Kivenlahdessa metroaseman rakennustöitä pääsiäisen aikaan

Länsimetron Kivenlahden rakennusurakassa tehdään laudoitus- ja raudoitustöitä sekä elementtien asennusta pääsiäisen aikaan.

Pitkäperjantaina 19.4. ja toisena pääsiäispäivänä maanantaina 22.4. tehdään urakkaan kuuluvia hiljaisia työvaiheita klo 9-18 välisenä aikana. Lauantaina 20.4. klo 9-18 tehdään töitä, joista sisätiloihin kuuluva melutaso on enintään 35 desibeliä.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Rainer Paakkari, Skanska Infra Oy: 050 528 3426

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kivenlahden projekti-insinöörillä kokemusta suurista hankkeista – infra- ja talonrakentamisen rajapinta kiinnostaa

Aleksi Yletyinen (insinööri, AMK) on aloittanut Kivenlahden aseman projekti-insinöörinä. Projekti-insinöörinä Yletyinen huolehtii mm. Kivenlahden asemaurakan laadunhallinnasta, kustannusseurannasta ja dokumentoinnista.

”Teen töitä sekä työmaalla että toimistossa, minulla on molemmissa oma työpiste. Pääsinkin jo tutustumaan Kivenlahden työmaahan ja urakoitsija Skanskan organisaatioon”, Yletyinen sanoo.

Yletyinen on valmistunut insinööriksi Metropolia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2018 rakennustekniikan ohjelmasta. Ennen Länsimetro-projektia hän työskenteli Destian palveluksessa kauppakeskus REDI:n hankkeessa. Opintojen aikana Yletyinen suoritti harjoittelun keskustakirjasto Oodin hankkeessa.

”Isot projektit kiinnostavat minua, ne ovat moniulotteisia ja niissä näkee rakentamisen eri puolia. Projektinjohtourakoinnin malli on tuttu myös aiemmista hankkeista”, Yletyinen sanoo.

Ensimmäisten kahden työviikon aikana luvassa on perehdytystä projektin rakentamiseen, talouteen, riskienhallintaan ja laatuun.

”Metrohanke tarjoaa minulle uusia haasteita. Minua kiinnostaa erityisesti infra- ja talonrakentamisen rajapinta metron rakentamisessa”, Yletyinen sanoo.

Kivenlahden aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron Kivenlahden aseman rakennusurakka alkaa elokuussa 2018. Urakan toteuttaa Skanska Infra Oy.

Urakassa rakennetaan Kivenlahden metroasema, huoltotunneli sekä Kivenlahdentien ja Kivenlahdentorin sisäänkäynnit. Kivenlahden asema on kakkosvaiheen pääteasema.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella osoitteeseen Kivenlahdentie 15-17. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.
Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

• arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
• arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2022. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700
Työmaatukikohdan osoite: Kivenlahdentie 15-17, 02320 ESPOO
Työmaan päivystävä puhelin: 050 402 3044
Skanska Infra Oy:n yhteyshenkilö: rainer.paakkari@skanska.fi

Projektiin mukaan uutta osaamista – Finnooseen rakennusvalvoja ja sähköasiantuntija, Kivenlahteen ja hankintatiimiin projekti-insinöörit

Länsimetro-projektissa on aloittanut uusia työntekijöitä: Heli Niesniemi projekti-insinöörinä, Juha Mäkipirtti Finnoon aseman rakennusvalvojana, Jari Järvinen Finnoon aseman sähköasiantuntijana sekä Anna-Stina Tähkävuori Kivenlahden projekti-insinöörinä.

Heli Niesniemi työskentelee hankintojen parissa. Länsimetron rakennusvaiheen hankinnat on jaettu rakennusurakoihin ja alistettuihin sivu-urakoihin, kuten hisseihin ja liukuportaisiin. Niesniemi keskittyy työssään alistettujen sivu-urakoiden tekemiseen.

Diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta aiemmin valmistunut Niesniemi opiskelee myös oikeustiedettä Helsingin yliopistossa.

”Oikeustieteen tuntemus on hyödyksi tässä työssä. Olen perehtynyt opinnoissani erityisesti kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin, joten hankintalainsäädäntö on tullut tutuksi myös sillä saralla. Tämä on unelmatyö sikäli, että tässä yhdistyy osaaminen molemmista tutkinnoista”, oikeusnotaarin opintoja viimeistelevä Niesniemi sanoo.

Aiemmin Niesniemi on työskennellyt mm. urakoitsijan palveluksessa NCC:llä, jossa hän eteni työmaalta työmaatoimihenkilön tehtäviin. Sittemmin hän ollut mukana monissa infrahankkeissa Sweco PM:n palveluksessa.

”Kun tuli mahdollisuus hypätä mukaan metrohankkeeseen, lähdin innostuneena mukaan. Tämä on uniikki ja äärimmäisen mielenkiintoinen hanke, jolla on paljon vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään”, Niesniemi sanoo.

Uudisrakentaminen ja pitkäaikainen kohde kiinnosti

Rakennusinsinööri Juha Mäkipirtti työskentelee Finnoon aseman rakennusvalvojana. Hän valvoo sitä, että urakoitsija noudattaa suunnitelmia ja sopimuksia ja noudattaa hyvää rakennustapaa.

Mäkipirtillä on valvojakokemusta noin 4,5 vuoden ajalta Demaco Oy:ltä. Hän on valvonut mm. sairaaloiden, koulujen, palvelinkeskusten ja kauppakeskusten rakentamista. Tätä ennen hän työskenteli YIT:n asuntorakennuspuolella yli 20 vuotta työnjohtotehtävissä.

”Minua kiinnostaa uudisrakentaminen, mitä metrokin edustaa. Pidän myös pitkäaikaisista kohteista, ja asemien rakentamisessa on paljon yhteistä suurten kauppakeskusten kanssa”, Mäkipirtti sanoo.

Heli Niesniemi ja Juha Mäkipirtti

Kokemusta Singaporen ja Italian kautta länsimetroon

Sähköasiantuntija Jari Järvinen tekee länsimetro-projektiin töitä rakennuttajatoimisto HTJ:n konsulttina. Tätä ennen hän on toiminut taloteknisenä päällikkönä toimitilarakentamisen projektinjohtourakoinnin parissa Skanskalla sekä ollut mukana rakennuttamassa jalostamoita Neste Jacobsilla työmaapäällikkönä ja valvojana.

Yhteensä Järviselle kertyy pitkä, yli 30 vuoden kokemus sähköalalta. Uraan mahtuu myös noin viisi vuotta ulkomailla, kun Järvinen työskenteli voimalaitosprojektissa Thaimaassa sekä öljynjalostamohankkeessa Singaporessa. Jalostamon suunnittelua tehtiin Italiassa, jossa Järvinen myös asui.

”Länsimetro kiinnosti, koska tämä on iso ja pitkä hanke. Olen aiemminkin ollut mukana isoissa hankkeissa, joten tämä tuntui omalta.”

Metro on osa tulevaisuuden liikennejärjestelmää

Anna-Stina Tähkävuori palaa projektiin äitiysvapaan jälkeen. Hän on ollut projektiorganisaatiossa mukana jo vuodesta 2012 lähtien suunnittelun ohjauksessa. Jo sitä ennen metro tuli tutuksi louhintaurakan työmaainsinöörinä YIT:n palveluksessa. Nyt työt jatkuvat Kivenlahden kohdeorganisaatiossa projekti-insinöörinä.

Tähkävuori huolehtii rakennusvaiheessa mm. Kivenlahden asemaurakan aikataulutuksesta, kustannusseurannasta ja laadunvarmistuksesta. Rakennusurakan käynnistyttyä osa työajasta tulee kulumaan työmaalla urakoitsijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä työskennellen.

Koulutukseltaan Tähkävuori on rakennustekniikan insinööri (AMK), ja opinnot jatkuvat työn ohessa liikenteen alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisella Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa. Opinnoissa Tähkävuori suuntautuu tulevaisuuden liikennejärjestelmään – opinnoissa pohditaan, kuinka esimerkiksi digitalisaatio ja automaatio sekä liikenteen palvelut tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden liikkumiseen.

”Metro on omalta osaltaan osa tulevaisuuden liikennettä. Länsimetro on loistava oppimisen paikka, koska täällä pääsee näkemään niin paljon erilaisia rakentamisen osa-alueita ja sitä, miten suurhanke etenee”, Tähkävuori sanoo.

Jari Järvinen ja Anna-Stina Tähkävuori

Tunnelit avoinna Matinkylästä Kivenlahteen

Länsimetron kakkosvaiheen tunnelit yhdistyivät toisiinsa, kun Espoonlahden ja Kivenlahden ratatunnelien välille puhkaistiin yhteys 16.2.2018.

Länsimetron kakkosvaiheella on nyt yhdistetty kaikki ratatunnelit toisiinsa. Louhintaurakat alkoivat vuosien 2015 ja 2016 aikana, ja kunkin työmaan tunneleita louhittiin samanaikaisesti. Loppuvaiheessa tunneleita erottivat toisistaan ohuet kalliotulpat, jotka poistettiin louhintojen edettyä urakkarajoille.

Espoonlahti-Kivenlahti-väliä lukuun ottamatta kaikki ratatunnelien väliset tulpat poistettiin vuonna 2017 mukaan lukien varikon liittymä. Yhteys länsimetron ykkösvaiheen viimeiseltä asemalta Matinkylästä kakkosvaiheen ensimmäiselle asemalle Finnooseen avattiin marraskuussa 2017.

Viimeisessä puhkaisussa poistettiin noin kolme metriä kiveä, mikä vastaa noin 350 kiintokuutiota. Puhkaisu toteutettiin yhdellä räjäytyksellä.

Kakkosvaiheelle rakentuu viisi uutta metroasemaa Matinkylästä länteen: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.

Kivenlahden työmaalle palkinnoksi kultainen ratakisko työturvallisuudesta  

Kivenlahden työmaalla louhintaurakoitsijana toimiva Kalliorakennus-Yhtiöt Oy on voittanut länsimetron Turvallisin työmaa – kilpailun tarkastelujaksolla 1.7. – 31.12.2017. Kilpailu järjestetään puolivuosittain, ja siihen osallistuvat kaikki länsimetron käynnissä olevat työmaat.

Palkinnoksi voittajalle luovutetaan kullattu ratakisko, johon kaiverretaan voittajaurakan tiedot.

Palkitseminen perustuu onnettomuustaajuusseurantaan ja MVR- eli maa- ja vesirakentamisen työmaiden turvallisuustason mittaustuloksiin. MVR-mittauksia tehdään työmaalla viikoittain, ja niissä tarkastellaan erilaisia turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten työmaan siisteyttä, koneiden ja välineiden kuntoa, varastointia ja suojauksia.

Onnettomuustaajuusseurannassa ja MVR-mittauksissa parhaat ranking-pisteet saanut työmaa voittaa kilpailun – MVR-mittaustuloksilla on arvostelussa 80 prosentin ja onnettomuustaajuusseurannalla 20 prosentin painoarvo.

”Hyvältä tuntui saada tämä palkinto jo toiseen otteeseen”, Panu Oikkonen Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ltä sanoo.

Vasemmalla Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n Panu Oikkonen, oikealla Kivenlahden rakennuttajapäällikkö Janne Nordström.

Kivenlahdessa ratatunnelien lisälouhintaa

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy tekee Kivenlahdessa länsimetron aseman ja ratatunnelin louhintaurakkaan kuuluvaa lisälouhintaa tammikuusta 2018 alkaen arviolta heinäkuuhun 2018 saakka.

Lisälouhinnassa ratatunneleita jatketaan noin 70-80 metriä nykyiseltä urakkarajalta länteen liikennettä operoivan HKL:n tarpeiden mukaisesti, ja tunneleiden välille louhitaan lisäksi yhdystunneli.

Tunnelilouhintaa voidaan tehdä meluluvan mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7:00-22:00. Louheen lastausta ja kuljetusta voidaan tehdä myös lauantaisin kello 9:00-22:00.

Lisätietoja

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9:00-15:00): 050 377 3700

Työmaan päivystävä puhelin (24/7): 050 342 2461

Kivenlahden asemalle uusi LVI-valvoja – kokemusta jo ykkösvaiheelta

Länsimetro-projektissa on aloittanut 2.1.2018 LVI-valvojana Tarja Nieminen (insinööri, AMK). Nieminen keskittyy työssään Kivenlahden aseman rakentamisen LVI-valvontaan.

Metron LVI-tekniikan rakentaminen on Niemiselle tuttua jo länsimetron ykkösvaiheelta, jossa hän työskenteli Caverion Suomi Oy:n palveluksessa Keilaniemen aseman IV-projektipäällikkönä 1,5 vuoden ajan.

”Länsimetron kakkosvaiheen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät vastaavat ykkösvaiheen ratkaisuja. Varsinkin aseman alkuajan rakentaminen on minulle tuttua”, Nieminen sanoo.

Caverionin lisäksi Niemisellä on aiempaa LVI-alan valvonta- ja projektipäällikkökokemusta mm. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:stä, Karves Energia & Valvonta Oy:stä sekä Sähköpeko Oy:stä.

”LVI-valvojana olen ollut mukana toteuttamassa projekteja asuntosaneerauspuolella, ja metroprojekti on kiinnostava askel eteenpäin urallani,” Nieminen iloitsee.

Metroaseman ja suuren kauppakeskuksen taloteknisissä järjestelmissä on hänen mukaansa paljon samaa. Tekniikka vain on viety maan sisään.

”Metrossa oman haasteensa ratkaisuille aiheuttavat tekniikan vaatimat tilavaraukset sekä maanalaiset kallio-olosuhteet. Aloitan työni tutustumalla aseman rakentamiseen liittyviin suunnitelmiin ja sopimuksiin”, sanoo Nieminen.

Tarja Nieminen, Kivenlahden aseman uusi LVI-valvoja

Kauklahdenväylän kuilun louhinta alkaa Kivenlahdessa

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella sijaitsevalla Kivenlahden työmaalla käynnistyvät louhinnat Kauklahdenväylän kuilulla viikolla 36. Kauklahdenväylän kuilu sijaitsee ratalinjan läntisimmässä päässä, eli aivan tulevan metrolinjan lopussa.

Kuilun louhinta kestää arviolta kuukauden. Louhintaa tehdään alhaalta tunnelista käsin, jolloin se ei aiheuta ympäristöön yhtä suurta meluhaittaa kuin maanpäällinen avolouhinta. Vasta louhinnan lopussa alhaalta kuilusta päin puhkaistaan yhteys maanpinnalle.

Louhintoja kuilulla tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-22 meluluvan mukaisesti.

Kokonaisuudessaan Kivenlahden louhintaurakan töiden arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kivenlahden työmaan päivystävä puhelin (24/7): 050 342 2461

Lisää tietoa kuilurakennuksista

Kivenlahteen laillinen graffitiaita

Länsimetron Kivenlahden työmaalle on perustettu laillinen graffitiaita, jonne kuka tahansa saa maalata. Graffitiaita käsittää työmaan Länsiväylän suuntaisen seinustan, ja graffititeoksia pääsee ihailemaan Länsiväylän ja aidan välissä kulkevalla kevyen liikenteen väylällä.

Seinää ovat jo aiemmin koristaneet taiteilija Emilio Mäkipään omat lintu-aiheiset teokset, ja toukokuussa paikan päällä järjestettiin yhteistyössä Soukan nuorisotilan kanssa kaksi graffitityöpajaa, joissa nuoret pääsivät kokeilemaan maalarinkykyjään. Moni maalasi spray-väreillä ensimmäistä kertaa Mäkipään ohjauksessa.

”Olemme havainneet, että graffitit piristävät asuinympäristöä ja myös ehkäisevät mahdollista ilkivaltaa”, sanoo Länsimetron viestintäjohtaja Satu Linkola.

Länsimetron graffitiprojektit jatkuvat myös kesäkuussa, kun Mäkipää toteuttaa oman uuden lintu-teoksensa Matinkylään länsimetron työtunnelin rakennukseen.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin, 050 377 3700