Metroinfrastruktur

Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen ser Länsimetro Oy till att metrosystemet och stationerna utgör en säker och pålitlig miljö under hela sin livscykel. Länsimetro Oy äger, upprätthåller och utvecklar sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken i Helsingfors ända till Stensvik i Esbo. Det 21 kilometer långa banavsnittet har 13 metrostationer och en underjordisk metrodepå i Mossberget

13

Västmetron har 13 metrostationer. Passagerartrafiken på avsnittet Gräsviken–Mattby inleddes i november 2017 och på avsnittet Mattby–Stensvik 3.12.2022. Läs mer om Västmetrons stationer.

21

Metrolinjen som Länsimetro Oy äger är 21 kilometer lång.

1

Västmetron har en underjordisk metrodepå.

 

Metron är designad för att tåla tidens tand och byggd för att hålla i minst hundra år.  Till exempel har den krävande tunnelmiljön tagits i beaktande när tunneln och de bärande konstruktionerna byggdes. Konstruktionerna och systemen i metroinfrastrukturen genomgår noggranna underhålls- och serviceplaner och förnyas vid behov för att de ska hålla genom hela metrons livscykel. Västmetrons kontinuerligt uppdaterade servicebok är central för metrons sömlösa funktion, metroinfrastrukturens effektiva livscykelhantering och underhållet av Västmetron.

Till sin utformning är västmetrons metroinfrastruktur en av de mest moderna och säkra i världen. Västmetron är utrustad med den husteknik som en modern metro kräver och 52 olika system som fungerar parallellt där det behövs.

Länsimetro Oy har inga egna metrotåg. Läs mer om metrotågen på Stadstrafikens sidor.