Finno

Finnos station öppnade när metrotrafiken mellan Mattby och Stensvik inleddes  3.12.2022. Byggnadsentreprenaden i Finno genomfördes av ett konsortium bestående av GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy.

Stationsarkitekturen i Finno har tagit intryck av havet och naturen i Esbo. Metrostationens glas-, metall- och betongytor mjukas upp av nyanser som efterliknar kust- och våtmarksnaturen i området. Fasadernas glasytor har ett grafiskt mönster som påminner om vassruggen i en våtmark. Inredningens varma färger hämtar sin inspiration från områdets havs- och kustmiljö. Ingångsbyggnadernas glasfasader har ett grafiskt mönster som påminner om vassruggen i en våtmark. Stationen är ritad av PES-Arkkitehdit Oy.

Havs- och naturtemat upprepas även i Leena Nios konstverk ”Drömbilder”.

Läge

Finno metrostation ligger i den nya stadsdelen Finno i Esbo. Metrotrafiken mellan Mattby och Stensvik har kommit i gång, men byggandet av stadsdelen pågår fortfarande. Finno kommer att bli ett havs- och naturnära bostadsområde med goda kollektivtrafikförbindelser.

Stationen har två ingångsbyggnader: Finnobron och Sjövägen. Ingången vid Finnobron har fyra hissar som går till ett mellanplan. Hissarna är så kallade genomgångshissar, det vill säga man går in på ena sidan och ut ur den andra. Från mellanplanet går det hissar och rulltrappor till stationsplattformen.

Sjövägens ingång har hiss- och rulltrappsförbindelse till ett mellanplan. Här finns även Finlands längsta rulltrappa som har en stigning på cirka 34,5 meter och en stomlängd på 78 meter. Bredvid rulltrapporna går snedhissar. Från mellanplanet går det hissar och rulltrappor till stationsplattformen.

Stationen och ingångarna är tillgängliga för rörelsehindrade.

HRT:s sidor

HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. På HRT:s sidor kan du läsa mer om den nya metrosträckan, var ingångar och busshållplatser ligger samt om anslutningsparkeringar och anslutningstrafiken.

Finnos station

Finnos station

Finnos station

Finnos station