Stationer

Med Västmetron kommer 13 nya metrostationer att inkluderas i huvudstadsregionens metronätverk. Vidare kommer man att bygga en underjordisk metrodepå i Mossberget. Du kan bekanta dig med stationerna och depån genom stationslistan till vänster.

Varje ny metrostation har sin egen identitet som hjälper resenärerna att skilja stationerna från varandra. Plattformarna och skyltarna på alla stationer är lika till utformningen, och man förflyttar sig på samma sätt på alla stationer.

Målen för metrostationernas arkitektplanering:

  • resenärernas säkerhet, brand- och evakueringsvägarnas funktionalitet, förstärkning av trygghetskänslan bl.a. genom belysning
  • tillgänglighet
  • anslutningstrafikens smidighet
  • stationernas arkitektur stöder stadsbilden, bl.a. genom belysning, material, akustik och konst
  • lokalernas, rutternas och vägvisningarnas funktionalitet
  • konsolidering, komplettering och förtätning av stadsstrukturen
  • underhållbarhet: tekniska lösningar, material, reservdelar, transporter, servicelokaler
  • resurshushållning

 

Metrolinjer