Drumsö

Drumsö station öppnade när metrotrafiken mellan  Gräsviken och Mattby  inleddes  18.11.2017. Byggnadsentreprenaden i Drumsö utfördes av Skanska Infra Oy.

Temat på Drumsö station är vatten, men i ett stelnat tillstånd, som snö och is. Stationerna på Drumsö och i Björkholmen har liknande teman.

Arkitektbyrån Helin & Co Ab har svarat för planeringen av stationen.

Läge

Drumsö station är en en Länsimetros två stationer i Helsingfors.

Stationen har två ingångar. Drumsö stations huvudingång finns i anslutning till köpcentrumet Lauttis i korsningen av Kommerserådsvägen 16 och Karlavagnsvägen 9. Den andra ingången ligger öster om Braxviksparken på Gyldénsvägen på adressen Gyldénsvägen 2a.

Stationen och ingångarna är tillgängliga för rörelsehindrade.

HRT:s sidor

HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. På HRT:s sidor kan du läsa mer om den nya metrosträckan, var ingångar och busshållplatser ligger samt om anslutningsparkeringar och anslutningstrafiken.

Uloskäynti Lauttasaaren metroaseman metrolaiturilta Otavantielle.

Liukuportaat Lauttasaaren metroasemalla

Lauttasaaren metroaseman aisäänkäynti kauppakeskus Lauttiksesta.

Lauttasaaren metroaseman asemalaituri

Vesitornia muistuttava rakenne Lauttasaaren metroaseman sisäänkäynnillä