Parkeringsanläggningen i Stensvik har nått sin fulla höjd

Länsimetro Oy bygger en parkeringsanläggning för anslutningstrafik i Stensvik. Byggarbetet som utförs av Fira Oy påbörjades i november 2021 och slutförs våren 2023. Parkeringsanläggningen i Stensvik har nu nått sin fulla höjd och i början av september firade man taklagsfest på byggarbetsplatsen. För närvarande pågår arbetet med bland annat husteknik och yttertak. Under hösten kommer arbetet att fortsätta med bland annat installation av hissar och solpaneler, putsarbeten, målning och fasadarbeten.

Anläggningen får ungefär 650 parkeringsplatser för bilar samt laddplatser för elbilar och platser för 50 cyklar. Parkeringsanläggningen ligger väster om Stensviks metrostation, bredvid den västra ingångsbyggnaden. När metrotrafiken inleds under 2023 kan den västra ingången dock inte öppnas för passagerare på grund av andra pågående byggprojekt i området.

Byggnadsentreprenaderna för stationerna och banlinjen på avsnittet Mattby–Stensvik slutfördes i maj 2022. Västmetroprojektet överlåter avsnittet till Stadstrafiken i höst, varvid Finlands största infrastruktur-, husteknik- och automationsprojekt når sitt slut. Efter byggfasen kommer Huvudstadsregionens Stadstrafik och HRT att utföra förberedande arbeten inför trafikstarten. Tidpunkten för trafikstarten preciseras allteftersom arbetet fortskrider.

Byggandet av parkeringsanläggningen i Stensvik inleddes i november 2021. I september nådde byggnaden sin fulla höjd. Foto: M. Partanen