Vill du uppträda på metrostationerna?

Du är hjärtligt välkommen att uppträda på någon av nedanstående platser.

  • Platserna är ämnade för korta (1–2 h) uppträdanden, t.ex. gatumusik eller andra uppträdanden i mindre skala.
  • Platserna går inte att reservera på förhand utan får fritt användas för uppträdande när de är lediga.
  • Vänligen meddela metrons ordningsvakter om uppträdandet innan det börjar. Om det inte finns någon ordningsvakt närvarande på stationen, kan uppträdandet inledas på eget initiativ. Ordningsvakterna har rätt att avbryta uppträdandet om det stör stationens verksamhet.
  • Platserna är inte avsedda för marknadsföring eller främjande av privata företag, kommersiella varor eller ideella, religiösa eller politiska ståndpunkter.

Se listan på platserna för uppträdanden.