Anslutningsparkeringar

Anslutningsparkering för bilar är organiserat som en del av Länsimetros stationer. En del av anslutningsparkeringsplatserna i anslutning till stationerna är belägna inne i parkeringsanläggningar, andra på utomhusparkeringar. Länsimetro Oy äger Mattby anslutningsparkering (350 parkeringsplatser) och Stensvik anslutningsparkering (650 parkeringsplatser) och en del av Hagalunds centralparkering för anslutningsparkering till metron (370 parkeringsplatser). Anslutningsparkeringarna är Länsimetro Oy:s dotterbolag.

 

Information relaterad till resor och anslutningsparkeringar hittar du i HRT:s reseplanerare. I reseplaneraren kan du se bland annat var alla anslutningsparkeringar är belägna, antalet platser, priser och öppettider.

Som ägare av infrastrukturen för anslutningsparkeringar är Länsimetros uppgift att arrangera drift av parkeringsanläggningen och utveckla parkeringsanläggningarna för att ännu bättre betjäna användarna. Vid de av Länsimetro ägda parkeringsanläggningarna är Aimo Park Finland Oy verksam i Mattby och Hagalund, EuroPark Finland Oy i Stensvik.

Som en del av planeringen och upphandlingen av kollektivtrafiken inom sitt verksamhetsområde ansvarar HRT även för kollektivtrafikens anslutningsparkeringar och ansvarar bl.a. för passagerarinformation och marknadsföring av anslutningsparkeringen. All passagerarinformation relaterad till anslutningsparkering hittar du på HRT:s webbplats.

Mattby och Hagalund anslutningsparkeringar togs i bruk i november 2017 samtidigt som metropassagerartrafiken började på avsnittet Gräsviken-Mattby. Stensvik anslutningsparkering togs i bruk i april 2023. I projektplanen för byggandet av den andra fasen av Västmetron ingår även byggandet av en anslutningsparkering i Kaitans och byggandet av en anslutningsparkering i Finno och Sökö.

Stensvikens anslutningsparkering ligger i metrons västra ändstation i Stensvik. Foto: M. Partanen.