Rakentaminen

Länsimetrossa siirrytään kesäkuun alussa testausvaiheesta viranomaistarkastusvaiheeseen ja valmistellaan asemien ja radan luovuttamista HKL:lle. Viranomaistarkastusten ja niiden mahdollisesti aiheuttamien korjaustoimenpiteiden jälkeen metro voidaan avata matkustajille. Tämänhetkisen arvion mukaan metroliikenne voisi käynnistyä syyskuussa. Bussiliikenteessä siirryttäisiin metron liityntälinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivälissä, ja siihen asti Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussit kulkisivat nykyisen linjaston mukaan.

Matinkylä–Kivenlahti-osuudella on käynnissä louhinta, joka alkoi 2014 lopulla.

Yhteiskoekäyttö varmistaa metron turvallisuuden

Ennen metron käyttöönottoa on testauksilla ja yhteiskoekäyttökokeilla varmistettava, että metro toimii suunnitellusti.  Ennen testausten viimeistä vaihetta eli yhteiskoekäyttöä kunkin järjestelmän toimittaja testaa järjestelmän. Lisäksi Länsimetro suorittaa toimintakokeet. Tämän jälkeen asemalla alkaa yhteiskoekäyttövaihe, joka kestää useita päiviä.

Yhteiskoekäytössä varmistetaan metron turvallisuus ja kaikkien eri järjestelmien toimiminen yhdessä. Testattavana olevan aseman lisäksi yhteiskoekäytössä testaan viereisten asemien ja ratalinjan toimintaa kokonaisuutena. Järjestelmien toiminta tarkistetaan useissa erilaisissa kuvitteellisissa poikkeustilanteissa. Erityisesti varmistetaan järjestelmien palautuvuus poikkeustilanteesta takaisin normaalitoimintaan. Yhteiskoekäyttöön osallistuvat eri järjestelmien toimittajat, urakoitsijat sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiset. Tilannetta valvotaan paikan päällä sekä HKL:n Herttoniemen metrovalvomossa, joka valvoo metron toimintaa ja liikennettä.

Kiinteistövalvonta valvoo aseman toimintoja

Yhteiskoekäytöissä yksi tärkeimmistä testattavista järjestelmistä on kiinteistövalvonta. Kiinteistövalvontajärjestelmä valvoo muiden järjestelmien, kuten ilmanvaihto, kulunvalvonta, pumppaamot, hissit, liukuportaat, paloilmaisimet, savuntunnistus toimintaa. Järjestelmä valvoo kaikkia turvallisuuden ja toimivuuden varmistavia laitteistoja ja järjestelmiä.

Kiinteistövalvontajärjestelmän ohjelmointi toteutetaan toimintakuvausten perusteella ja testataan huolellisesti etukäteen mm. simuloimalla testijärjestelmään liitettävät tulo- ja lähtösignaalit. Näin varmistetaan järjestelmän toimivuus suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisuuden testaaminen tehdään paikan päällä olemassa olevien laitteiden kanssa. Järjestelmään kytketään koko metrolinjalla olevia I/O-pisteitä, jotka rakentuvat eri urakoiden laitteista ja järjestelmistä. Järjestelmään on nk. normaali rajapinta. Haasteena on kytkettävien laitteiden suuri määrä ja niiden luotettava toiminta. Vain yhteiskoekäyttötilanteessa saadaan selville kokonaisuuden toiminta erityisesti poikkeus­tilan­tees­sa.

Kaikki laitteet on testattu ja toiminta varmistettu ennen kuin kokonaisuutta voidaan testata. Länsimetron tekniset järjestelmät ovat osa nykymetron järjestelmiä ja ne on suunniteltu samalla toiminta-arkkitehtuurilla nykyisen kaltaisen toimintatavan varmistamiseksi myös länsimetron kiinteistövalvonnan osalta.

Testauksista käyttöönottoon

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien perusteellaturvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL tarkistaa, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa.  HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja milloin siirrytään liityntäbussijärjestelmään.

Ilmanvaihtokuilujen korkeus vastaa stadionin tornia

Jokainen asema on laaja kokonaisuus. Betonia on kaikilla asemilla valettu noin 10 000 kuutiota. Asemalaituri on 90 m pitkä ja 12-16 metriä leveä. Suunnilleen saman verran tiloja on teknisille järjestelmille laiturin molemmissa päissä useammassa kerroksessa.

Oheisessa kuvassa on Tapiolan metroasema sijoitettuna Olympiastadionille. Ilmanvaihtokuilut ovat suunnilleen stadionin tornin korkuisia. Asemahalli peittää lähes puolet stadionin kentästä. Asemia on rakennettu kahdeksan.

Tapiola vs Stadion
Kuvasovite: APRT Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy.