Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är en central del av förvaltningen av metroinfrastrukturen och en integrerad del av Länsimetros dagliga verksamhet. Länsimetro Oy:s ansvarsverksamhet grundar sig på ägarstäderna Esbos och Helsingfors ansvarsteman.  Städernas mål är att uppnå koldioxidneutralitet fram till år 2030. Läs mer om att stödja ägarstädernas koldioxidneutralitetsmål.

Länsimetros ansvarsfullhetsprogram blev klart i början av sommaren 2023.  I programmet, som omfattar hela koncernen, sammanfattas verksamheten för ägande, ekonomi, byggande och företagsledning ur ett ansvarsperspektiv och verksamhetsprinciperna förs samman. I avsnittet Ansvarsfullhet på webbplatsen beskrivs de viktigaste ansvarsteman som styr Länsimetros verksamhet.

I ansvarsfullhetsprogrammet identifieras även utvecklingsmål och i programmet finns planerade åtgärder som styr verksamheten och det dagliga arbetet i en ännu mer ansvarsfull riktning. Ett utvecklingsmål är förbättrad energieffektivitet i de fastigheter som Länsimetro äger. Användningen av metrostationerna utvecklas utifrån respons från resenärerna: Metron ska vara enkel och säker att använda. Alla Västmetrons stationer är tillgängliga, och tillsammans med våra samarbetspartner utvecklar vi exempelvis vägmarkeringar för synskadade. Datahanteringsmodellen utvecklas kontinuerligt för att stödja metroinfrastrukturens underhållsprocesser, så att den information som behövs kan hittas snabbt och enkelt. Detta gör det möjligt att säkerställa att metron fungerar och är säker under hela sin livscykel.  Alla Västmetrons stationer är tillgängliga, och tillsammans med våra samarbetspartner utvecklar vi exempelvis vägmarkeringar för synskadade.