakko Siira, jaakko.siira(at)fira.fi, tfn 040 159 6668
Fira Oy, arbetschef Jyrki Latvala, jyrki.latvala(at)fira.fi, tfn 0400 792 474

Västmetrons responsnummer, må–fr kl. 9–13), tfn 050 377 3700

 

 

Rökgasfläktar i Mattby, Finno och Kaitans testas nattetid veckan 50

På Mattby, Finno och Kaitans metrostationer samt banavsnitten och schakten mellan stationerna (Distby schakt på Finnviksvägen 15, Finnviksvägens schakt på Finnviksvägen 22 och Sälvägens schakt på Sälvägen 6) kommer testning av rökgasfläktarna att genomföras nattetid veckan 50.

  • 13-17.12.2021 nattetid från Mattby till Finno
  • 14-15.12.2021 nattetid från Finno till Kaitans

Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Testerna sker på natten kl. 23.45–5.00 då metrotrafiken står stilla. Under testerna kommer fläktarna att drivas på lägsta möjliga effekt för att undvika buller.

Rökgasfläktarna används i händelse av brand för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs kanaler med röksektioner. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Fläkttesterna är en del av den övergripande testningen på metroavsnittet Mattby–Stensvik. Systemens funktion testas alltid även på nästa station, det vill säga för Finno innebär det att även systemen i Mattby där metron redan är i trafik behöver testas. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik, medan avsnittet Gräsviken–Mattby har 32.

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av testerna.

Mer information

Västmetroprojektets driftsättningsingenjör Janne Ilkanheimo, tfn 0400 896 672
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Rösta namn för ”Löparna” (Kulkijat)

Figurerna i skulpturen Löparna (Kulkijat) på Stensviks metrostation behöver namn. Rösta namn för oss senast 17.12.2021.

Vi fick 208 namnförslag under 17 november — 2 december. Juryn valde ut finalister. Finalisterna är

  • Alis och Ylis
  • Antas och Tyskas
  • Möhkö och Mahti
  • Steni och Vikke
  • Tullen och Mennen

 

Oranssit, puiset ja pyöreät veistokset
Kalle Mustonen; skulptur ”Kulkijat” (Löparna) i Stensvik

Skulptören Kalle Mustonen var ordförande för juryn. Juryn bestod  av arkitekten Petteri Littu från ALA Architects som gjort ritningarna för Stensviks station, projektledare Kimmo Leivo från Esbo stads stadsmiljösektor, köpman Toni Penttala som driver K-Market Stensvik och K-Market Stensviksgatan samt restaurangägare Pauliina Wiskari från restaurangen Wiskarila. Juryns sekreterare var Länsimetro Oy:s kommunikationschef Marianne Partanen.

Nya cykelparkeringsplatser till Idrottsparken i december – bygget inleds vecka 49

Byggnadsarbetet för cykelparkeringsplatser vid den östra ingången av Idrottsparkens metrostation på Bågparksstigen inleds vecka 49. Arbetet börjar med schaktning, sedan installeras cykelställningarna och till sist betongplattor och slutförande arbeten. Gångvägarna på Bågparksstigen förblir i bruk under byggnadsarbetet men fotgängare och cyklister hänvisas att gå runt byggplatsen längs parkeringshusets väggar. Byggarbetet uppskattas ta 1–2 veckor. Vi beklagar eventuella olägenheter som byggarbetet medför.

54 cykelplatser byggs i anslutning till den östra ingången till Idrottsparkens metrostation vid Bågparksstigen. Cykelställningen av HST:s standardmodell är utan tak och med möjlighet att låsa cykelramen. Cykelparkeringsplatserna tas i bruk december 2021.

Entreprenören för Idrottsparkens cykelparkering är Recset Oy.

Byggnadsarbetet för cykelparkeringsplatser vid den östra ingången till Idrottsparkens metrostation på Bågparksstigen inleds vecka 49. Byggplatsområdet är markerat i rött.

 

Bild från Esbo stads parkområde där man ska bygga 54 cykelplatser vid Bågparksstigen. Cykelparkeringen tas i bruk december 2021.

 

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Titta på video om testkörning från Mattby till Stensvik

Trafiken på avsnittet Mattby–Stensvik väntas komma i gång under 2023. Ny kan du ha testkörning från Mattby till Stensvik. I västmetroprojektets andra byggfas från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget. Även i den andra fasen går metron hela sträckan under jord i två parallella tunnlar. Testkörningar startade sommaren 2021 och pågår till 2022.

Titta på video om testkörning från Mattby till Stensvik också på YouTube.

Brandklockan ringer på Stenviks metrostation tisdagen 7.12.2021

På Stenviks station pågår tester av systemen som ska garantera passagerarnas säkerhet. Systemens funktion testas i exceptionella situationer, exempelvis bränder i olika delar av stationen eller elavbrott av olika längd.

Tisdagen 7.12.2021 kl. 8–16 testas även brandlarmet och brandklockan kan då höras i området nära stationen.

Under testerna aktiveras även metrostationens utrymningsmeddelanden. Utropen kan höras utanför stationen från tisdag till torsdag 7.–9.12.2021 kl. 8–16.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Brandklockan ringer på Finno metrostation måndagen 29.11.2021

På Finno station pågår tester av systemen som ska garantera passagerarnas säkerhet. Systemens funktion testas i exceptionella situationer, exempelvis bränder i olika delar av stationen eller elavbrott av olika längd.

Måndagen 29.11.2021 kl. 8–16 testas även brandlarmet och brandklockan kan då höras i området nära stationen.

Under testerna aktiveras även metrostationens utrymningsmeddelanden. Utropen kan höras utanför stationen från måndag till torsdag 29.11–2.12.2021 kl. 8–16.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Konstverken till västmetrons förlängning är klara – trafiken inleds 2023

Västmetrons stationskonstverk är färdiga. Alla fem stationer har konstverk som passar arkitekturen. Konstens syfte är att göra stationerna mer tilldragande, trivsamma och karakteristiska. 

Just nu pågår testningen av västmetrons tekniska system i olika nödsituationer på stationerna längs avsnittet Mattby-Stensvik och metrolinjen. Trafiken på avsnittet Mattby–Stensvik väntas komma i gång under 2023.

Konstverken representerar olika konstformer. Varje verk ska också passa in
i stationens arkitektur och vara lätt att underhålla. Konsten gör stationerna mer trivsamma men har också ett praktiskt syfte i stationsplaneringen – den gör det lättare att navigera i metron och hjälper passagerarna att skilja mellan stationerna.

”Tiotusentals människor använder metron varje dag. Allt fler tar också metron till Esbo. Metrostationen är vårt visitkort utåt och gör vardagen trivsammare. Konst är en viktig faktor som bidrar till stationernas dragningskraft och trivsel”, säger kulturdirektör Susanna Tommila på Esbo stad.

Konstnärer, arkitekter och entreprenörer samarbetade för att uppföra verken på stationerna i samband med stationsbygget. Konsten är integrerad i arkitekturen och ersätter på sina håll andra konstruktioner i stationen såsom delar av plattformsväggarna. Den beräknade kostnaden för verken uppgår till cirka 1,2 miljoner euro.

”Det känns bra att ha deltagit i konstprojektet. Processen har varit lång och intressant ända från konstnärsval till de färdiga konstverken. Samarbetet med stationernas arkitekter har fungerat väl”, konstaterar projektets konstkoordinator Jaakko Niemelä. 

Merparten av konstverken finns på plattformarna där de också kan ses från metrotågen.

”Vi tyckte att det var viktigt att visa upp olika konstformer på andra fasens stationer och efterfrågade nyskapande idéer från alla konstnärer. Samtidigt representerar verken konstnärernas övriga produktion på ett intressant sätt. Det känns fint att man velat ge konst en så framträdande roll längs västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik”, säger EMMAs museichef Pilvi Kalhama.

Läs mera om stationernas konstnärer och verk.

Alla fem stationer har konstverk som passar arkitekturen.

Mer information:

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör Satu Linkola, satu.linkola(at)lansimetro.fi