Idrottsparken

Idrottsparkens station öppnade när metrotrafiken mellan  Gräsviken och Mattby  inleddes  18.11.2017. Byggnadsentreprenaden i Idrottsparkens station utfördes av Lemminkäinen Infra Oy.

Stationens teman är energi, rörelse, ungdom, tillväxt och färggrannhet. Idrottsparkens station är inte inrymd i berget som västmetrons andra stationer. Formen på stationsbyggnaden gör det möjligt för naturligt ljus att nå långt ner till rulltrapporna ända till plattformsnivån. Arkitektbyrån HKP Oy har svarat för planeringen av stationen

Läge

Idrottsparkens station ligger i Ängsmalmen i den norra delen av Bågparken söder om idrottsparken på adressen Bågparksgatan 2.

Stationen har två ingångar: en västlig och en östlig ingång.

Stationen och ingångarna är tillgängliga för rörelsehindrade.

HRT:s sidor

HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. På HRT:s sidor kan du läsa mer om den nya metrosträckan, var ingångar och busshållplatser ligger samt om anslutningsparkeringar och anslutningstrafiken.

Urheilupuiston metroaseman metrolaituri

Urheilupuiston metroaseman lippuhalli

Urheilupuiston metroasema ulkoa

Urheilupuiston metroaseman liukuportaat