Byggande

Inom andra fasen från Mattby till Stensvik pågår schaktning. Schaktningsarbetet har utförts redan till 99 procent.

Passagerartrafiken inleddes på västmetron första fas till Mattby den 18 november 2017.  Länsimetro Oy överlät stationerna och spåret till HST den 3 oktober. Åtta stationer och spåret inklusive tekniska system förblir i Länsimetro Oy:s ägo. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av spåret och stationerna och om service- och underhållsarbeten på dessa. Läs mera: Så byggdes första fasen.

Mera om byggandet av fasen Mattby-Stensviken i Byggarbetsplatser. Projektplanen för andra fasen granskas av ägaren det vill säga Esbo stad. Den ursprungliga projektplanen färdigställdes 2012, och då pågick schaktning inom den första fasen. Andra fasen började byggas 2014.