Stensvik

Kontaktuppgifter till byggarbetsplatsen:
Byggarbetsplatsens journummer 050 402 3044
Arbetsplatsens adress: Stensviksvägen 15-17, 02320 Esbo
Skanska Infra Oy: rainer.paakkari(at)skanska.fi