Sammandrag av styrelsemötet 18.5.2022

Styrelsen diskuterade aktuella frågor inom Länsimetro Oy. Samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Helsingfors stads trafikaffärsverk har undertecknats och Stadstrafiken har börjat tillhandahålla service-, underhålls- och drifttjänster för västmetrons nya avsnitt mellan Mattby och Stensvik.

Ekonomidirektören presenterade möjligheten att omvandla Mossbergets metrodepå till ett separat dotterbolag. Förberedelser och preliminära utredningar kring detta fortsätter.

Projektledaren presenterade en situationsrapport för byggprojektet Mattby–Stensvik. Byggarbetet fortskrider enligt den tidigare meddelade tidsplanen och kostnadskalkylen. Samtliga byggnadsentreprenader är avslutade och mottagningskontroller har genomförts.  I projektet pågår nu förberedelser inför entreprenadernas ekonomiska slutrapporter. Fyllning av servicegropen i Mattby har påbörjats.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för byggprojektet. Byggarbetet fortskrider i enlighet med budgeten.

Nästa styrelsemöte hålls 23.6.2022.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationschef Marianne Partanen, tfn 043 825 9607