Sökö

Sökö station öppnade när metrotrafiken mellan Mattby och Stensvik inleddes  3.12.2022. Byggnadsentreprenaden utfördes av ett konsortium bestående av YIT Suomi Oy och Are Oy.

Sökö metrostation är inspirerad av områdets modernistiska 60-talsbyggnader. Ingångsbyggnadernas fasader är klädda med metallpaneler som genomgått en färgbehandling som tagits fram särskilt för stationen. Denna specialfärg har även använts på metallpanelerna på stationens innerväggar och undertak. Stationen är ritad av ALA-Architects.

På stationen finns Taneli Rautiainens konstinstallation ”Sfärerna”. Installationen består av fyra delar på metrostationens olika plan

Läge

Sökö metrostation ligger precis intill Sökö köpcentrum. Stationen har två ingångar: Sökötorgets ingång och Övergårdsvägens ingång.

Från torgnivån vid Sökötorgets ingång tar fyra parallella hissar passagerarna direkt till stationsplattformen. De är så kallade genomgångshissar, där man går in från den ena sidan och ut ur den andra. Meningen med detta är att garantera ett smidigt passagerarflöde.

Övergårdsvägens ingång har hissar och rulltrappor till stationsplattformen.

Stationen och ingångarna är tillgängliga för rörelsehindrade.

HRT:s sidor

HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. På HRT:s sidor kan du läsa mer om den nya metrosträckan, var ingångar och busshållplatser ligger samt om anslutningsparkeringar och anslutningstrafiken.

Sökö metrostation

Sökö metrostation

Sökö metrostation

Sökö metrostation

Sökö metrostation

Sökö metrostation