System

Västmetron omfattar 52 tekniska system, varav en betydande del är avsedda för olika typer av exceptionella situationer. Systemen garanterar säker utrymning vid exceptionella situationer som vid till exempel bränder eller elavbrott. En omfattande del av Västmetrons säkerhetslösningar tillämpar automatiserad fastighetsövervakning och säkerhetssystem. Säkerheten övervakas och hanteras med automatiska brandlarms- och släckningssystem.  Rökspridning på stationerna och i tunnlarna förebyggs med brandsektioner samt övertrycks- och rökbekämpningssystem.

I HST:s kontrollrum i Hertonäs i Helsingfors övervakar och reagerar man på data från systemen. Systemen används i operatörens kontrollrum för realtidsövervakning av metrostationer, ban- och servicetunnlar, utrymningsschakt, dörrar, hissar, rulltrappor, brandgasventilation och larmfunktioner.

Hustekniken och de 52 systemen som metron kräver finns i metrons tekniska utrymmen som hittas i båda ändorna av stationsplattformarna och under stationsplattformarna.  Passagerarna ser bara en del av utrymmena. Under marknivån finns kilometervis med gångar och hundratals rum.

52

Västmetron omfattar 52 tekniska system, varav en betydande del är avsedda för olika typer av exceptionella situationer. Dessa system garanterar säker utrymning vid exceptionella situationer som vid till exempel brand eller elavbrott.