Finnoo

Finnoon aseman rakennusurakka käynnistyi lokakuussa 2018, ja aseman ja ratatunnelien louhintaurakka valmistui elokuussa 2018. Rakennusurakan toteuttaa GRK Infra Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä.

Työmaalla käynnissä

Asemalla ovat käynnissä rungon rakennustyöt ja maalaustyöt. Talotekniikka-asennukset ovat myös käynnissä.

Meritien sisäänkäynnin maanpäällisellä osuudella tehdään maanpaineseinien rakennustöitä, elementtiasennuksia sekä liittorakenteiden asennusta. Vinokuilussa käynnissä ovat väliseinien rakennustyöt.

Finnoonsillan sisäänkäynnillä yhdyskäytävällä ja hissikuilussa käynnissä ovat rungon rakennustyöt. Sisäänkäynnin maanpäällisellä osuudella ovat käynnissä rungon rakennustyöt.

Sammutusreitinkuilun ja itäisen tekniikkakuilun maanpäälliset työt jatkuvat rungon rakentamisella.

Espoon kaupungin sivuilta löytyy tietoa alueen kehittymisestä:
Finnoo – uudenlainen merikaupunginosa

Espoon kaupungilla on käynnissä alueella pääkatujen rakentaminen Kaitaantiellä, Suomenlahdentiellä ja Finnoonsillalla. Espoon kaupunki rakentaa alueella myös Djupsundsbäckenin alueen katuja ja kunnallistekniikkaa. 
HSY louhii Finnoossa uutta Blominmäen jätevedenpuhdistamoa.

Finnoon aseman rakennusurakan yhteystiedot:

Työmaan osoite: Suomenlahdentie 64 (Alueella paljon liikennemuutoksia Finnoon rakentumisen vuoksi, vanha osoite Hyljeluodontie 5 toimii navigaattoreissa)
Työmaan päivystävä puhelin: 050 516 7606
TYL LM Finnoo (työyhteenliittymä GRK Infra Oy ja Aki Hyrkkönen Oy), yhteyshenkilö: jaakko.makela(at)grk.fi

Työmaan muut osoitteet:

Finnoonsillan sisäänkäynti: Suomenlahdentie 60
Itäpään tekniikkakuilu: Suomenlahdentie 62
Meritien sisäänkäynti: Suomenlahdentie 64
Länsipään tekniikkakuilu:   Suomenlahdentie 64

Mitä kuilut ovat? Asemien kuilut rakennetaan ratalinjan rakennusurakassa. Kuilujen ja asemien sijainnit löytyvät länsimetron seurantapalvelusta.

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat

Kuva suurempana