Sami viihtyy talouspäällikön monipuolisten tehtävien äärellä

Talouspäällikkö vastaa Länsimetro Oy:n omistaman metroinfran talousohjauksesta, budjetoinnista ja raportoinnista. Monipuolisiin tehtäviin kuuluu myös palveluiden kehittäminen metroasemilla, Länsimetro Oy:n tytäryhtiöiden taloushallinto ja Länsimetron toisen vaiheen rakentamisprojektin kustannusseuranta.

Länsimetro Oy:n talouspäällikkönä työskentelevän Sami Järvisen tehtävissä pääpaino on Länsimetro Oy:n omistaman ja ylläpitämän Ruoholahti–Matinkylä-osuuden metrojärjestelmän, radan ja asemien talousohjauksessa, budjetoinnissa ja raportoinnissa. Järvisen työhön kuuluu esimerkiksi metron ylläpidon ja investointien kustannusseurantaa sekä erilaisten ennusteiden ja analyysien laatimista yhtiölle ja projektiorganisaatiolle. Järvinen on työskennellyt talouspäällikkönä loppuvuodesta 2020 alkaen. Ennen talouspäälliköksi siirtymistä hän työskenteli Länsimetron projekticontrollerina vuodesta 2018 alkaen.

Sami pitää työnsä monipuolisuudesta. Hänen työssään Länsimetro-projektin etenemisen muutokset ja liikenteellä olevan metron pysyvyys luovat hyvän kontrastin.

– Parasta työssä, ja etenkin nykyisessä tehtävässäni, on tunne tärkeästä työstä. Metro on mielestäni viisas investointi, joka nostaa maan arvoa ja jättää tilaa kaupunkiympäristön kehittämiselle tai luonnon säilyttämiselle. Pidän työni monipuolisuudesta. Projektin etenemisen muutokset ja liikenteellä olevan metron pysyvyys luovat hyvän kontrastin. Metron kehittäminen omistajan näkökulmasta on mielenkiintoista työtä ja luvuista näkee pienetkin muutokset, kuvaa Järvinen kuvaa työnsä merkitystä.

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö, jossa työskentelee 19 henkilöä. Taloushallinnossa työskentelee talouspäällikön lisäksi talousjohtaja sekä talous- ja hallintoassistentti.

Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Ruoholahdesta itään kulkevan rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki ja tarkemmin Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL. HKL vastaa radan ja asemien ylläpidon ja huollon lisäksi metroliikenteestä ja omistaa metrojunakaluston. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä.

– Talouspäällikkönä teen paljon yhteistyötä muun muassa HKL:n kanssa. Metroliikennettä operoiva HKL budjetoi omalta osaltaan ylläpidon ja huollon kustannukset Ruoholaht­i–Matinkylä-osuudelle vuosittain ja raportoi meille. Seuraan kustannusten syntymistä ja arvioin budjettien riittävyyttä, Järvinen tiivistää.

Talouspäällikkö kehittää myös Länsimetro Oy:n sisäisiä raportoinnin käytänteitä. Esimerkiksi vuonna 2020 Länsimetron ylläpidossa siirryttiin reaaliaikaiseen raportointiin Power Bi-ohjelmalla.

Talouspäällikön tehtäviin kuuluu myös Länsimetro Oy:n tytäryhtiöiden talousvastuu, operatiivisen toiminnan ja hallinnon johtaminen. Länsimetron tytäryhtiöiden ohjaukseen kuuluu yhtiön hallinnon lisäksi paljon perinteisiä kiinteistöyhtiön tehtäviä, kuten tilojen ylläpidon ja korjausten järjestämistä. Viimeisen vuoden aikana on asennettu esimerkiksi liukuovia ja lintuverkko bussiterminaaliin käyttömukavuuden lisäämiseksi.

Länsimetron Oy:n tytäryhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali ja Kiinteistö Oy Kivenlahden Liityntäpysäköinti.  Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti tuottaa Matinkylän metroaseman liityntäpysäköintipalvelut, Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali omistaa joukkoliikenteen terminaalitilat ja palvelee bussiliikenteen liikennöitsijöitä ja matkustajia sekä Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti tuottaa liityntäpysäköintipalvelut tulevalle Kivenlahden metroasemalle. Länsimetro Oy omistaa myös 18% Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä.

Palveluiden kehittäminen metroasemilla

Sen lisäksi, että Länsimetro Oy omistaa ja ylläpitää rakentamansa Ruoholahti-Matinkylä-osuuden metrojärjestelmän, radan ja asemat, se vastaa myös Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakennuttamisesta. Tässä Länsimetro-projektin toisessa vaiheessa talouspäällikön tehtäviin kuuluu esimerkiksi kassavirtaennusteen laatiminen ja rahoituslaskelmien teko, sekä rakentamisen ja suunnittelun kustannusseuranta ja -ennusteet

Länsimetro Oy kehittää palveluita ja kaupallista toimintaa niin käytössä olevien Ruoholahti-Matinkylä-osuuden kuin rakenteilla olevan Matinkylä-Kivenlahti-osuuden metroasemilla. Talouspäällikkö suunnittelee hankkeet yhdessä johtoryhmän ja vastuullisten asiantuntijoiden kanssa ja vastaa hankkeiden toteutuksesta.

– Tavoitteena on tehdä metroasemista mahdollisimman mukavia ja käytännöllisiä matkustajille. Metroasemien tiloja voi hyödyntää palvelemaan matkustajia erilaisten toimijoiden kanssa – seuraavaksi metroasemalla pilotoidaan pakettiautomaatteja. Metroasema on luonnollinen paikka tarjota palveluita, jotka on hyvä löytyä matkan varrelta.