Kulkijat-veistospari Kivenlahdessa on nyt valmis!

Jokaiselle Matinkylä-Kivenlahti-osuuden metroasemalle tulee taidetta osaksi aseman arkkitehtuuria. Taiteen avulla halutaan lisätä asemien vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja tunnistettavuutta. Asemille tulee taidetta eri muodoissa: valoa, ääntä, maalauksia ja kuvanveistoa.

Kalle Mustosen veistospari ”Kulkijat” on pääteaseman Kivenlahden taideteos. Veistoksen asennus asemalaiturille alkoi maaliskuussa 2021, ja toukokuun lopulla pidetyssä katselmuksessa se todettiin valmiiksi. Näin monivaiheinen työ tuli päätökseen. Mustonen aloitti Kulkijoiden luonnostelun syksyllä 2018, jonka jälkeen hän teki teoksen pienoismallin ja työpiirustukset. Täyskokoisen veistosparin valmistamisen hän aloitti lokakuussa 2019, joten 17 kuukauden mittainen matka huipentui toukokuun katselmukseen. Syksyllä 2021 teokselle järjestetään nimikilpailu.

Pääteaseman maamerkin muodostaa kaksi noin kaksi ja kolme metriä korkeaa puista hahmoja. Humoristiset hahmot juoksevat metrolaiturin keskiosassa. Hahmot ovat sympaattisia ja kestävät aikaa. Puinen ja lämmin teos on vastakohta Kivenlahden metroaseman vaaleudelle. Aseman arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa ALA-Architects.

Havainnekuva Kivenlahden metroaseman asemalaiturille tulevista oransseista veistoksista. Teoksen nimi on Kulkijat. Taiteilija on Kalle Mustonen. Teoksen muodostaa kaksi noin kaksi ja kolme metriä korkeaa, puista humoristista hahmoa
Havainnekuva Kulkijoista syksy 2018. Kuva: K. Mustonen.

 

Kulkijoiden osat valmiina ennen pintakäsittelyä kuljetettavaksi Kivenlahteen. Kuva: K. Mustonen
Rakennustöiden loppuunsaattamisen ja testaamisen ajaksi Kivenlahden metroaseman asemalaiturilla oleva Kulkijat-veistospari on suojattu. Kuva: P. Littu.

Myös muita metroasemille tulevia taideteoksia viimeistellään.  Tutustu metroasemille tulevaan taiteeseen.

Iivisniemenkallion sisäänkäynnillä täyttötöitä viikoilla 21–22

Kaitaan metroaseman Iivisniemenkallion sisäänkäynnin työmaa-alueella alkaa maanpäälliset täyttötyöt maanantaina 24.5.2021. Työt jatkuvat viikon 22 loppuun saakka. Täyttötöissä työmaa-alueen maanpintaa korotetaan täyttämällä se soralla. Työt lisäävät rekkaliikennettä Iivisniemenkalliolle. Täytön jälkeen maanpinta jää sorakentäksi.

Alueen työmaa-aitoja puretaan kesän aikana. Korkeimmille kallioalueille on jo asennettu lopullisia metalliaitoja. Osa työmaa-aidoista säilyy työmaa-alueen ympärillä rakennusurakan loppuun saakka.

Kaitaan metroasemaan kuuluu Kaitaantien sisäänkäynti ja varauksena Iivisniemenkallion sisäänkäynti. Iivisniemenkallion sisäänkäyntiä ei siis oteta käyttöön, kun metroliikenne jatkuu Matinkylästä Kivenlahteen vuonna 2023. Iivisniemenkalliolla on myös Kaitaan metroaseman tekniikkakuilu.

Kaitaan metroaseman Iivisniemenkallion sisäänkäynnin työmaa-alueella tehdään maanpäällisiä täyttötöitä viikoilla 21-22.

 

Pahoittelemme täyttötöistä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja

Kaitaan urakoitsijan, työyhteenliittymä YIT–ARE:n 24/7-puhelin: 050 539 3208

Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13): 050 377 3700

Kooste Länsimetro Oy:n hallituksen kokouksesta 29.4.2021

Länsimetro Oy:n kiinteistö- ja infrajohtaja esitteli Länsimetro Oy:n omistaman osuuden Ruoholahti-Matinkylä Q1-raportin ja HKL:n Länsimetro Oy:lle tekemän raportoinnin kiinteistöhuollosta, ratahuollosta, pakollisista ylläpitoon liittyvistä koekäytöistä ja viankorjauksista. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä.

Toimitusjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen ja kustannusseurannan tilannekatsauksen tilannehuoneen seurantanäkymän kautta. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman riskiarvioidun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liikenteen osuudella arvioidaan voivan alkaa 2023 aikana. Koeajot alkavat ratakalustolla kesäkuussa ja alkusyksystä metrojunilla.

Toimitusjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden riskikatsauksen. Hanke etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kustannusseurannan, hankintapäätösbudjetin sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman kustannusarvion mukaisesti. Länsimetro Oy:n tilinpäätös julkaistaan osana Espoon kaupungin tilinpäätöstä. Tilinpäätös ja toimintakertomus verkkosivulla.

Länsimetro Oy:n viestintäjohtaja esitteli viestinnän toimenpiteitä Q4 ja Q1 aikana. Metroliikenteen alkamiseen tähtäävän käyttöönottovaiheen viestinnän suunnittelu on alkanut yhteistyössä HSL:n, HKL:n ja Espoon kaupungin kanssa.  Liikenteen uudella osuudella arvioidaan alkavan vuoden 2023 aikana. Aikataulu tarkentuu Länsimetron rakentamisen ja testaamisvaiheen edetessä.  Koronarajoitusten päätyttyä asemavierailuja voidaan taas järjestää suunnitellusti.

Seuraava hallituksen kokous on 27.5.2021.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Sami viihtyy talouspäällikön monipuolisten tehtävien äärellä

Talouspäällikkö vastaa Länsimetro Oy:n omistaman metroinfran talousohjauksesta, budjetoinnista ja raportoinnista. Monipuolisiin tehtäviin kuuluu myös palveluiden kehittäminen metroasemilla, Länsimetro Oy:n tytäryhtiöiden taloushallinto ja Länsimetron toisen vaiheen rakentamisprojektin kustannusseuranta.

Länsimetro Oy:n talouspäällikkönä työskentelevän Sami Järvisen tehtävissä pääpaino on Länsimetro Oy:n omistaman ja ylläpitämän Ruoholahti–Matinkylä-osuuden metrojärjestelmän, radan ja asemien talousohjauksessa, budjetoinnissa ja raportoinnissa. Järvisen työhön kuuluu esimerkiksi metron ylläpidon ja investointien kustannusseurantaa sekä erilaisten ennusteiden ja analyysien laatimista yhtiölle ja projektiorganisaatiolle. Järvinen on työskennellyt talouspäällikkönä loppuvuodesta 2020 alkaen. Ennen talouspäälliköksi siirtymistä hän työskenteli Länsimetron projekticontrollerina vuodesta 2018 alkaen.

Sami pitää työnsä monipuolisuudesta. Hänen työssään Länsimetro-projektin etenemisen muutokset ja liikenteellä olevan metron pysyvyys luovat hyvän kontrastin.

– Parasta työssä, ja etenkin nykyisessä tehtävässäni, on tunne tärkeästä työstä. Metro on mielestäni viisas investointi, joka nostaa maan arvoa ja jättää tilaa kaupunkiympäristön kehittämiselle tai luonnon säilyttämiselle. Pidän työni monipuolisuudesta. Projektin etenemisen muutokset ja liikenteellä olevan metron pysyvyys luovat hyvän kontrastin. Metron kehittäminen omistajan näkökulmasta on mielenkiintoista työtä ja luvuista näkee pienetkin muutokset, kuvaa Järvinen kuvaa työnsä merkitystä.

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö, jossa työskentelee 19 henkilöä. Taloushallinnossa työskentelee talouspäällikön lisäksi talousjohtaja sekä talous- ja hallintoassistentti.

Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Ruoholahdesta itään kulkevan rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki ja tarkemmin Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL. HKL vastaa radan ja asemien ylläpidon ja huollon lisäksi metroliikenteestä ja omistaa metrojunakaluston. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä.

– Talouspäällikkönä teen paljon yhteistyötä muun muassa HKL:n kanssa. Metroliikennettä operoiva HKL budjetoi omalta osaltaan ylläpidon ja huollon kustannukset Ruoholaht­i–Matinkylä-osuudelle vuosittain ja raportoi meille. Seuraan kustannusten syntymistä ja arvioin budjettien riittävyyttä, Järvinen tiivistää.

Talouspäällikkö kehittää myös Länsimetro Oy:n sisäisiä raportoinnin käytänteitä. Esimerkiksi vuonna 2020 Länsimetron ylläpidossa siirryttiin reaaliaikaiseen raportointiin Power Bi-ohjelmalla.

Talouspäällikön tehtäviin kuuluu myös Länsimetro Oy:n tytäryhtiöiden talousvastuu, operatiivisen toiminnan ja hallinnon johtaminen. Länsimetron tytäryhtiöiden ohjaukseen kuuluu yhtiön hallinnon lisäksi paljon perinteisiä kiinteistöyhtiön tehtäviä, kuten tilojen ylläpidon ja korjausten järjestämistä. Viimeisen vuoden aikana on asennettu esimerkiksi liukuovia ja lintuverkko bussiterminaaliin käyttömukavuuden lisäämiseksi.

Länsimetron Oy:n tytäryhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali ja Kiinteistö Oy Kivenlahden Liityntäpysäköinti.  Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti tuottaa Matinkylän metroaseman liityntäpysäköintipalvelut, Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali omistaa joukkoliikenteen terminaalitilat ja palvelee bussiliikenteen liikennöitsijöitä ja matkustajia sekä Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti tuottaa liityntäpysäköintipalvelut tulevalle Kivenlahden metroasemalle. Länsimetro Oy omistaa myös 18% Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä.

Palveluiden kehittäminen metroasemilla

Sen lisäksi, että Länsimetro Oy omistaa ja ylläpitää rakentamansa Ruoholahti-Matinkylä-osuuden metrojärjestelmän, radan ja asemat, se vastaa myös Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakennuttamisesta. Tässä Länsimetro-projektin toisessa vaiheessa talouspäällikön tehtäviin kuuluu esimerkiksi kassavirtaennusteen laatiminen ja rahoituslaskelmien teko, sekä rakentamisen ja suunnittelun kustannusseuranta ja -ennusteet

Länsimetro Oy kehittää palveluita ja kaupallista toimintaa niin käytössä olevien Ruoholahti-Matinkylä-osuuden kuin rakenteilla olevan Matinkylä-Kivenlahti-osuuden metroasemilla. Talouspäällikkö suunnittelee hankkeet yhdessä johtoryhmän ja vastuullisten asiantuntijoiden kanssa ja vastaa hankkeiden toteutuksesta.

– Tavoitteena on tehdä metroasemista mahdollisimman mukavia ja käytännöllisiä matkustajille. Metroasemien tiloja voi hyödyntää palvelemaan matkustajia erilaisten toimijoiden kanssa – seuraavaksi metroasemalla pilotoidaan pakettiautomaatteja. Metroasema on luonnollinen paikka tarjota palveluita, jotka on hyvä löytyä matkan varrelta.

Espoonlahden metroasemalla testataan varavoimakonetta 20.5.2021

Espoonlahden metroasemalla testataan varavoimakoneen toimintaa torstaina 20.5.2021 klo 8-16. Testauksesta voi aiheutua ympäristöön hajuhaittaa ja mahdollisesti hieman melua. Testauksella varmistetaan, että varavoimakone toimii suunnitellusti. Espoonlahdessa tehdään myös samana päivänä savunpoistopuhaltimien testauksia.

Jokaiselle uudelle metroasemalle ja Sammalvuoren varikolle tulee varavoimakone. Yhteensä varavoimakoneita asennetaan Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle kuusi kappaletta. Varavoimakone käynnistyy automaattisesti muutamien sekuntien viiveellä, jos aseman talotekniikkaa palvelevat muuntajat jäävät ilman sähkönsyöttöä vian tai muun esim. valtakunnallisen sähkökatkon takia. Varavoimakoneen teho on 500 kilowattia. Tehot riittävät metroaseman turvallisuuden kannalta keskeisten toimintojen pyörittämiseen kuten esimerkiksi riittävään valaistukseen, äänentoistoon, evakuointihissin käyttöön ja kulunvalvontaan. Varavoimakone varmistaa metroaseman turvallisen käytön sähkökatkon sattuessa ja turvaa ihmisten poistumisen metroasemalta.

Lue lisää käynnissä olevasta testausvaiheesta ja töiden etenemisestä.

Lisätietoja

Espoonlahden urakoitsijan, SRV Rakennus Oy:n 24/7-puhelin: 040 623 3000
Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13): 050 377 3700

Savunpoistopuhaltimia testataan viikolla 20

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden savunpoistopuhaltimia testataan 17.–21.5.2021. Testaamisen aikana voi kuulua ajoittaista hurinaa lähiympäristöön.

Savunpoistopuhaltimien suoritustestejä tehdään viikolla 20 seuraavasti:

  • maanantaina 17.5.2021 klo 8–15 Kaitaan metroasemalla, Hyljetien kuilulla ja Riilahden kuilulla.
  • tiistaina 18.5. klo 8–15 Soukan metroasemalla ja Opettajantien kuilulla.
  • keskiviikkona 19.5. klo 8–12 Finnoon metroasemalla ja klo 12–15 Kauklahdenväylän kuilulla.
  • torstaina 20.5. klo 8-15 Espoonlahdessa ja Maininkitien kuilulla
  • perjantaina 21.5. klo 8–12 Kivenlahdessa

Testien aikana Länsimetron asemilta ja kuiluista voi kuulua ajoittaista hurinaa. Pahoittelemme mahdollista meluhäiriötä.

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Savunpoistopuhaltimia on metrolinjan pystykuiluissa ja metroasemien itä- ja länsipäissä. Yhteensä savunpoistopuhaltimia on asennettu Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle 15 kappaletta. Lue savunpoistojärjestelmän toimintakokeista.

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-13) 050 377 3700