Bussterminaler

Länsimetro äger två bussterminaler: Mattby bussterminal och Esbovikens bussterminal. Bussterminalerna är viktiga centraler för anslutningstrafiken i Esbo. Mattby bussterminal togs i bruk i november 2017 samtidigt som metropassagerartrafiken började på avsnittet Gräsviken-Mattby. Esbovikens bussterminal togs i bruk i februari 2023, ett par månader efter att metropassagerartrafiken på avsnittet Mattby-Stensvik hade börjat. Båda bussterminalerna är lägligt placerade i knutpunkterna för trafik och dagliga ärenden i anslutning till köpcentren: Iso Omena i Mattby terminal och Lippulaiva i Esbovikens terminal.

HRT ansvarar för att arrangera passagerartrafiken, tidtabellerna, priserna och passagerarinformationen vad gäller anslutningslinjerna och metrotrafiken. Passageraren kan se bussar, bussrutter, tidtabeller och perronger i Reseplaneraren.

2

Länsimetro äger Mattby bussterminal och Esbovikens bussterminal.

Mattby bussterminal syns på bilden. Foto: M. Partanen.

Mattby bussterminal har 10 bussperronger och den totala ytan är cirka 5 800 m². Esbovikens bussterminal har 6 perronger och totalytan är cirka 5 100 m².

Esbovikens bussterminal syns på bilden, togs i bruk 3.2.2023. Foto: M. Partanen.

Ägarens uppgift är att underhålla och utveckla bussterminalerna för att ännu bättre betjäna behoven för användarna av bussterminalen.Tätt samarbete med HRT, bussoperatörer, köpcentrumen och fastighetsserviceansvariga. Bussterminalerna är dotterbolag till Länsimetro Oy. Mer information om koncernstrukturen.