Stationer

Staden växer längs banförbindelsen

Metron sammankopplar södra Esbo med bantrafiken och stöder ökningen och utvecklingen av metrons influensområde. Länsimetro Oy har som mål att bygga särpräglade och attraktiva metrostationer med angenäm arkitektur och hållbara material. Stationen ger en försmak av vad som finns på markytan. Stationens arkitektur återspeglar stadsbilden kring varje station, bl.a. med hjälp av materialval, belysning och konst. Det gör det också lättare för resenärerna att skilja stationerna från varandra. Alla stationer och ingångar är tillgängliga för rörelsehindrade.