Björkholmen

Huvudtemat för stationen är hav och vatten. Stationen betjänar två stadsdelar samtidigt: den planerade Björkholmen samt Drumsö. Björkholmens station ligger söder om Västerleden under havet mellan Drumsö och Björkholmen. Björkholmens station är veterligen världens enda undervattensstation.

  •  Stationens adress är Dykandsvägen 11.
  • Ingången mot Björkholmen tas i bruk senare.
  • 3 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
  • Från plattformsområdet till biljetthallen tar man sig längs Finlands längsta rulltrappor som med stommen medräknad har en längd på 76,1 meter.
  • Taket på huvudingången söker sin inspiration från ett uppochnedvänt fartyg i trä. Mellan gården och byggnaden finns strandsten och gräs i enlighet med temat, och det maritima temat syns också på plattformen; formen på plattformsväggen föreställer barderna på en val.
  • Arkitektbyrån Helin & Co Ab har svarat för planeringen av stationen.

Närmare information om Björkholmen finns på Helsingfors stads webbplats:

Helsingfors stad: Delgeneralplan för Björkholmen; beskrivning

Koivusaaren metroaseman asemalaituri

Koivusaaren metroaseman liukuportaat

Koivusaaren metroasema ulkoa

Koivusaaren metroaseman liukuportaat