Byggande

Andra fasen överlåts till HST 2023

I västmetroprojektets andra byggfas från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget. Även i den andra fasen går metron hela sträckan under jord i två parallella tunnlar.

För tillfället pågår byggfasen på alla fem stationer, banlinjen och depån. Metrons andra byggfas inbegriper även 24 sidoentreprenader. Byggfasen pågår 2019–2021 och driftsättningsfasen 2022–2023.

Passagerartrafiken i västmetrons första fas från Gräsviken till Mattby startade 18.11.2017.  Den 3.10.2017 överlämnade Länsimetro Oy stationerna och banan till HST. De åtta stationerna och banan, inklusive tekniska system, förblir i Länsimetro Oy:s ägo. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av banan och stationerna och om service- och underhållsarbeten på dessa.