Schakt

Metrotunnlarna har schakt för nödutgång, ventilation, rökevakuering och tryckutjämning med cirka 600 meters mellanrum. Schakten når upp till markytan. Schaktbyggnaderna fungerar som nödutgångar. I mitten av schaktet finns en brandsegmenterad utrymningstrappa. De delar av schakten som ligger ovanför marknivån placeras i allmänna gatu- och parkområden. Schaktbyggnaderna är tekniska byggnader som till storleken motsvarar små egnahemshus. Byggnadernas takåshöjd är ca 3 m och yta ca 100 m2.  Schakten är klädda med stålgaller.

23

Totalt finns 23 schakt längs Västmetrons avsnitt.