Entreprenörer

Entreprenörerna väljs utifrån ett anbudsförfarande för offentlig upphandling i enlighet med upphandlingslagen. Du hittar projektets entreprenörer på vår finska webbplats.

Tekijät