Ekonomi

Metron byggdes västerut i två faser – Länsimetro Oy äger baninfrastrukturen och stationerna

Västmetron byggdes i två faser. Den första fasen mellan Gräsviken och Mattby slutfördes 2017. Den andra fasen  mellan Mattby och Stensvik öppnades för trafik 3.12.2022. Dessutom byggdes en underjordisk depå i Mossberget för trafikoperatörens behov.  Tunnelbanetrafikoperatör är Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

Metron är en enorm investering som stimulerar området och bidrar till uppkomsten av nya bostäder och arbetsplatser på ett ekologiskt sätt. Metron är en hållbar form av kollektivtrafik och även stationerna planeras med hållbarhet och attraktivitet i åtanke. Metron gör det omgivande området mer attraktivt för såväl företag och andra verksamheter som för boende. Lähi-Tapiola har exempelvis investerat en halv miljard euro i byggprojekt nära stationen i Hagalund och Firskars Groups nya huvudkontor flyttade i Kägeludden.

Länsimetro Oy äger västmetrons metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken i Helsingfors till Stenviks i Esbo,  och står för infrastrukturens och fastigheternas underhålls- och lånekostnader med vederlag från ägarna, det vill säga Esbo och Helsingfors städer. Den första fasen överläts till operatören HST (nuförtiden Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab) i oktober 2017, den andra fasen  i 2022. För sin roll som operatör får Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab en ersättning av HRT.

Länsimetro Oy:s löpande verksamhet finansieras med vederlag från ägarna och byggverksamheten med lån som ägarna gått i borgen för. Under 2022 samlade Länsimetro in 2,4 miljoner euro i vederlag för förvaltning och 19,2 miljoner euro för underhåll. Bolagets löpande verksamhet finansieras med ett förvaltningsvederlag från ägarna. Bolagets ekonomiska stabilitet är beroende av en tillförlitlig planering av den verksamhet som finansieras med vederlag samt god framförhållning i fråga om byggprojektens finansieringsbehov. Klicka på länkarna för mer information om Länsimetro Oy:s koncernstruktur (på finska) och beslutsfattande.

Länsimetro Oy:s bokslut 2018 på Esbo stads webbplats (på finska)

Kostnadskalkyl för byggprojektet Mattby–Stensvik

Kostnadskalkyl för byggprojektet Gräsviken–Mattby

BUDGET

kEUR

2020 

utfall

2021 

utfall

2022

prognos

2023

budget

2024 

prognos

2025 

prognos

2026

prognos

2027

prognos

Vederlag – underhåll 13 623 19 038 19 153 34 131 35 059 35 563 36 402 38 770
Vederlag – förvaltning 2 085 2 303 2 434 3 597 2 912 2 674 2 717 2 744
Vederlag – finansiering 49 490 56 939 68 116 94 479 95 885 102 284 105 505 110 755
Vederlag totalt 65 199 78 280 89 702 132 189 133 857 140 522 144 624 152 269
Verksamhetens intäkter 667 969 1 343 5 301 5 303 5 236 5 154 5 123
Underhållskostnader -18 541 -18 008 -18 817 -35 804 -36 711 -37 194 -38 032 -40 491
Förvaltningskostnader -2 676 -2 429 -2 571 -3 579 -2 912 -2 674 -2 717 -2 744
Avskrivningar -32 570 -32 271 -35 543 -60 691 -61 164 -62 065 -62 680 -63 094
Finansiella kostnader -15 372 -15 570 -16 789 -36 842 -36 326 -33 529 -31 965 -30 323
Fondering -3 529 -17 325 -574 -2 047 -10 295 -14 383 -20 749
Uppskjuten skatt 635 -1 488 0 0 0 0 0 -22
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -2 657 5 953 250 0 0 0 0 -22