Banan

Västmetrons banavsnitt för passagerartrafik mellan Gräsviken och Stensvik är 21 kilometer långt. Metron är tvåspårig: det ena spåret går mot öst och det andra mot väst. Hela banavsnittet från Gräsviken till Stensvik, som ägs av Länsimetro Oy, har två parallella underjordiska tunnlar. Bredden på varje tunnel är sex meter. Avståndet mellan tunnlarna varierar från 13 till 17 meter. Vid vändrälsarna kan avståndet som mest vara 50 meter.

Då banan och stationerna byggs under jord kan områdena på marknivå användas för bland annat bostäder och annat byggande. En underjordisk metro är säkrare än en som kör ovan jord, eftersom t.ex. väderförhållanden inte påverkar trafiken under jorden. Läs även ”Varför kör inte metron ovan jord?”

De separata tunnlarna säkerställer att elden kan isoleras helt till ena tunneln vid händelse av brand och passagerarna kan förflytta sig säkert till den intilliggande tunneln genom en förbindelsetunnel med brandsektioner. Dessa förbindelsetunnlar finns ungefär var 150:e meter mellan de två tunnlarna.

I Västmetrons bantunnel finns 1,2 meter breda gångplan längs vilka det är säkert att lämna tåget i exceptionella situationer som vid brand eller elavbrott för att komma till en metrostation eller den andra tunneln via en förbindelsetunnel. Internationellt sett finns dylika gångplan endast i några få metrosystem.

Dessutom tryggas trafiken av Västmetrons olika system.

2

 

Hela banavsnittet från Gräsviken till Stensvik har två parallella underjordiska tunnlar.

21

Västmetrons metrolinje är 21 kilometer lång.

Den totala längden på metrolinjen mellan Gräsviken och Stensvik är 46,3 kilometer. Förutom spåret som används av passagerartrafiken finns även spår på vändrälsarna och sträckan som leder till metrodepån.

72 500

Västmetrons banavsnitt omfattar 72 500 sliprar. Sliprarnas syfte är att fördela tågets vikt jämnt på stödskiktet av ballast under spåret.

92 450

Västmetron omfattar 92 450 spårskenor. Metrotågen färdas på skenorna som är fästa på sliprar.

84

Västmetrons avsnitt omfattar totalt 84 växlar och spårkorsningar.

9 100

Omfattar totalt 9 100 stödmurselement. Stödmurselement har monterats i båda tunnlarna längs hela sträckan. Deras lock fungerar som nödutgångsvägar och inuti finns teknik.

102

Mellan de två parallella metrotunnlarna finns förbindelsetunnlar ungefär var 150:e meter. Totalt finns 102 förbindelsetunnlar.

17

Totalt finns 17 servicetunnlar. Som namnet säger är tunnlarna avsedda som passager för sporadiskt underhåll av metrostationerna och spåret.