Talous

Metroa länteen rakennettiin kahdessa vaiheessa – Länsimetro Oy omistaa ratainfran ja asemat

Länsimetron rakentaminen toteutettiin kahdessa vaiheessa.  Ensimmäinen vaihe eli Ruoholahti-Matinkylä-osuus valmistui 2017. Toinen vaihe eli Matinkylä-Kivenlahti-osuus avautui matkustajaliikenteelle joulukuussa 2022. Lisäksi Sammalvuoreen rakennettiin maanalainen metrovarikko liikenneoperaattorin tarpeisiin. Länsimetron toisen vaiheen hankesuunnitelman mukaiset työt jatkuvat muun muassa Kivenlahdessa ja Kaitaalla, joihin rakennetaan liityntäpysäköintilaitokset. Metroliikennettä operoi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Metro on iso investointi, joka tuo elinvoimaa ja mahdollistaa uusien kotien ja työpaikkojen syntymisen ekologisella tavalla. Metro on kestävää joukkoliikennettä ja asemasuunnittelussa pyritään kestävyyteen ja vetovoimaisuuteen. Metro lisää vaikutusalueidensa houkuttelevuutta niin yritysten ja toimintojen sijoittumispaikkana kuin asumisenkin osalta. Esimerkiksi Lähi-Tapiola on investoinut yhden aseman läheisyyteen eli Tapiolaan puoli miljardia euroa ja Fiskars Group muutti pääkonttorinsa Keilaniemeen.

Länsimetro Oy omistaa metroinfran ja -järjestelmät Helsingin Ruoholahdesta länteen Espoon Kivenlahteen saakka ja kattaa omistamiseen liittyvät kunnossapito- ja lainanhoitokulunsa omistajilta eli Espoon ja Helsingin kaupungeilta  kerättäviltä vastikkeilla. Koko metrolinja on  kuovutettu operaattori Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (entinen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos eli HKL) käyttöön, ykkösvaihe lokakuussa 2017 ja toinen vaihe vuonna 2023.  Metroliikenteen operoinnista Kaupunkiliikenne saa korvauksen HSL:ltä.

Länsimetro Oy:n jatkuva toiminta rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakentamistoiminta omistajien takaamalla rahoituksella. Vuonna 2022 Länsimetro Oy keräsi hallintovastiketta 2,4 miljoonaa euroa ja hoitovastiketta 19,2 miljoonaa euroa. Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla katetaan yhtiön jatkuva toiminta. Yhtiön toiminnan taloudellinen vakaus riippuu luotettavasta vastikerahoitteisen toiminnan suunnittelusta sekä rakentamistoiminnan rahoituksen ennakoinnista.

Voit tutustua myös Länsimetro Oy:n konsernirakenteeseen ja päätöksentekoon.

Tilinpäätökset

Toimintakertomukset

Rakennuttamisprojekti Matinkylä- Kivenlahti kustannusarvio

Rakennuttamisprojekti Ruoholahti-Matinkylä kustannukset 

LÄNSIMETRO-KONSERNIN TALOUSARVIO

KEUR 2020 

toteuma

2021 

toteuma

2022

ennuste

2023

budjetti

2024

arvio

2025

arvio

2026

arvio

2027

arvio

Hoitovastike 13 623 19 038 19 153 34 131 35 059 35 563 36 402 38 770
Hallintovastike 2 085 2 303 2 434 3 597 2 912 2 674 2 717 2 744
Rahoitusvastike 49 490 56 939 68 116 94 479 95 885 102 284 105 505 110 755
Vastikkeet yhteensä 65 199 78 280 89 702 132 189 133 857 140 522 144 624 152 269
Toiminnan tuotot 667 969 1 343 5 301 5 303 5 236 5 154 5 132
Ylläpitokulut -18 541 -18 008 -18 817 -35 804 -36 711 -37 194 -38 032 -40 491
Hallintokulut -2 676 -2 429 -2 571 -3 579 -2 912 -2 674 -2 717 -2 744
Poistot -32 570 -32 271 -35 543 -60 691 -61 164 -62 065 -62 680 -63 094
Rahoituskulut -15 372 -15 570 -16 789 -36 842 -36 326 -33 529 -31 965 -30 323
Rahastoinnit -3 529 -17 325 -574 -2 047 -10 295 -14 383 -20 749
Laskennalliset verot 635 -1 488 0 0 0 0 0 -22
Tilikauden voitto / tappio -2 657 5 953 0 0 0 0 0 -22