Finno station

Finno blir en stadsdel med 17 000 invånare som sträcker sig från Västerleden till havsstranden med ett högt centrum runt metrostationen. Ingången vid Finnobron kommer att vara en del av de framtida kommersiella tjänsterna. Ingången vid Sjövägen är en mer självständig helhet.

  • Metrostationens glas-, metall- och betongytor mjukas upp av nyanserna som fått sin inspiration från kusten och fågelvåtmarken. På fasadernas glasytor har tryckts en grafisk textur som påminner om fågelvåtmarkens vegetation, medan interiörens färgschema är inspirerat av havets och kustens varma nyanser.
  • Plattformshallens utseende är starkt asymmetrisk. Den södra väggens beklädnad symboliserar havet, kusten och fågelvåtmarken, medan den norra sidan återspeglar den urbana stadsmiljön.
  • Resenärer dagligen: 8 000 (Straficas prognos för 2015 till 2025)
  • För planeringen av stationen svarar PES-Arkkitehdit Oy

Aktuell information om verksamheten på arbetsplatsen i Finno finns under Arbetsplatser.

PES-Arkkitehdit Oy