Suomenlahdentien kuilulla louhintaa viikosta 47 alkaen

Länsimetron Finnoon työmaalla sijaitsevalla Suomenlahdentien kuilulla alkaa kuilulouhinta viikolla 47. Louhintaa tehdään pääosin tunnelilouhintana; kuilua louhitaan alhaalta tunnelista päin kohti maanpintaa. Viimeinen räjäytys maanpinnalle toteutetaan avolouhintana.

Räjäytystyöt kestävät noin kolme viikkoa, minkä jälkeen seuraavat lujitustyöt ja betonirakenteiden tekeminen. Kaikkiaan kuilun töiden arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2018.

Tunnelilouhintaa tehdään maanantaista perjantaihin klo 7 ja 22 välillä. Viimeisessä, avolouhintana toteutettavassa räjäytyksessä noudatetaan avolouhinnan työaikaa (ma-pe klo 7-18).

Mitä kuilut ovat? Lisätietoja kuiluista täällä.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Finnoon työmaan päivystävä puhelin (ympäri vuorokauden): 050 421 3344′

Ruoholahti-Matinkylä liikenteelle 18.11.

HSL ilmoitti 10.11., että Ruoholahti-Matinkylä -osuus avataan matkustajaliikenteelle lauantaina 18.11..

Liikenteen alkaessa HKL vastaa operoinnista ja radan ja asemien huollosta ja ylläpidosta. Länsimetro jää kahdeksan aseman ja radan omistajaksi.

Rakentamiseen osallistui yhteensä 20 474 työntekijää, satoja suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. Länsimetro kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita.

Louhinta alkoi Ruoholahdesta 2009.

Uusi sähköasiantuntija ja aikatauluinsinööri viihtyvät työmaalla

Länsimetro-projekti on saanut kaksi uutta asiantuntijaa – Juha Kylmänen aloittaa sähköasiantuntijana Sammalvuoren varikolla ja Timo Heiskanen aikatauluinsinöörinä.

Oulusta kotoisin oleva Kylmänen on koulutukseltaan tuotantotalouden insinööri (AMK), ja hän on erikoistunut koneautomaatiotekniikkaan.

Metrorakentaminen on Kylmäselle jo tuttua, koska hän oli mukana Urheilupuiston ja Koivusaaren asemien rakentamisessa edellisen työnantajansa, Amplit Oy:n palveluksessa. Kylmäsen vastuulla oli asemien sähkötöiden loppuunsaattaminen.

”Erityislaatuista metron sähkötöissä on se, että sähkönsaanti on poikkeuksellisen hyvin turvattu. Jos ensisijainen lähde lakkaa toimimasta, heti löytyy vastaava järjestelmä”, Kylmänen sanoo.

Kylmäsellä on aiempaa työkokemusta myös mm. kunnossapitopäällikkönä Kontiotuote Oy:ssä ja tuotanto- ja kunnossapitopäällikkönä Pipelife Oy:ssä.

”On mukava katsella rakentamista nyt tältä puolen, kun minulla on paljon kokemusta urakoitsijan puolella toimimisesta”, Kylmänen sanoo.

Sammalvuoren varikolla on jo siirrytty louhinnasta rakennusvaiheeseen, ja Kylmäsen työpäivät tulevatkin kulumaan pääosin työmaalla.

”Maanantaina kävin jo tutustumassa työmaahan, ja keskiviikkona aloittelen tositoimia. Työni on pitkälti valvontaa ja ohjeistamista”, Kylmänen sanoo.

Kaasuputkia, kaivoksia, ydinvoimaa – ja nyt metro

Timo Heiskanen on koulutukseltaan rakennusinsinööri, RAP, ja hänellä on myös MBA-tutkinto Aalto-yliopistosta (Master of Business Administration).

Aiemmin Heiskanen on työskennellyt vuodesta 2014 lähtien omassa yrityksessään. Asiakkaanaan hänellä on ollut mm. Baltic Connector Oy, joka rakentaa Suomen ja Viron välistä kaasuputkea. Kokemusta on samalta alalta myös Pori LNG:stä ja LNG-tankkausaseman rakentamisesta sekä Olkiluodon ydinvoimalasta. Heiskanen on työskennellyt myös Australiassa, jonne hän lähti ensin reppureissaajana, mutta päätyi oman alansa töihin Leighton Contractorsin palvelukseen. Viime aikoina hän työskenteli eräässä start-up yrityksessä.

Länsimetro hankkeena tarjoaa näköalan uuteen rakentamisen sektoriin.

”Kun on tullut jo työskenneltyä ydinvoimaloiden, kaivosten ja kaasuputkien parissa, ajattelin, että nyt olisi metron vuoro”, Heiskanen sanoo.

Heiskasen vastuulla ovat kakkosvaiheen projektin aikataulun seuranta ja hallinta.

”Tilannekuvan pitäminen ajantasaisena on tärkeää. Joka päivä on tiedettävä, missä mennään – niin suunnittelun, hankinnan kuin työmaan kohdalla”, Heiskanen sanoo.

Ensimmäisten työpäivien jälkeen Heiskanen on positiivisen ja innostunein mielin.

”Tekisi jo mieli mennä käymään työmaalla”, hän sanoo.

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 31.10.2017

Hallitukselle esiteltiin HKL:n käyttöönoton tilannetta Ruoholahti-Matinkylä -osuudella.

Toimitusjohtaja valtuutettiin aloittamaan kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti rakennusurakoiden hankintojen valmistelu.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli yhtiön taloustilanteen hallitukselle. Toimitusjohtaja valtuutettiin kilpailuttamaan ja tekemään sopimuksen korkeintaan 50 miljoonan euron rahoituksesta kakkosvaiheelle Matinkylä-Kivenlahti. 

Hallitukselle esiteltiin yhtiön toimenpiteitä sisäisen tiedonkulun kehittämiseksi kakkosvaiheen projektiorganisaatiossa.

Seuraava kokous on 17.11.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetron uudella paloturvallisuuden asiantuntijalla kokemusta suunnittelusta ja palomiehen työstä

Länsimetro-projektissa on aloittanut paloturvallisuusasiantuntijana 25.10. Mikko Mauro. Mauro keskittyy hankkeessa paloteknisen suunnittelun ohjauksen ohella paloturvallisuuden kokonaisuuden hallintaan niin suunnittelu-, rakentamis- kuin käyttöönottovaiheissa.

Mauro siirtyy länsimetrolle L2 Paloturvallisuus Oy:stä. Hän toimi aiemmin L2:ssa länsimetron Ruoholahti-Matinkylä – vaiheen paloteknisenä suunnittelijana, joten länsimetro on projektina tuttu.

Maurolla on myös käytännön kokemusta pelastustöistä – ennen palosuunnittelijan uraansa hän työskenteli palomiehenä. Hänellä on lisäksi kasvatustieteiden maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta.

”Metro tarjoaa kiinnostavia haasteita ammatillisessa mielessä. Tässä toteutetaan laadukasta ja hyvää joukkoliikenneratkaisua, joka palvelee yhteiskuntaa laajasti”, Mauro sanoo.

 

HKL tiedottaa: HKL:n koeajot metrolinjalla jatkuvat

HKL jatkaa koeajoja maanantaina koko tulevan metrolinjan osuudella. Koeajoa ajetaan maanantaista lähtien suunnitelman mukaan keskeytyksettä tästä eteenpäin lukuunottamatta keskiviikkoa 18.10..

Koeajoilla testaan tulevalla viikolla mm. aiempina koeajopäivinä esiintyneisiin ongelmiin tehtyjä korjauksia. Korjaukset liittyvät esimerkiksi aikataulujen pitävyyteen, asetinlaitteeseen ja länsimetron sähkösyöttöön.

Edellisten koeajojen perusteella on todettu, että tulevan metrolinjan pituus yhdistettynä ruuhka-ajan kahden ja puolen minuutin vuoroväliin aiheuttaa aiempaa enemmän haasteita liikenteen luotettavuudelle häiriötilanteissa.

”Nyt ajamme kolme eri aikataulutestiä kolmen päivän aikana. Liikenteeseen lisätään yksi juna, jota testataan eri liikennöintivaihtoehtojen kautta. Vaikutuksia aikataulun pitävyyteen arvioidaan tämän jälkeen yhdessä HSL:n kanssa”, kertoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Länsimetron osuudella on ennen matkustajaliikenteen aloittamista tehtävä vielä joitakin muutos- ja korjaustöitä. Mikäli kaikki nyt tiedossa olevat työt voidaan tehdä koeajoliikenteen aikana, jatkuvat koeajot keskiviikkoa lukuunottamatta keskeytyksettä siihen saakka, että matkustajaliikenne voidaan aloittaa. Keskiviikko on varattu jo suunnitelluille Länsimetro Oy:n töille.

Koeajojen tärkeimpänä tavoitteena on varmistua siitä, että matkustajille voidaan taata luotettava liikenne. Ennen matkustajaliikenteen aloittamista edellytetään vähintään kolmea häiriötöntä koeajopäivää. Tähän mennessä jokaisessa koeajossa on havaittu yksittäisiä korjaustoimenpiteitä vaativia asioita.

Kuten aiemmissakin koeajoissa, matkustajien on poistuttava metrosta viimeistään Ruoholahdessa. Samoin käytössä on vain yksi laiturinäyttö kullakin laiturilla. Mahdollisista liikennemuutoksista saat tietoa HSL:n internetsivuilta www.hsl.fi, Reittioppaasta sekä matkustajainformaationäytöiltä. HSL:n poikkeusinfon voi tilata myös sähköpostilla haluamistaan liikennemuodoista.

Lisätiedot:

HKL, toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski, p. 040 520 6710

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 10.10.2017

Hallituksessa käsiteltiin Länsimetro Oy:n ja HKL:n yhteistyösopimuksen sisältöä. Länsimetro Oy on luovuttanut radan ja asemat teknisine järjestelmineen HKL:n hallintaan, vastuulle ja hoitoon hallinnan luovutuksen sopimuksella, joka allekirjoitettiin 3.10..Omistus jää Länsimetro Oy:lle ja yhtiöjärjestyksen mukainen hallinta yhtiön osakkaille. Sopimuksen myötä HKL:llä on samat tehtävät länsimetron ratojen, asemien ja järjestelmien osalta kuin kantametronkin osalta. HKL vastaa kaupunkiraideliikennelain mukaisista vastuista ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kokonaisturvallisuuden ja riskienhallinnan tilannekatsaus.

Seuraava kokous on 31.10.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Tule kuulemaan metron rakentamisesta – Matinkylä-Kivenlahti – osuuden keskustelutilaisuus 23.10.

Länsimetro-hankkeen etenemisestä järjestetään kuukausittain keskustelu- ja infotilaisuuksia – seuraava tilaisuus järjestetään maanantaina 23.10. klo 15-18 Soukan kirjastolla osoitteessa Soukantie 4.

Matinkylä-Kivenlahti – osuuden varrella järjestettävissä infotilaisuuksissa on mahdollisuus kysyä ja keskustella erityisesti länsimetron toisen vaiheen etenemisestä ja rakentamisesta. Paikan päällä voi kysyä esimerkiksi, kuinka metrotunnelia louhitaan tai mitä töitä on käynnissä oman kodin lähellä. 23.10. paikalla on myös HSL:n edustaja vastaamassa liityntäliikennettä koskeviin kysymyksiin.

Matinkylä-Kivenlahti – osuuden louhinnat ovat jo loppusuoralla; yhteensä niistä on tehty tällä hetkellä 91,6 prosenttia.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

 

Toimitilarakentamisen osaaja Espoonlahden projekti-insinööriksi

Länsimetro-projektissa on aloittanut 9.10. projekti-insinöörinä Patrik Kalteva (insinööri, AMK). Kalteva tulee työskentelemään Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – vaiheella Espoonlahden projekti-insinöörinä.

Kalteva siirtyy länsimetro-projektiin NCC:ltä, jossa hän työskenteli työnjohtajana ja laatuinsinöörinä. Kalteva oli mukana mm. Matinkylän metrokeskuksen rakentamisessa, ja kokemusta on karttunut myös Fazerin toimitilasaneerauksesta ja Alberga Business Parkin rakentamisesta. Consti Talotekniikassa Kalteva työskenteli vastaavana työnjohtajana linjasaneeraustöissä.

Töitä länsimetrossa Kalteva odottaa ensimmäisenä työpäivänään innokkain mielin.

”Tämä tilaisuus oli niin hyvä, että siihen oli pakko tarttua. Odotan sitä, että saan toimia tällaisessa ainutlaatuisessa ja mittavassa projektissa sekä huolehtia entistä isommista kokonaisuuksista”, Kalteva sanoo.

Patrik Kalteva ensimmäisenä työpäivänään länsimetro-projektissa.

Länsimetron työturvallisuuspalkinto Lemminkäinen Infra Oy:lle – ”Tällä työmaalla on asenne kohdallaan”

Finnoon työmaalla louhintaurakoitsijana toimiva Lemminkäinen Infra Oy on voittanut länsimetron sisäisen Turvallisin työmaa – kilpailun tarkastelujaksolla 1.1.-30.6.2017. Kilpailu järjestetään puolivuosittain, ja siihen osallistuvat kaikki länsimetron käynnissä olevat työmaat. Palkinnoksi voittajalle luovutetaan kullattu ratakisko, johon kaiverretaan voittajaurakan tiedot.

Palkitseminen perustuu onnettomuustaajuusseurantaan ja MVR- eli maa- ja vesirakentamisen työmaiden turvallisuustason mittaustuloksiin. MVR-mittauksia tehdään työmaalla viikoittain, ja niissä tarkastellaan erilaisia turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten työmaan siisteyttä, koneiden ja välineiden kuntoa, varastointia ja suojauksia. Onnettomuustaajuusseurannassa ja MVR-mittauksissa parhaat ranking-pisteet saanut työmaa voittaa kilpailun – MVR-mittaustuloksilla on arvostelussa 80 prosentin ja onnettomuustaajuusseurannalla 20 prosentin painoarvo.

”Tällä työmaalla on aina ollut asenne kohdallaan; turvallisuusasioista ei pidetä huolta vain pakosta, vaan työntekijöistä välitetään aidosti. Jos epäkohtia on, niihin puututaan välittömästi”, sanoo länsimetro-projektin turvallisuuskoordinaattori Tiia Virtanen.

Lemminkäinen Infra Oy on voittanut Turvallisin työmaa – palkintoja ennenkin: kaksi kertaa länsimetron louhintaurakoiden aikana ja kerran rakennusurakassa länsimetron Ruoholahti-Matinkylä – osuudella.

”Ainahan se tuntuu hyvältä saada tämän kaltaisia tunnustuksia. Se on merkki siitä, että olemme tehneet asioita oikein. Meille turvallisuuskulttuuri on tärkeää – se, että ihmiset voivat tehdä työnsä turvallisesti ja lähteä terveinä kotiin”, Finnoon louhintaurakan työmaapäällikkö Markku Okkonen sanoo.

Länsimetron Finnoon rakennuttajapäällikkö Markku Ojansuu ojensi kullatun ratakiskon Lemminkäinen Infra Oy:n Antti Westerlundille.