Kooste Länsimetro Oy:n hallituksen kokouksesta 26.1.2022

Toimitusjohtaja esitteli projektin 2021 vuosikatsauksen. Projektijohtaja esitteli rakennusprojektin Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsauksen. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liikenteen osuudella arvioidaan voivan alkaa vuoden 2023 aikana kun myös HKL:n ja HSL:n valmistelevat työt on tehty. Koeajot alkoivat ratakalustolla päivälleen aikataulun mukaisesti 21.6. 2021 jatkuen syksyn aikana Kivenlahteen asti. Matinkylän metroaseman ja uuden osuuden rajapinnan testaus on suoritettu hyväksytysti syyskuussa. Kaitaan, Soukan ja Finnoon asemien skenaariotestaus eli kaikkien järjestelmien testaus erilaisissa poikkeustilanteissa on myös tehty. Käynnissä on Kivenlahden ja Espoonlahden asemien testaus. Testaaminen etenee suunnitellusti.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan.  Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 17.2.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Savunpoistopuhaltimia testataan Espoonlahdessa 9. –11.2.2022 ja 14.2.2022

Espoonlahden metroasemalla testataan savunpoistopuhaltimia keskiviikosta perjantaihin 9. –11.2.2022 ja maanantaina 14.2.2022 klo 8–16. Testaamisen aikana voi syntyä ajoittaista hurinaa ja pölyämistä Espoonlahden metroaseman lähiympäristön lisäksi myös  viereisten asemien, Kivenlahden ja Soukan metroasemien lähiympäristöön. Pahoittelemme mahdollisia häiriötä.

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Savunpoistopuhaltimia on metrolinjan pystykuiluissa ja metroasemien itä- ja länsipäissä. Yhteensä savunpoistopuhaltimia on asennettu Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle 15 kappaletta.

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9–13) 050 377 3700

Espoonlahden metroasemalla palokellon kilinää ma 31.1.2022 ja evakuointikuulutuksia 31.1.-2.2.2022

Espoonlahden metroasemalla on käynnissä matkustajaturvallisuuden varmistavien järjestelmien testaaminen. Testeissä testataan järjestelmien toimintaa poikkeustilanteissa, joita ovat mm. tulipalot aseman eri osissa ja erimittaiset sähkökatkot.

Maanantaina 31.1.2022 klo 8–16 yhdessä testissä testataan myös palokello, joka aiheutuu kilinää aseman lähiympäristöön.

Testauksien aikana aktivoituvat myös metroaseman evakuointikuulutukset. Kuulutukset voivat kuulua myös aseman ulkopuolelle maanantaista keskiviikkoon 31.1.–2.2.2022 klo 8–16.

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13) 050 377 3700

Savunpoistopuhaltimia testataan Sammalvuoren varikolla tiistaina 18.1.2022

Sammalvuoren varikolla testataan savunpoistopuhaltimia tiistaina 18.1.2022 klo 8–16. Testaamisen aikana voi syntyä ajoittaista hurinaa ja pölyämistä Sammalvuoren varikon ja Espoonlahden metroaseman lähiympäristöihin. Pahoittelemme mahdollisia häiriötä.

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Savunpoistopuhaltimia on metrolinjan pystykuiluissa ja metroasemien itä- ja länsipäissä. Yhteensä savunpoistopuhaltimia on asennettu Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle 15 kappaletta.

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9–13) 050 377 3700

Urheilupuistossa on uusia pyöräliityntäpaikkoja

Urheilupuiston metroaseman itäisellä sisäänkäynnillä Jousenpuistonpolun varressa on matkustajien käytössä uusia pyöräliityntäpaikkoja. Pyöräpaikkoja on 54 kappaletta. Pyöräteline on HKL:n malliston mukainen kattamaton runkolukittava teline. Länsimetro Oy rakennutti pyöräliityntäpaikat joulukuussa.

HSL:n reittioppaasta näet metroasemien liityntäpysäköintipaikat ja niiden sijainnit.

Kuva HSL:n reittioppaan Urheilupuiston metroaseman pyöräliityntäpaikoista. 
54 uutta pyöräliityntäpaikkaa Urheilupuiston metroasemalla valmistuivat joulukuun alussa. Pyöräpaikat ovat metroaseman itäisellä sisäänkäynnillä Jousenpuistonpolun varressa. Kuva: M. Koskinen.

Etelä-Espoon bussireitit ja liityntälinjasto uudistuvat Länsimetron jatkeen myötä

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä on kuin puu, jonka rungosta erkaantuvat oksat haarautuvat lähes jokaiseen ilmansuuntaan. Arviolta vuonna 2023 Länsimetron jatkeen avautuessa puuhun versoo uusia oksia, jotka yhdistyvät sekä Espoon nykyisiin linjoihin että metron uusiin asemiin.

Länsimetron jatkeen valmistumisen myötä metroasemien lukumäärä kasvaa viidellä: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Samalla nykyiset suorat bussiyhteydet näiltä alueilta Helsingin Kamppiin loppuvat metron korvatessa bussit. Jatkeen avautuminen liikenteelle ei ole yhtä mullistava muutos kuin Länsimetron ensimmäisen vaiheen avautuminen, mutta sillä on silti isoja vaikutuksia erityisesti Espoon sisäiseen joukkoliikenteeseen.

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden avautuessa metrolinjaston metroasemien lukumäärä kasvaa viidellä. Uudet asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.

– Käytännössä Länsimetron myötä siirryttiin kertaheitolla seutupainotteisesta bussiliikenteestä liityntälinjastoon, eli aikaisemmin suoraan Helsinkiin ajaneiden bussilinjojen päätepysäkki vaihtui Tapiolan tai Matinkylän metroasemalle. Länsimetron jatkeen myötä ei mullisteta taustalla olevaa järjestelmää, vaan päivitetään jo olemassa olevaa liityntälinjastoa, kertoo HSL:n joukkoliikennesuunnittelija ja tiiminvetäjä Tero Mertanen.

Länsimetron jatkeen vaikutusalueelta Helsinkiin liikennöivät suorat bussiyhteydet voidaan jatkeen avauduttua siirtää Länsiväylän pohjoispuolelle. Tulevaisuudessa vaihdottomia bussiyhteyksiä tulee ruuhka-aikoina olemaan Olarista, Saunalahdesta, Latokaskesta, Kurttilasta ja Tillinmäestä. Samalla Etelä-Espoon joukkoliikenteen läntisin solmukohta siirtyy Matinkylästä Espoonlahteen.

Aluekeskukset pyritään linkittämään mahdollisimman hyvin

Espoonlahteen rakennettava uusi bussiterminaali vastaanottaa merkittävän määrän uusista liityntälinjoista etenkin Kauklahden väylän suunnasta. Matinkylään tulee jatkossakin päättymään liityntälinjoja muun muassa Nöykkiön, Olarin ja Haukilahden suunnasta. Matinkylä säilyy ainakin toistaiseksi myös Kirkkonummelta liikennöivien metron liityntälinjojen päätepysäkkinä johtuen Kivenlahdessa tehtävistä isoista rakennustöistä.

Espoonlahdesta tulee vahva joukkoliikenteen solmukohta, johon sijoittuvat Espoonlahden metroaseman ja liityntäliikenteen bussiterminaali. Espoonlahden uusi bussiterminaali vastaanottaa merkittävän määrän uusista liityntälinjoista etenkin Kauklahden väylän suunnasta. Matinkylään tulee jatkossakin päättymään liityntälinjoja muun muassa Nöykkiön, Olarin ja Haukilahden suunnasta. Kuva: HSL.

Muutama vuosi sitten päätettiin myös kahden runkobussilinjan, 520 ja 530, perustamisesta Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman yhteydessä. Nämä ovat kokonaan uusia linjoja runkolinjamaisella palvelutasolla, tiheillä vuoroväleillä ja laajennetuilla liikennöintiajoilla.

– Käytännössä 520 ja 530 tulevat korvaamaan joitakin nykyisistä poikittaisyhteyksistä, Mertanen tarkentaa.

Uudistusten myötä Espoon sisäinen joukkoliikenne paranee Mertasen mukaan merkittävästi. Runkobussilinjat tulevat ajamaan Matinkylästä Espoon keskukseen ja Leppävaaraan, ja metroyhteys Kivenlahteen sekä Rantaradan yhteydet Kauklahteen luovat hyvän pohjan toimivalle joukkoliikenteelle raideliikenteen runkoyhteyksillä.

– Olemme pyrkineet siihen, että jokainen aluekeskus olisi linkitetty mahdollisimman hyvin ja uskomme, että uusi suunnitelma tuo tähän parannusta. Etenkin Kauklahden väylän suunnalle pystytään tuomaan tarjontaa, jota sieltä nykytilanteessa puuttuu, Mertanen sanoo.

Muutokset tehdään aina tarve edellä

Joukkoliikenneyhteyksien uudistaminen lähtee useimmiten liikkeelle muuttuneesta tarpeesta tai korjattavasta ongelmasta. Aloite uudistamiseen saattaa tulla kaupungin kehittymisestä ja uusista asuinalueista tai merkittävistä muutoksista raideliikenteen runkoyhteyksiin, kuten esimerkiksi Länsimetron ja Kehäradan avautuminen. Uudistukset pohjautuvat aina dataan, jota HSL kerää muun muassa liikkumiskyselyillä.

– Linjastosuunnitelmaprojektin yhteydessä järjestämme liikkumiskyselyn, jossa alueen asukkaat pääsevät kertomaan liikkumistottumuksistaan. Kyselyn lisäksi meillä on käytössämme myös nykylinjaston yleistä dataa, kuten nousijamäärätietoa ja linjojen ajoaikoja. Länsimetron jatkeen suunnitelmiin liittyvään liikkumiskyselyyn saimme yli 4 000 vastausta, Mertanen kertoo.

Joukkoliikennesuunnittelun lisäksi HSL vastaa liikenteen tilaamisesta, kun taas Länsimetro Oy vastaa metron rakentamisesta ja metrojärjestelmän kehittämisestä Ruoholahdesta länteen. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos eli HKL liikennöi metroa, omistaa metrojunat ja vastaa myös Länsimetron osuuden huollosta ja ylläpidosta.

Teksti: Jani Kohtanen

Artikkeli on julkaistu myös Länsimetro 2/2021-lehdessä. Lehti on luettavissa myös verkossa.