Västmetron och EMMA inför gatukonst i Hagalund

Seniorer från Hagalund och ungdomar från SOS-barnbyn har tillsammans med konstmuseet EMMA förverkligat en 29 meter lång väggmålning på staketet till Västmetrons bygge i Vindängen i Hagalund.

Målet för det kollektiva konstprojektet var att dels liva upp miljön i Esbo med konst, dels att skingra fördomarna mellan olika åldersgrupper och att påminna om att vi tillsammans är ansvariga för vår egen närmiljö.

Under ledning av verkstadsguide Hans-Peter Schütt och museilektor Veera Jalava har gruppen från och med mars månad arbetat på museet, i SOS-barnbyn och i servicehuset i Hagalund. Man har bekantat sig med varandra, övat väggmålningsteknik och bearbetat konstverkets olika element. Den slutgiltiga målningen gjordes med latex- och sprayfärger. Ovanpå de tapetliknande schablonfigurerna har målats stencilbilder (silhuetter) av målningens skapare i naturlig storlek. Länsimetro Oy erbjöd en byggplatsvägg i faner och material för målningen.

– Byggplatserna inhägnas noggrant av säkerhetsskäl. Det gläder oss att kunna liva upp staketen och införa konst i Hagalund i ett så här positivt sammanhang. Vi hoppas att målningen skall vara till glädje både för arbetarna och för förbipasserande, säger Hanna Malmivaara, informationschef för Västmetron.
En del av seniorerna deltog redan i fjol i förverkligandet av EMMA-graffitin i Södervik i Helsingfors. Projektet understöder en planmässig och laglig gatukonst. Man hoppas att den nya väggmålningen skall leda till diskussion till förmån för en laglig plats för gatukonst även i Esbo.

Målningen är en del av ett större, ettårigt projekt kallat På väg, som EMMA och SOS-barnbyn kommer att fortsätta med i höst under ledning av bildkonstnär Katja Tukiainen. Projektet genomförs med hjälp av ett understöd från Konestiftelsen.

Tilläggsuppgifter

Nana Salin, chef för konstfostran och kundrelationer, EMMA, tel. 09-8165 7538
Hanna Malmivaara, informationschef, Länsimetro Oy, tel. 046 877 3392

Västmetron står klar i slutet av år 2015

Västmetron öppnas för trafik i slutet av år 2015. Förlängningen av tidsplanen beror på de planbesvär som har försenat byggstarten i Esbo och vårens preciseringar av de byggtekniska ramvillkoren.

Tidsplanen för bygget av Västmetron har granskats av flera arbetsgrupper under våren. Målsättningen har varit att upprätta en så realistisk och hållbar tidsplan som möjligt.

– Vi vill reservera tillräckligt lång tid för testning av de automatiska tågen och de övriga systemen. Schaktningsarbetet avslutas huvudsakligen i slutet av 2012, varefter tunnlarna och stationerna utrustas, säger verkställande direktör Matti Kokkinen.

Man väntar på Västmetron även i de nya stationernas omgivningar, eftersom metrotrafiken har stor betydelse för investeringsbesluten i närheten av stationerna.

– Tidsplanen måste vara snäv men realiserbar. Den nya tidsplanen möjliggör noggrann och tillförlitlig byggnad och testning av metron, vilket vi kan förbinda oss till i dag, säger Västmetrons styrelseordförande Olavi Louko.

Schaktningen av körtunnlarna i Otnäs, på Kägeludden och på Björnholmen inleds i juli

Västmetrons styrelse har valt entreprenörer för schaktningen av körtunnlarna i Otnäs, på Kägeludden och på Björnholmen. Körtunneln i Otnäs schaktas av YIT Rakennus Oy, medan schaktningen av körtunnlarna på Kägeludden och Björnholmen görs av Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Schaktningsarbetets sammanlagda värde är drygt 6 miljoner euro.

Samtliga åtta aktörer som hade godkänts i den första anbudsfasen svarade på anbudsbegäran inom utsatt tid. Bland aktörerna fanns även entreprenörer från Tjeckien och Sverige. Avsikten är att underteckna avtalen i månadsskiftet juni-juli. Arbetet i Otnäs, på Kägeludden och på Björnholmen inleds i juli. Innan schaktningen påbörjas görs en startbesiktning av alla fastigheter i det berörda området. Tisdagen den 15 juni klockan 18.00 hålls ett informationsmöte för områdets invånare och andra aktörer på GTK.

Det metrorelaterade arbetet i Esbo börjar i Hagalund med schaktning av en körtunnel för Västmetron och Hagalunds centrumparkering. Arbetet inleds vid den gamla hundparken i närheten av Havsvindsvägen och Sunnanvindsvägen i början av juni. Förberedelserna på byggområdet har redan inletts. Esbo stad ansvarar för schaktningsarbetet. Startskottet för arbetet i Esbo firas på byggarbetsplatsen 1.6.

Ytterligare information

Västmetrons styrelseordförande Olavi Louko, tfn 0500 607 754

Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Byggstart i Hagalunds centrum

Vi berättar om byggnadsskedena för en gemensam tunnel för Västmetron ochcentrumparkeringen i Hagalund

torsdagen den 27 maj 2010 kl. 18-20 i skolan Tapiolan yläastes auditorium (Studievägen 1, 02100 ESBO)

Välkommen!

Tekniska centralen i Esbo stad
Länsimetro Oy

Bågparkens station kommer att heta Idrottsparken

Metrostationen som byggs söder om Hagalunds idrottspark har fått nytt namn. Stationen kommer att heta Idrottsparken. Namnet återspeglar områdets service och tjänster.

Station Idrottsparken (f.d. Bågparken) byggs söder om tennishallarna på stadens obebyggda tomt i Ängslandet i norra delen av Bågparken (flygfotografi). Stationen präglas av närheten till idrottsparken och dess mångsidiga idrottstjänster såsom tennishallar, planer för innebandy och en ishall.

Brytningsarbetet i Gräsviken inleds denna vecka

Dagbrytningen vid mynningen till metrons servicetunnel i Gräsviken inleds i slutet av denna vecka. Trafiken på Västerleden och Sundholmsgatan stoppas i samband med sprängningarna.

Under dagbrytningsfasen sker sprängningarna måndag – fredag klockan 11-13. I samband med sprängningarna stoppas trafiken på Västerleden och Sundholmsgatan under perioder på 5-10 minuter. Av säkerhetsskäl stoppas även fotgängare och cyklister. Sprängningarna aviseras med hjälp av ljudsignaler. Före sprängningen ges en bruten ljudsignal och efter sprängningen en fortgående ljudsignal.

Mynningen till Gräsvikens servicetunnel är belägen vid Sundholmsgatan, mellan hotell Holiday Inn och Västerleden. Vid dagbrytningen, som räcker cirka två veckor, vidgas tunnelmynningen för att ge plats för arbetsmaskiner och lastbilar som transporterar schaktmassor. Övriga arbeten i anslutning till dagbrytningen, såsom borrning och rensning, utförs klockan 7-18 under vardagarna. Förutsatt att bullergränsen på 40 dB inte överskrids kan arbetet vid behov fortgå fram till klockan 22.

Efter dagbrytningen inleds schaktningen av en ny, cirka 300 meter lång servicetunnel norr om den befintliga metrolinjen. Schaktningen av den nya metrolinjens två spårtunnlar inleds i början av sommaren.
Bergsmassorna som bryts i Gräsviken transporteras till Busholmen. Sprängsten transporteras inte längs bostadsgatorna under nattetid mellan kl. 22-7.

Ytterligare information

Tero Palmu, projektingenjör, Länsimetro Oy, tel. 046 877 3423
Hannu Ratamäki, projektchef, Lemminkäinen Infra Oy, tel. 0400 818 215

Västmetron

Länsimetro Oy svarar för det tekniska genomförandet av metrolinjen Gräsviken-Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader och parkeringsplatser som betjänar trafiken längs den 13,9 kilometer långa underjordiska metrolinjen samt övriga konstruktioner och anordningar som betjänar dess verksamhet. Västmetron kommer att få sju nya stationer. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi