Kaitans

Kaitans station öppnade när metrotrafiken mellan Mattby och Stensvik inleddes  3.12.2022. Byggnadsentreprenaden utfördes av ett konsortium bestående av YIT Suomi Oy och Are Oy.

Det arkitektoniska temat för Kaitans station är ”gröna kvartersgårdar”, vilket rimmar väl med områdets karaktär och stadsplanering. Stationsarkitekturen kombinerar kalla metall-, glas- och betongytor med varma toner som är bekanta från områdets tallskogar. Interiören i de metalliska byggnaderna har former och färgnyanser som påminner om en tallskog. Båda ingångarna till Kaitans station är fristående paviljongliknande byggnader. Stationen ritades av PES-Arkkitehdit Oy.

Antti Tantus grafiska verk ”Rotfäste” löper som ett stiliserat nätverk av rötter längs nästan hela plattformsområdet. Ett nätverk av rötter sträcker sig längsmed stationsplattformen i Kaitans. Antti Tantus konstverk består av 5 mm tjocka laserskurna aluminiumskivor på plattformsväggarna. Den lila bakgrunden som syns genom öppningarna bildar ett nätverk av rötter.

Läge

Kaitans metrostation ligger i det småhusdominerade Kaitansområdet. Huvudingången till Kaitans metrostation ligger på Kaitansvägen. Kaitansvägens ingång har hissar och rulltrappor ner till stationsplattformen.

Stationen har en reservation för ytterligare en ingång vid Ivisnäsberget som inte tas i bruk när metrotrafiken inleds. Ingången har direkt hissförbindelse till stationsplattformen.

Stationen och ingångarna är tillgängliga för rörelsehindrade.

HRT:s sidor

HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. På HRT:s sidor  kan du läsa mer om den nya metrosträckan, var ingångar och busshållplatser ligger samt om anslutningsparkeringar och anslutningstrafiken. HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område.

Kaitans station

Kaitans station

Kaitans station

Kaitans station

Kaitans station