Stensvik

Länsimetro Oy har byggt en metrostation i Stensvik med ingångar från Stensviksvägen och Stensvikstorget samt tekniska byggnader. Byggnadsentreprenaden utförs av Skanska Infra Oy. Dessutom bygger Länsimetro Oy en parkeringsanläggning för anslutningstrafik i Stensvik.

Byggnadsentreprenaden för metrostation avslutade fredagen 13.5.2022. Stensviks metrostation öppnas för trafik 2023 samtidigt med de övriga nya stationerna.

Information om att röra sig på stationen

Stensvikstorgets ingång kommer att vara tillgänglig för passagerare när metrotrafiken inleds.

Stensviksvägens ingång kommer inte att vara tillgänglig när trafiken inleds på grund av andra byggprojekt i området. Ingången tas i användning när byggarbetena omkring den har slutförts.

När metrotrafiken inleds kommer Stensvikstorgets ingång att ha 60 cykelparkeringar.

Parkeringsanläggningen intill Stensviksvägens ingång kommer att ha plats för 650 bilar och 50 cyklar. Dessa kommer att vara tillgängliga när trafiken inleds även om Stensviksvägens ingång ännu inte är öppen.

Mer information om Stensviksområdets utveckling på Esbo stads webbplats

Flygbild över Stensvik

Stensviks metrostation

Flygbild över Stensvikstorgets ingång

Stensvikstorgets ingång

Flygbild över Stensviksvägens ingång

Stensviksvägens ingång