Avtal undertecknades

Måndagen den 22 december undertecknades entreprenadavtalen baserade på konkurrensutsättningarna av planering och byggherrekonsult för metroavsnittet Mattby–Stensvik.

Byggnadsplaneringen, bergsbyggnadsplaneringen samt VVS- och elpaneringsentreprenaderna för metron på avsnittet Mattby–Stensvik har delats upp i två delar.

Till byggnadsplaneringskonsult för banlinjens östra del, stationerna Finno, Kaitans och Sökö valdes Konsulttiryhmä Sigma (Finnmap Infra Oy, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy och Saanio & Riekkola Oy). Värdet på entreprenaden är cirka 2,9 miljoner euro. Pöyry Finland Oy valdes till bergsbyggnadsplanerare för motsvarande avsnitt, och värdet på entreprenaden är cirka 2,3 miljoner euro.

Till byggnadsplanerare för stationerna Stensvik och Esboviken, metrodepån i Mossberget samt banlinjens västra del valdes Konsulttiryhmä Pöyry Finland Oy – Ramboll Finland Oy. Värdet på denna entreprenad är cirka 3,3 miljoner euro. Konsulttiryhmä Sigma valdes till bergsbyggnadsplanerare för motsvarande avsnitt, och värdet på den här entreprenaden är cirka 2,7 miljoner euro.

Båda VVS-planeringsentreprenaderna vanns av Konsulttiryhmä Granlund Oy – Ramboll Finland Oy och båda entreprenaderna är värda cirka 2,9 miljoner euro.

Båda elpaneringsentreprenaderna vanns av konsultgruppen NNG (Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö och Granlund Oy). Entreprenaderna är värda cirka 2,7 miljoner euro.

Sweco PM Oy valdes till byggherrekonsult. Värdet på entreprenaden är cirka 19 miljoner euro.

Ytterligare information:
Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken–Mattby i slutet av 2015. Byggandet av avsnittet Mattby–Stensvik pågår. Avsnittet blir klart 2020. www.lansimetro.fi

Västmetron öppnas för trafik i augusti 2016

Byggandet av västmetron på avsnittet Gräsviken–Mattby blir i huvudsak klart i slutet av 2015. Monteringen av rälsen inleds andra veckan i februari 2015 och metrobanan från Gräsviken till Mattby ska vara klar för trafik i januari 2016. Därefter börjar provkörningarna. Syftet är att avsnittet Gräsviken–Mattby ska kunna öppnas för passagerartrafik i augusti 2016. Brytningen av arbetstunnlarna på avsnittet Mattby–Stensvik pågår. Detta avsnitt blir klart 2020.

Hävandet av avtalet mellan HST och Siemens om automatisering av metron innebär att trafiken inleds manuellt. Den tätnande stadsstrukturen i både Helsingfors och Esbo förutsätter ändå en övergång till förarlös metro på 2020-talet. På så vis säkerställs tillräcklig turtäthet och god servicenivå, säger Länsimetro Ab:s styrelseordförande Olavi Louko.

Byggandet fortskrider på stationerna och banlinjen. Nu har 73 procent av betonggjutningen på metrostationerna på linjen Gräsviken–Mattby avklarats. Totalt 84 procent av stödmurselementen vid tunnlarnas sidor har installerats och 13 procent av banans makadambädd har lagts.

Vi har siktet inställt på att metron öppnas för trafik i augusti 2016. Arbetet avancerar effektivt med hjälp av 1 200 proffs inom byggande. Dessutom har arbetet på avsnittet Mattby–Stensvik inletts och där jobbar redan över 100 arbetare, berättar Länsimetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt om automatisering av metron 2006. Projektplanen för avsnittet Gräsviken–Mattby blev klart 2008. Den första fasen av byggandet inleddes 2009.

Ytterligare information:
Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken–Mattby i slutet av 2015. Byggandet av avsnittet Mattby–Stensvik pågår. Avsnittet blir klart 2020.

Byggarbetena framskrider på Björkholmens metrostation

Arbetena med interiören har framskridit till målning och konstruktion av mellanväggar. På perrongområdet har man också kommit i gång med förberedelserna för gjutandet av mosaikbetonggolvet och monteringen av ståldelar. Följande synliga arbetsfas handlar om byggandet av vattentaket på stationsbyggnaden som inleds i början av nästa år.

Den tunga trafiken från byggarbetsplatsen går främst via Hanaholmens anslutning. De stora fordon som inte kan köra via Hanaholmen använder Dykandsvägen. Arbetet med stommen till Björkholmens metrostation pågår till slutet av 2014, varefter den tunga trafiken till byggarbetsplatsen minskar betydligt.

Vecka 51 konstrueras en tillfällig kanal för dagvatten vid Kopparsundsgränden. Området omgärdas och rutter dras förbi schaktet.

För närvarande jobbar 180 proffs på byggarbetsplatsen.

Ytterligare information:
SRV Rakennus Ab, 24/7 jourtelefon 040 631 3838
Reima Liikamaa, platschef 040 842 8368
Västmetrons responsnummer, må–fr kl. 9–15, tfn. 050 377 3700

Byggandet av arbetstunnel inleds i Kaitans

Byggandet av arbetstunneln i Kaitans inleds i december. Projektet börjar med anläggningsarbeten. Uppskattningsvis i februari–mars 2015 börjar dagbrytningsskedet. Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa sammanhängande.

Brytningen av den egentliga arbetstunneln under jord börjar uppskattningsvis i april 2015. Entreprenaden med arbetstunneln kommer att pågå till oktober 2015.

Följande entreprenad efter arbetstunneln är brytningen av platserna för bantunneln och metrostationen. Sprängsten transporteras i bägge arbetsskedena till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Tidpunkterna för transport av sprängsten beror på sprängningarna. Det kommer att ske 1–3 sprängningar per dygn.

Arbetstiderna som miljöcentralen har fastställt för byggarbetsplatsen är:

Anläggningsarbeten och dagbrytning
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–22, lör. kl. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. kl. 7–22 och lör. kl. 9–18
Lastning av sprängsten i tunneln och transport
• mån.–fre. kl. 7–22 samt helger kl. 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: mån.–fre. kl. 22–7 och helger kl. 22–9.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Destia Ab, tfn 040 637 5377
Arbetsplatschef Mari Borén, Destia Ab, mari.boren(at)destia.fi
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Den första sprängningen för metrosträckan Mattby–Stensvik genomfördes i arbetstunneln i Finno

I dag firades startskottet för byggandet av metrobanan från Mattby till Stensvik på byggarbetsplatsen i Finno i Esbo. Arbetet inleds med byggandet av arbetstunnlar i närheten av stationerna och på den underjordiska metrodepån i Mossberget. Först schaktas en öppning i berget för arbetstunneln, som sker från arbetsplatsområdet ner till den faktiska spårvägen under jorden. Schaktningen för metrotunnlarna och stationerna inleds efter det att schaktningen för arbetstunnlarna slutförts.

– Stora infrastrukturprojekt är viktiga med tanke på sysselsättningen i det rådande ekonomiska läget, konstaterade finansminister Antti Rinne i sitt tal på evenemanget.

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen betonade samarbetet mellan städerna.

Det är fint att notera att det goda samarbetet kring metroprojektet mellan Helsingfors och Esbo fortsätter. Som ett projekt för kollektivtrafiken har metron stor betydelse för hela huvudstadsregionen, konstaterade Pajunen.

Olavi Louko, styrelseordförande för Västmetro och teknisk direktör i Esbo stad, påpekade i sitt tal att man nu inte bara bygger en metrolinje utan allt vad metron kommer att möjliggöra i framtiden.

– Nu bygger man också en ny tätare stadsstruktur, som resulterar i nya arbetsplatser, bostadsbyggande och utveckling av servicen.

Entreprenörens hälsning framfördes av Minna Heinonen, chef för Destia Oy:s resultatenhet.
Säkerheten är vår största prioritet. Även på denna byggarbetsplats är målet noll olyckor.

Det sju kilometer långa metroavsnittet mellan Mattby och Stensvik får fem nya stationer; Finnå, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk metrodepå i Mossberget.

Metron från Mattby till Stensvik blir färdig tidigast 2020. Det pågående arbetet med byggandet av avsnittet från Gräsviken till Mattby blir klart i slutet av 2015 och öppnas för trafik hösten 2016.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken–Mattby i slutet av 2015. Byggandet av metroavsnittet från Mattby till Stensvik har kommit i gång. Linjen blir klar tidigast 2020

Byggandet av arbetstunnel inleds i Esboviken

Byggandet av Esbovikens arbetstunnel inleds i december. Arbetet börjar med borttagning av ytlager. Dagbrytning inleds i december. Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa sammanhängande. Från dagbrytningen övergår vi till verksamhet under jord, dvs. tunnelbyggandet inleds uppskattningsvis i januari 2015. Entreprenaden med brytningen av arbetstunneln kommer att pågå till september 2015.

Följande entreprenad efter arbetstunneln är brytningen av platserna för bantunneln och metrostationen. Sprängsten transporteras i bägge arbetsskedena till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Tidpunkterna för transport av sprängsten beror på sprängningarna. Det kommer att ske 1–3 sprängningar per dygn.

Arbetstiderna som miljöcentralen har fastställt för byggarbetsplatsen är:

Anläggningsarbeten och dagbrytning
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–22, lör. kl. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. kl. 7–22 och lör. kl. 9–18
Lastning av sprängsten i tunneln och transport
• mån.–fre. kl. 7–22 samt helger kl. 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: mån.–fre. kl. 22–7 och helger kl. 22–9.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Kalliorakennus Oy, tfn 050 491 0111
Arbetschef Meeri Pöllänen, Kalliorakennus Oy, meeri.pollanen(at)kalliorakennus.com
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Espoonlahti työmaa

Byggandet av arbetstunnel inleds i Stensvik

Byggandet av arbetstunneln i Stensvik inleds i december. På byggarbetsplatsen utförs först anläggningsarbeten (spontning för det öppna schaktet, injekteringspålning och grävningar). I mars 2015 inleds dagbrytning. Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa sammanhängande. Från dagbrytningen övergår vi till verksamhet under jord, dvs. tunnelbyggandet, uppskattningsvis i april 2015. Entreprenaden med brytningen av arbetstunneln kommer att pågå till oktober 2015.

Följande entreprenad efter arbetstunneln är brytningen av platserna för bantunneln och metrostationen. Sprängsten transporteras i bägge arbetsskedena till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Tidpunkterna för transport av sprängsten beror på sprängningarna. Det kommer att ske 1–3 sprängningar per dygn.

Arbetstiderna som miljöcentralen har fastställt för byggarbetsplatsen är:

Anläggningsarbeten och dagbrytning
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–22, lör. kl. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. kl. 7–22 och lör. kl. 9–18
Lastning av sprängsten i tunneln och transport
• mån.–fre. kl. 7–22 samt helger kl. 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: mån.–fre. kl. 22–7 och helger kl. 22–9.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Kalliorakennus Oy, tfn 050 491 0111
Arbetschef Meeri Pöllänen, Kalliorakennus Oy, meeri.pollanen(at)kalliorakennus.com
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Brytningen av arbetstunnel i Sökö inleds

Brytningen av arbetstunneln i Sökö inleds vecka 50. Arbetena börjar med borttagning av stubbar och ytlager på byggarbetsplatsen. Efter detta börjar dagbrytningen i området. Brytningen av den egentliga arbetstunneln under jord börjar uppskattningsvis i januari 2015. Entreprenaden med arbetstunneln kommer att pågå till oktober 2015.

Följande entreprenad efter arbetstunneln är brytningen av platserna för bantunneln och metrostationen. Sprängsten transporteras i bägge arbetsskedena till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt (se kartan). Tidpunkterna för transport av sprängsten beror på sprängningarna. Det kommer att ske 1–3 sprängningar per dygn.

 

Soukka työmaa 2

Arbetstiderna som miljöcentralen har fastställt för byggarbetsplatsen är:

Anläggningsarbeten och dagbrytning
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–22, lör. kl. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. kl. 7–22 och lör. kl. 9–18
Lastning av sprängsten i tunneln och transport
• mån.–fre. kl. 7–22 samt helger kl. 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även:
• mån.–fre. kl. 22–7 och helger kl. 22–9.

Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa sammanhängande.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information Destia Ab:
Byggarbetsplatsens journummer: 040 637 5377
Arbetsplatschef Mari Borén, Destia Ab, mari.boren(at)destia.fi
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Schaktning av arbetstunnel inleds i Finno

Schaktningen av arbetstunnel i Finno inleds vecka 48. Arbetet inleds med borttagning av stubbar och jordlager på arbetsplatsens område. Därefter påbörjas schaktningen i området. Den specifika schaktningen av arbetstunneln under jord inleds uppskattningsvis i januari 2015. Schaktningen av arbetstunneln pågår till och med oktober 2015.

Efter arbetstunnelprojektet inleds schaktningen av spårtunneln och metrostationens utrymmen. Schaktningsmassorna från båda arbetsfaserna transporteras till Västerleden och vidare för att användas i andra byggprojekt (se karta). Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Vi utför 1-3 sprängningar per dygn.

 

Finnoon työmaa

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:

Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må-fr 7-18 (tysta arbeten även 18-22, lö 9-18)
Tunnelschaktning (injektionsborrning, borrning, skalning)
• må-fr 7-18 (tysta arbeten även 18-7)
Sprängningar i tunneln
• må-fr 7-22 och lö 9-18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må-fr 7-22 och helger 9-22
• När arbetet inte medför olägenheter för de boende, även: må-fr 22-7 och helger
22-9

Sprängningarna i dagschaktet förvarnas med ljudsignaler, korta signaler före sprängningen och en lång ljudsignal efter sprängningen.

Vi beklagar de störningar som arbetet medför.

Ytterligare information Destia Oy:
Arbetsplatsens jourtelefon: 040 6682 485
Platschef Mari Borén, Destia Oy, mari.boren(at)destia.fi
Länsimetros responsnummer, må-fr kl. 9-15, tfn. 050 377 3700

Schaktning av arbetstunnel inleds i Mossberget

Schaktningen av den underjordiska metrodepån i Mossberget inleds vecka 48. Arbetet inleds med borttagning av stubbar och jordlager på arbetsplatsens område och vägarbeten i Tyskaksenkaari (se karta). Därefter påbörjas dagschaktningen i området. Den specifika schaktningen av arbetstunneln under jord inleds uppskattningsvis i januari 2015. Schaktningen av arbetstunneln pågår till och med juli 2015.

Efter arbetstunnelprojektet inleds schaktningen av metrodepåns utrymmen. Schaktningsmassorna från båda arbetsfaserna transporteras till Västerleden och vidare för att användas i andra byggprojekt. Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Vi utför 1-3 sprängningar per dygn.

Sammalvuori työmaakartta

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:

Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må-fr 7-18 (tysta arbeten även 18-22, lö 9-18)
Tunnelschaktning (injektionsborrning, borrning, skalning)
• må-fr 7-18 (tysta arbeten även 18-7)
Sprängningar i tunneln
• må-fr 7-22 och lö 9-18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må-fr 7-22 och helger 9-22
• När arbetet inte medför olägenheter för de boende, även: må-fr 22-7 och helger
22-9

Sprängningarna i dagschaktet förvarnas med ljudsignaler, korta signaler före sprängningen och en lång ljudsignal efter sprängningen. Under dagschaktningen kommer trafiken på Nöykisgatan att stängas av vid behov.

Vi beklagar de störningar som arbetet medför.

Ytterligare information Destia Oy:
Arbetsplatsens jourtelefon: 040 6682 485
Platschef Mari Borén, Destia Oy, mari.boren(at)destia.fi
Länsimetros responsnummer, må-fr kl. 9-15, tfn. 050 377 3700