Byggande

I västmetroprojektets andra byggfas från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget. Även i den andra fasen går metron hela sträckan under jord i två parallella tunnlar. Lördagen den 3.12.2022 börjar metrotågen köra ända från Mattby till Stensvik i Esbo.

För tillfället pågår byggfasen på alla fem stationer, banlinjen och depån. Metrons andra byggfas inbegriper även 24 sidoentreprenader. Byggfasen pågår 2019–2021 och driftsättningsfasen 2022.

Passagerartrafiken i västmetrons första fas från Gräsviken till Mattby startade 18.11.2017.  Den 3.10.2017 överlämnade Länsimetro Oy stationerna och banan till HST (nuförtiden Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab). De åtta stationerna och banan, inklusive tekniska system, förblir i Länsimetro Oy:s ägo. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av banan och stationerna och om service- och underhållsarbeten på dessa.