Talous

Metroa länteen rakennetaan kahdessa vaiheessa – Länsimetro Oy omistaa ratainfran ja asemat

Länsimetron rakentaminen etenee kahdessa vaiheessa. Parhaillaan Länsimetro Oy rakennuttaa  Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle  7 km pitkää ratalinjaa ja 5 uutta asemaa. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko liikenneoperaattorin tarpeisiin. Ykkösvaihe eli Ruoholahti-Matinkylä-osuus valmistui 2017. Toisen vaiheen eli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden arvioidaan avautuvan matkustajaliikenteelle vuoden 2023 aikana. Rakentaminen etenee aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Liikenteen alkamisen ajankohdan määrittää HSL. Metroliikennettä operoi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Metro on iso investointi, joka tuo elinvoimaa ja mahdollistaa uusien kotien ja työpaikkojen syntymisen ekologisella tavalla. Metro on kestävää joukkoliikennettä ja asemasuunnittelussa pyritään kestävyyteen ja vetovoimaisuuteen. Metro lisää vaikutusalueidensa houkuttelevuutta niin yritysten ja toimintojen sijoittumispaikkana kuin asumisenkin osalta. Esimerkiksi Lähi-Tapiola on investoinut yhden aseman läheisyyteen eli Tapiolaan puoli miljardia euroa.

Länsimetro Oy on Länsimetron ensimmäisen vaiheen omaisuuden haltija ja kattaa omistamiseen liittyvät kunnossapito- ja lainanhoitokulunsa omistajilta eli Espoon ja Helsingin kaupungeilta  kerättäviltä vastikkeilla. Osuus on luovutettu operaattori Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (entinen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos eli HKL) käyttöön lokakuussa 2017.  Metroliikenteen operoinnista Kaupunkiliikenne saa korvauksen HSL:ltä.

Länsimetro Oy:n jatkuva toiminta rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakentamistoiminta omistajien takaamalla rahoituksella. Vuonna 2021 Länsimetro Oy keräsi hallintovastiketta 2,3 miljoonaa euroa ja hoitovastiketta 19,0 miljoonaa euroa. Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla katetaan yhtiön jatkuva toiminta. Yhtiön toiminnan taloudellinen vakaus riippuu luotettavasta vastikerahoitteisen toiminnan suunnittelusta sekä rakentamistoiminnan rahoituksen ennakoinnista.

Voit tutustua myös Länsimetro Oy:n konsernirakenteeseen ja päätöksentekoon.

Tilinpäätökset

Toimintakertomukset

Rakennuttamisprojekti Matinkylä- Kivenlahti kustannusarvio

Rakennuttamisprojekti Ruoholahti-Matinkylä kustannukset 

LÄNSIMETRO-KONSERNIN TALOUSARVIO

KEUR 2019 

toteuma

2020 

toteuma

2021 

toteuma

2022

budjetti

2023

arvio

2024

arvio

2025

arvio

Hoitovastike 16 723 13 623 19 038 19 153 32 607 31 432 32 065
Hallintovastike 2 553 2 085 2 303 2 434 3 060 2 882 2 896
Rahoitusvastike 39 697 49 490 56 939 68 116 86 402 87 252 96 148
Vastikkeet yhteensä 58 973 65 199 78 280 89 702 122 070 121 566 131 110
Toiminnan tuotot 1 323 667 969 1 672 6 103 6 136 6 123
Ylläpitokulut -18 271 -18 541 -18 008 -23 438 -34 558 -33 420 -34 046
Hallintokulut -2 268 -2 676 -2 429 -2 834 -3 060 -2 882 -2 896
Poistot -31 403 -32 570 -32 271 -37 261 -60 298 -61 237 -61 729
Rahoituskulut -16 011 -15 372 -15 570 -15 814 -23 592 -23 674 -23 534
Rahastoinnit -3 529 -11 778 -6 664 -6 489 -15 027
Laskennalliset verot 1 521 635 -1 488 0 0 0 0
Tilikauden voitto / tappio -6 082 -2 657 5 953 250 0 0 0