Björkholmen

Björkholmen station öppnade när metrotrafiken mellan  Gräsviken och Mattby  inleddes  18.11.2017. Byggnadsentreprenaden i Björkholmen utfördes av SRV Rakennus Oy.

Huvudtemat för stationen är hav och vatten. Taket på huvudingången söker sin inspiration från ett uppochnedvänt fartyg i trä. Mellan gården och byggnaden finns strandsten och gräs i enlighet med temat, och det maritima temat syns också på plattformen; formen på plattformsväggen föreställer barderna på en val.

Arkitektbyrån Helin & Co Ab har svarat för planeringen av stationen.

Läge

Stationen betjänar två stadsdelar samtidigt: den planerade Björkholmen samt Drumsö. Björkholmens station ligger söder om Västerleden under havet mellan Drumsö och Björkholmen.

Stationens adress är Dykandsvägen 11. Ingången mot Björkholmen tas i bruk senare.

Björkholmens station är veterligen världens enda undervattensstation. Från plattformsområdet till biljetthallen tar man sig längs Finlands näst längsta rulltrappor som med stommen medräknad har en längd på 76,1 meter.

Stationen och ingångarna är tillgängliga för rörelsehindrade.

HRT:s sidor

HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. På HRT:s sidor kan du läsa mer om den nya metrosträckan, var ingångar och busshållplatser ligger samt om anslutningsparkeringar och anslutningstrafiken.

Koivusaaren metroaseman asemalaituri

Koivusaaren metroaseman liukuportaat

Koivusaaren metroasema ulkoa

Koivusaaren metroaseman liukuportaat