Kägeludden

I arkitektplaneringen av Kägeluddens station framhävs Kägeluddens betydelse som en delare: området fungerar som en delare mellan arbete och boende, mellan hav och land och ligger intill gränsen mellan två städer.

  • Kägeluddens station ligger på den smala remsan mellan Björnholmsvägen och Kägeluddsvägen intill Fortums huvudkontor, på adressen Kägeluddsvägen 3.
  • Metrostationen har två olika ingångsbyggnader: huvudingången finns i södra änden av stationen och den norra ingången ligger nära Kägeluddsvägens kurva.
  • Cirka 20 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
  • I plattformsområdets tak finns ett konstverk bestående av ljusrör gjort av konstnärsparet Grönlund & Nisunen
  • På stationen framhävs det uttryck som kännetecknar kontorshuskoncentrationen i den omgivande miljön, dvs. kyla, strömlinjeform och metallyster.
  • Arkitektbyrån ALA Oy + Esa Piironen Oy har svarat för planeringen av stationen

Mer information om Esbo stads Ring I byggprojekt vid Kägeludden.

Keilaniemen metroaseman liukuportaat

Keilaniemen metroasema ulkoa

Keilaniemen metroasemalla käynti liukuportaisiin

Keilaniemen metroaseman valotaideteos