Om oss

Länsimetro Oy är ett aktiebolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors. Länsimetro är ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur från Gräsviken i Helsingfors till Stensvik i Esbo.  Metronätverket är ryggraden i huvudstads-regionens kollektivtrafik i riktningarna väster–öster. Läs mera om stationer och metroinfrasruktur.

Länsimetro Oy som en del i huvudstadsregionens kollektivtrafiknät

Länsimetro har till uppdrag att förvalta och utveckla metrostationerna, banan och metrosystemen. Länsimetro Oy är ett bolag som i bakgrunden till kollektivtrafikoperatörer förvaltar och utvecklar metroinfrastrukturen i egenskap av expertorganisation. Esbo och Helsingfors städer, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, HST, HTR, byggprojekten på Metrons influensområde och fastighetsgrannarna är de mest centrala samarbetsparterna. Länsimetro Oy ser med sin expertis till att metron är ett attraktivt och säkert transportalternativ för passagerarna även i flera decennier framöver.

Som ägare till metroinfrastrukturen leder, styr och följer Länsimetro Oy upp att service- och driftstjänsterna verkställts i enlighet med kraven för infrastrukturens livscykel. Länsimetro Oy har ett tätt samarbete med Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, som producerar de flesta av service- och drifttjänsterna för Västmetrons stationer och spår. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab rapporterar om dessa till Länsimetro Oy. HST utför en del av tjänsterna. Länsimetro Oy, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och HST har genom ett samarbetsavtal beslutat om förvaltningen och underhållet. HTR ansvarar för att arrangera kollektivtrafiktjänsterna.

Helsingforsregionens trafik dvs. HRT  ansvarar för att utarbeta trafiksystemplanen för Helsingforsregionen  samt planera och organisera kollektivtrafiken i sitt verksamhetsområde och främja kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar.

HRT:s webbsidor

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab utför det mesta av service- och underhållsarbetet samt ansvarar över driften och servicen av Länsimetro Oy:s stationer och banan samt rapporterar om detta till Länsimetro Oy.

Stadstrafik:s webbsidor

 

Metroinfrastrukturen ska fungera och vara trygg långt in i framtiden

Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen har Länsimetro Oy till uppgift att se till att metrosystemet och stationer utgör en säker miljö under hela sin livstid. Tunneln och stomstrukturerna kommer att hålla länge trots de utmanande tunnelförhållandena, men diverse lättare strukturer och system kommer att nå slutet av sin livscykel betydligt tidigare. Dessa strukturer underhålls noga enligt underhållsplanerna och byts ut vid behov, så att metron fungerar och hålls säker under hela sin livscykel. Uppdaterad information behövs för att säkerställa smidig funktion och effektiv livscykelförvaltning i samtliga faser

Utvecklingen av metron fortsätter

Länsimetro Oy har ansvarat för byggnadshelheten i enlighet med projektplanen, först från Gräsviken till Mattby och andra fasen från Mattby till Stensvik. Just nu pågår byggarbeten i Länsimetro Oy:s projekt Mattby–Stensvik, bland andra västra ingången i Stensvik station, Kaitans parkeringsanläggning och Anslutningsparkeringarna i Finno och Sökö.

Länsimetro Oy deltar med sin expertis i stadsmiljöns förändringar och utveckling.

Länsimetro Oy deltar i att förbättra metrons kapacitet och tillförlitlighet (projektet METKA).