Historia

Länsimetro Oy har ansvarat för byggnadshelheten i enlighet med projektplanen, först från Gräsviken till Mattby och andra fasen från Mattby till Stensvik. Plattformslängden fastställs i Helsingfors stads automatiseringsbeslut från 2006. Mer information finns också under  Vanliga frågor.

Läs också Så byggdes första fasen och Så byggdes andra fasen