Stensvik

Västmetrons station som byggs i Stensvik får ingångar från Stensviksvägen och Stensvikstorget. Entreprenaden utförs av Skanska Infra Oy. Byggprojektet är slutfört när avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till trafikoperatören HST år 2023. Mer information om hela projektets tidtabell finns under Byggande.

Kontaktinformation till Stensviks byggarbetsplats:

Byggarbetsbasens adress: Stensviksvägen 15–17
Byggarbetsplatsens journummer: 050 402 3044
Petri Mälkiä (Skanska Infra Oy): petri.malkia(at)skanska.fi, 050 370 4728

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Stensviks servicetunnel: Stensviksvägen 17, 02320 Esbo
Ingången från Stensviksvägen: Stensviksvägen 17, 02320 Esbo
Ingången från Stensvikstorget: Stensviksvägen 18, 02320 Esbo

Mer information om byggarbetsplatsen:

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Arbetstider fastställda av Esbo stads miljöcentral (pdf)

Stationsentreprenaden i Stensvik startade i december 2018. Stationens och bantunnelns schaktningsentreprenad slutfördes i augusti 2018. För närvarande pågår VVS- och eltekniska arbeten.

I bildbanken (Flickr) kan du ta en titt på hur det ser ut på byggplatsen och hur arbetet fortskrider. Vi lägger upp fler bilder allteftersom arbetet fortskrider. Läs mer om arkitekturen och konstverken på Stensviks station.

Metrotunnlarna har schakt för nödutgång, ventilation, rökevakuering och tryckutjämning med cirka 600 meters mellanrum. Schakten når upp till markytan. Även stationerna har sina egna schakt. Läs mer om schakten.

Metron byggs med hänsyn till naturen och alla som bor i området – läs mer.