Depå

Västmetron har en underjordisk metrodepå vars yta är 32 500 m². Depån ligger i Mossbergets område i Esbo.

Depån har två underjordiska hallar – en där 20 tåg kan förvaras om nätterna och en annan för servicearbeten med en separat del för klottersanering och svarvutrustning. Servicehallens längd är cirka 300 meter och bredden är dimensionerad för tre tåg. Med arbetsutrymmen medräknade är bredden cirka 25 meter. I den norra änden av hallen finns dessutom tekniska utrymmen och ett område för servicetrafik.

Förvaringshallen är cirka 400 meter lång och cirka 26 meter bred. Depån värms helt och hållet med bergvärme och kylningen utnyttjar det svala grundvattnet.

Foto: M. Wirman.

Schaktnings- och byggnadsentreprenaden vid Mossbergets depå genomfördes av konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy och Aro-Systems Oy). Entreprenaden inleddes år 2016 och slutfördes år 2020. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab tog i bruk metrodepån när passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes i december 2022. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab äger metrotågen och svarar för underhållet av dessa.