Platser för uppträdanden på metrostationerna

Vill du uppträda på metrostationerna? Du är hjärtligt välkommen att uppträda på någon av nedanstående platser.

 • Platserna är ämnade för korta (1–2 h) uppträdanden, t.ex. gatumusik eller andra uppträdanden i mindre skala.
 • Platserna går inte att reservera på förhand utan får fritt användas för uppträdande när de är lediga.
 • Vänligen meddela metrons ordningsvakter om uppträdandet innan det börjar. Om det inte finns någon ordningsvakt närvarande på stationen, kan uppträdandet inledas på eget initiativ. Ordningsvakterna har rätt att avbryta uppträdandet om det stör stationens verksamhet.
 • Platserna är inte avsedda för marknadsföring eller främjande av privata företag, kommersiella varor eller ideella, religiösa eller politiska ståndpunkter.

Platserna för uppträdanden är:

Drumsö station

 • På Drumsö är platsen för uppträdande i B-ingångens biljetthall, till vänster om rulltrapporna.

Aalto-universitetets station

 • Platsen för uppträdande i Aalto-universitetets station är i A-ingångens biljetthall, på samma nivå som köpcentret.

Hagalunds station

 • I Hagalund är platsen för uppträdande belägen på samma nivå som bussterminalen och i närheten av rulltrapporna.

Idrottsparkens stations

 • Platsen för uppträdande är i bredvid biljettautomaten, mittemot R-Kioski.

 • Andra platsen för uppträdande är mittemot rulltrapporna, framför fönstren. OBS! Belägen på ett stationsområde som kräver biljett, artisterna måste ha giltiga biljetter.

Ängskulla station

 • Platsen för uppträdande är belägen på stationens mellannivå mittemot rulltrapporna bredvid biljettautomaten.

Mattby station

 • Platsen för uppträdande är belägen på mellannivån vid ingången som leder till Finnviksvägen och Tunnvägen. Ingångar E och D.

Finno station

Platserna för uppträdande är belägna vid Finnobrons ingång (C-ingången).

 • Plats A: Finnobrons ingång, framför fönstren. OBS: A-platsen är belägen på ett stationsområde som kräver biljett, artisterna måste alltså ha giltiga biljetter.
 • Plats B: Finnobrons ingång, vid väggen intill entrédörrarna.

 • Plats C: Fördjupningen i den långa korridoren i mellannivån för Finnobrons ingång. OBS! Belägen på ett stationsområde som kräver biljett, artisterna måste ha giltiga biljetter.

Kaitans station

 • Platsen för uppträdande är belägen vid Kaitansvägens ingång (A-ingången), i väggens fördjupning mittemot toaletterna.

Sökö station

Platserna för uppträdande är belägna vid Övergårdsvägens ingång (ingång C)

 • På gatunivån för Övergårdsvägens ingång, bredvid väggen framför toaletterna.

 • På mellannivån för Övergårdsvägens ingång, bredvid väggen i korridoren och i hörnet.
  OBS! Belägen på ett stationsområde som kräver biljett, artisterna måste ha giltiga biljetter.

Esbovikens station

 • Platsen för uppträdande i Esbovikens station är belägen vid ingången på Knoptorget (ingång A–B) bredvid biljettavläsningsmaskinerna.

Stensvik station

 • Platsen för uppträdande är belägen vid Stensvikstorgets ingång (ingång A), vid väggen bredvid toaletterna. Obs. Platsen för uppträdande är belägen på ett stationsområde som kräver biljett, artisterna måste ha giltiga biljetter.