Stenvik

Stenviks station öppnade när metrotrafiken mellan Mattby och Stensvik inleddes  3.12.2022. Byggnadsentreprenaden i Stensvik utfördes av Skanska Infra Oy.

Stensviks metrostation har en lugn och sval interiör med ljusa nyanser. De ljusa nyanserna i Stensviks gatubild fortsätter inne på metrostationen och skapar en fridfull stämning. Stationen är ritad av ALA-Architects.

På stationsplattformen välkomnas passagerarna av Kalle Mustonens skulptur ”Löparna” som består av två träfigurer. Skulpturernas varma orangeskiftande nyans står i kontrast med den övriga stationen. Stationens färgpalett är sval och ljus jämfört med Löparnas intensivt varma toner. Stationen har räta linjer, medan skulpturerna är organiska och runda.

Läge

Stensviks station utgör metrons västra slutstation. Förtätningsbyggande pågår i Stensvik och stationen kommer att omges av nya byggnader. Stensviks station ligger närmare bestämt i Nedre Stensvik, precis söder om Västerleden.

Till en början kommer bara den östra ingången vid Stensvikstorget att vara öppen för passagerarna. Stensvikstorgets ingång är en fysiskt och funktionellt sett fristående byggnad i hörnet av torget.

Stationens västra ingång kommer inte att vara tillgänglig när trafiken inleds på grund av andra byggprojekt i området. Ingången tas i bruk när byggarbetena omkring den har slutförts. Den västra ingången kommer att vara integrerad i Stensviks planerade metrocentrum och i praktiken ligga nedanför centrumet.

Stationen och ingångarna är tillgängliga för rörelsehindrade.

HRT:s sidor

HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. På HRT:s sidor kan du läsa mer om den nya metrosträckan, var ingångar och busshållplatser ligger samt om anslutningsparkeringar och anslutningstrafiken.

Stensviks station

Stensviks station

Stensviks station

Stensviks station

Stensviks station

Stensviks station

Stensviks station