Stensvik

Bygget av Stenviks station startade i augusti 2018. Entreprenaden utförs av Skanska Infra Oy. Stationens och bantunnlarnas schaktningsentreprenad färdigställdes i augusti 2018.

Kontaktinformation till Stensvik-stationens byggarbetsplats:

Byggarbetsbasens adress: Stensviksvägen 15-17
Byggarbetsplatsens journummer: 050 402 3044
Skanska Infra Oy:s kontaktperson: Petri Mälkiä, petri.malkia(at)skanska.fi, 050 370 4728

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Stensviks servicetunnel: Stensviksvägen 17, 02320 Esbo
Ingången från Stensviksvägen: Stensviksvägen 17, 02320 Esbo
Ingången från Stensvikstorget: Stensviksvägen 18, 02320 Esbo

Mer information om byggarbetsplatsen: Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Stationernas schakt byggs i samband med banlinjen. I västmetrons uppföljningstjänst finns information om var schakten och stationerna är belägna.