Stationer

Länsimetro Oy har 13 metrostationer: Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-univesitetet, Hagalund, Idrottsparken, Öngskulla, Mattby, Finno, Kaitan, Sökö, Esboviken och Stenvik.

Metrostationerna är särpräglade och attraktiva ed mangenäm arkitektur och hållbara material. Stationen ger en försmak av vad som finns på markytan. Stationens arkitektur återspeglar stadsbilden kring varje station, bl.a. med hjälp av materialval, belysning och konst. Det gör det också lättare för resenärerna att skilja stationerna från varandra. Alla stationer och ingångar är tillgängliga för rörelsehindrade.

Staden växer längs banförbindelsen

Metron sammankopplar södra Esbo med bantrafiken och stöder ökningen och utvecklingen av metrons influensområde.