Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 10.10.2017

Hallituksessa käsiteltiin Länsimetro Oy:n ja HKL:n yhteistyösopimuksen sisältöä. Länsimetro Oy on luovuttanut radan ja asemat teknisine järjestelmineen HKL:n hallintaan, vastuulle ja hoitoon hallinnan luovutuksen sopimuksella, joka allekirjoitettiin 3.10..Omistus jää Länsimetro Oy:lle ja yhtiöjärjestyksen mukainen hallinta yhtiön osakkaille. Sopimuksen myötä HKL:llä on samat tehtävät länsimetron ratojen, asemien ja järjestelmien osalta kuin kantametronkin osalta. HKL vastaa kaupunkiraideliikennelain mukaisista vastuista ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kokonaisturvallisuuden ja riskienhallinnan tilannekatsaus.

Seuraava kokous on 31.10.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392