Idrottsparken

Stationens teman är energi, rörelse, ungdom, tillväxt och färggrannhet. Idrottsparkens station är inte inrymd i berget som västmetrons andra stationer.

  • Idrottsparkens station ligger i Ängsmalmen i den norra delen av Bågparken söder om idrottsparken på adressen Bågparksgatan 2.
  • Ingången till stationen ligger i stationens västra del vid Björkmankansvägen.
  • Biljetthallen finns genast under marknivån.
  • Plattformshallen ligger cirka 27 meter under gatunivån.
  • Cirka 13 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
  • Formen på stationsbyggnaden gör det möjligt för naturligt ljus att nå långt ner till rulltrapporna ända till plattformsnivån.
  • Arkitektbyrån HKP Oy har svarat för planeringen av stationen

Urheilupuiston metroaseman metrolaituri

Urheilupuiston metroaseman lippuhalli

Urheilupuiston metroasema ulkoa

Urheilupuiston metroaseman liukuportaat