Finnoon työmaalla alkaa avolouhinta

Länsimetron Finnoon työmaalla ovat alkamassa avolouhintatyöt Finnoon työmaan länsipään tekniikkakuilulla sekä Meritien sisäänkäyntikuilulla ja itäisellä tekniikkakuilulla. Avolouhinta pitää sisällään räjäytyksiä, porausta, louheen lastausta sekä louheen ajoa. Avolouhintaa tehdään arkisin klo 7-18.

Läntisellä tekniikkakuilulla töitä tehdään viikoilla 21–25, ja tämän jälkeen työt jatkuvat noin kuuden viikon tauon jälkeen. Ympäristökeskuksen kanssa tehdyllä katselmuksella 24.5. seurattiin läntisen tekniikkakuilun räjäytyksen vaikutusta kosteikon linnustoon. Linnut eivät reagoineet havaittavasti räjähdyksen ääneen tai tärähdykseen, eivätkä hautoneet linnut poistuneet pesiltä.

Itäisellä tekniikkakuilulla poraustöitä tehdään viikoilla 20-27.  Lintujen reagointia räjäytystöihin seurattiin yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa itäisellä kuilulla 7.6. , eivätkä avolouhintatyöt aiheuttaneet havaittavaa haittaa linnuille. Itäpään kuilulla voidaan näin tehdä avolouhintatöitä pesimärauhan aikana. Meluntorjuntatoimenpiteenä ympäristökeskus esitti, että räjäytyksistä varoittava sireeni suunnattaisiin pois päin linnuista. Työmaa pyrkiikin jatkossa minimoimaan sireenin äänitason.

Itäisen kuilun vieressä olevalla pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitetulla kuilulla louhintoja tehdään elokuun ja marraskuun 2017 välillä.

Meritien sisäänkäynnillä avolouhinta on käynnissä viikosta 21 lokakuulle saakka, ja tämän jälkeen sisäänkäynnillä jatkuu vinokuilun louhinta.

Finnoonsillan sisäänkäynnillä avo- ja kuilulouhinta alkaa marras- ja joulukuun vaihteessa, ja se valmistuu vuoden 2018 alkupuolella.

Lisätietoja:  Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Länsimetro Oy yhtiökokous ja hallitus, päätöskooste 23.5.2017

Länsimetro Oy:n yhtiökokous pidettiin 23.5. klo 13.00 – 13.55 Tapiolassa Espoossa. Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Länsimetron hallituksen kokouksessa yhtiökokouksen jälkeen klo 14 käsiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä käyttöönoton aikataulua. Yhteiskoekäytöt on saatu valmiiksi välillä Lauttasaari-Niittykumpu. Jäljellä on vielä kaksi testiä Matinkylässä. Länsimetron koeajot on saatu päätökseen. Kesäkuussa hankkeessa siirrytään viranomaistarkastusvaiheeseen. Metroliikenne voi alkaa aiemman suunnitelman mukaisesti syyskuussa. HSL päättää liikenteen alkamisesta ja milloin siirrytään liityntäliikenteeseen. Hallitukselle esiteltiin Ruoholahti-Matinkylä kustannusennuste.

Hallitus hyväksyi loppuselvityksen ja kustannusjaon Länsimetron Urheilupuiston metroaseman ja Jousenpuiston pysäköinti Oy:n välillä.

Hallitus hyväksyi esityksen pelastuslaitoksen hyökkäysreitin toteuttamisesta länsimetron kakkosvaiheelle Finnoon aseman yhteyteen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen edellyttämällä tavalla. Vuoden 2012 hankesuunnitelmassa hyökkäysreittiä ei ole määritelty. Hyökkäysreitin kustannus on 1 092 837 euroa.

Toimitusjohtaja valtuutettiin kilpailuttamaan ja nostamaan 50 milj. euron laina parhaan tarjouksen antaneelta pankilta ja allekirjoittamaan nostoon liittyvät asiakirjat vaiheelle Matinkylä-Kivenlahti. Lisäksi toimitusjohtaja valtuutettiin nostamaan korkeintaan 53 miljoonan euron laina vaiheelle Ruoholahti-Matinkylä parhaan tarjouksen antaneelta pankilta ja allekirjoittamaan nostoon liittyvät asiakirjat.

Seuraava kokous on 12.6.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Urheilupuiston asema testattu – viranomaiset pääsevät kesäkuussa hommiin

Urheilupuiston aseman yhteiskoekäytöt ovat hyväksytysti ohi.

Tällä viikolla testataan Niittykummussa ja Matinkylässä järjestelmien yhteistoimintaa yhdessätoista erilaisessa tulipalotilanteessa mm. hissiaulassa, lippuhallissa, asemalaiturilla ja eri osissa ratatunnelia. Sähkökatkoihin ja tulvaan liittyvät testit ovat hyväksytysti tehty.

Yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa on tehty kaiken aikaa, ja kesäkuun alussa käyttöönotossa siirrytään viranomaisten tarkastusvaiheeseen. Samanaikaisesti valmistellaan asemien ja radan luovuttamista HKL:lle.

Tämänhetkisen arvion mukaan metroliikenne voisi käynnistyä syyskuussa. Bussiliikenteessä siirryttäisiin metron liityntälinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivälissä, ja siihen asti Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussit kulkevat nykyisen linjaston mukaan rinnan metroliikenteen kanssa.​ Liikenteen käynnistymisestä päättää HSL.

 

Länsimetron kakkosvaiheella korostetaan yhteistyötä ja vastuullisuutta

Länsimetron kakkosvaiheen louhinta Matinkylästä Kivenlahteen etenee. Osuudelle on tulossa viisi uutta asemaa Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakentuu maanalainen metrovarikko HKL:n tarpeisiin.

Kakkosvaiheen projektiorganisaatio on muuttanut yhteisiin tiloihin Espoon Olariin. Saman katon alle on koottu hankkeen keskeiset toimijat: viranomaistahot, suunnittelu, rakentaminen, talous, laatu- ja riskienhallinta ja muut toiminnot.

Ykkösvaiheen oppien ja kokemusten pohjalta rakentamisessa korostuu erityisesti yhdessä tekeminen, vastuullisuus, turvallisuus, innovatiivisuus ja laatu sekä metromatkustajan arjen sujuvuus.

Tavoitteet kirkastettu

Kakkosvaiheen hankkeen tavoitteet on kirkastettu projektityöpajoissa ja ne ohjaavat kakkosvaiheen kaikkea tekemistä.

”Me haluamme rakentaa metroa, joka parantaa asukkaiden arkea ja tuo vastinetta jokaiselle siihen käytetylle eurolle. Kaikessa tekemisessä korostuu avoin viestintä kaikille sidosryhmille ja tekemisen läpinäkyvyys. Meillä on vastuu veronmaksajaa kohtaan”, painottaa Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Tavoitteena on rakentaa metroa, joka tuo matkustajille arjen kätevyyttä. Selkeä reitti ja tiheät vuorot varmistaa sen, että aikataulua ei tarvitse vilkuilla. Metro on välineenä luotettava ja vie nopeasti perille. Asemat sijoitetaan sinne, missä ihmiset kulkevat, lähelle palveluita.

Metroinvestoinnin tavoitteena on maksaa itsensä takaisin. Se on investointina kannattava, laadukas ja kestävä. Rakentamisessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja samalla rakentaminen kiihdyttää koko Suomen kasvua.

Kakkosvaihetta rakennetaan yhdessä. Tiedonkulun pitää olla avointa joka suuntaan. Hyvästä työstä palkitaan siten, että kaikkien tavoitteena on saada metro valmiiksi ajallaan. Metroa rakennetaan vastuullisesti ja turvallisesti. Työturvallisuus on esillä joka päivä ja metron käyttövarmuus ja turvallisuus on kansainvälisestikin arvioiden huippuluokkaa. Vastuullisuudessa korostuu myös vastuu veronmaksajaa kohtaan; aikataulu ja budjetti pitävät ja viestintä on avointa ja läpinäkyvää.

Kuinka elefantti syödään, eli kuinka HKL hoitaa länsimetron käyttöönoton

”Kuinka elefantti syödään?” Tätä kysyi HKL:n infra- ja kalustojohtaja Artturi Lähdetie twiitissään 8.5. Lähdetie viittasi HKL:n länsimetron käyttöönottoon – kun metro on länsimetron puolesta rakennettu valmiiksi ja testaukset ovat valmiita, katselmoi HKL asemien tilat.

Asemakohtaista haltuunottoa on HKL:n kunnossapitojohtaja Toni Jurvan mukaan toteutettu helmi-maaliskuusta lähtien. Käytännön vastuu mm. ratasähköstä ja turvalaitteista on ollut HKL:llä jo syksystä 2016, koeajojen alusta saakka.

Jokaista asemaa käydään katselmoimassa erikseen paikan päällä.

”Asiantuntijamme kiertävät kaikki aseman tilat – julkiset tilat, henkilöstön käyttöön tarkoitetut tilat ja tekniset tilat – ja tekevät havaintoja, dokumentoivat ja informoivat havainnoistaan länsimetroa. Tarkastelun lähtökohtana on kokonaisuuden toimivuus: kohteen huolettavuus ja kunnossapidettävyys sekä metroliikenteen luotettavuus ja tietenkin turvallisuus”, Jurva sanoo.

Koeajot paljastavat puutteet, jotka muuten löytyisivät vuosien päästä

Ennen varsinaista asemien hallinnan siirtoa HKL:lle tehdään vielä uusi katselmus, jossa aiemmin esiin nousseet havainnot ja mahdolliset puutteet tarkastetaan.

”Koeajoissa on ilmennyt erilaista isompaa ja pienempää korjattavaa, eli ne ovat osoittaneet tärkeytensä. Loppua kohti korjattavan määrä on vähentynyt. Toisaalta koeajoissa on voitu testata poikkeustilanteita, joissa on löytynyt ennalta-arvaamattomia vikoja, jotka matkustajaliikenteessä eivät ehkä olisi tulleet esille kuin vasta vuosien kuluttua”, sanoo infra- ja kalustojohtaja Lähdetie.

Tähän mennessä HKL on tutustunut varsinaisiin tiloihin jo reilun vuoden päivät, joten liikkuminen asemilla on tullut sujuvaksi. Myös lähes kaikki järjestelmäkoulutukset on saatu hoidettua jopa kahteen kertaan.

”Rataosuuksien haltuunotto käynnistyy asemaväleittäin asemien valmistuttua. Varsinainen hallinnan siirto HKL:n vastuulle tapahtuu, kun viimeinenkin asema palvelualueineen on vastaanotettu.”

Länsimetron projektitoimisto muuttaa

Länsimetron projektitoimisto muuttaa 29.5.2017 Tapiolasta Olariin lähemmäs länsimetron toisen vaiheen työmaita.

Voit olla meihin yhteydessä jatkossa

Länsimetrolaisia pääsee myös tapaamaan kuukausittain Iso Omenan palvelutorille. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 13.6. klo 9-12 palvelutorin pop up – tilassa, tervetuloa!

Kaitaan työmaalle ilmestyy pinkki pantteri – työmaa-aitaan graffiti yhteistyössä opiskelijoiden kanssa

Oranssissa työmaa-aidassa pinkki pantteri kurkistaa kirjainyhdistelmän takaa. Kaitaan työmaa-aitaan kiinnitettävä noin kahdeksanmetrinen, Last-graffititaiteilijan toteuttama teos syntyi toukokuisena lauantaina KERAPIA-kaupunkitapahtumassa Espoon Kerassa.

Kera on nykyistä teollisuusaluetta, joka lähivuosina tulee näyttämään erilaiselta: alueelle on kaavoitettu asuintaloja, palveluja ja liiketilaa. KERAPIA muutti autioituneen teollisuushallin kaupunkilaboratorioksi jo nyt – tapahtuman aikana Keran täyttivät mm. tanssiesitykset, rap-musiikki ja päiväkirjaklubi. Vannetanssiakin pääsi kokeilemaan omassa työpajassaan.

Tapahtuman takana oli Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston poikkitieteellinen Tilapioneerit-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehtyä kaupunkikehitykseen osallistuvalla metodilla.

”Tapahtuma meni tosi hienosti, ja sääkin suosi, pilvenhattaraakaan ei näkynyt koko päivänä. Kävijöitä riitti, päivällä paikan päällä kävi arviolta 500 vierasta ja iltatapahtumassa vielä 250 lisää”, kertoo tapahtumaa järjestänyt Helsingin yliopistossa opiskeleva Arttu Antila.

Antilan mielestä luentoja ja tapahtumatuotantoa yhdistävä kurssi oli onnistunut kokemus.

”Opimme paljon kaupunkikehityksestä ja tapahtumatuotannosta niin Espoon kaupungin kuin tapahtumayrittäjien näkökulmasta”, hän sanoo.

Antila koordinoi tapahtumassa maalattavan graffitin toteuttamista – mutta ensin oli saatava graffitille taustavaneri ja yhteistyökumppani. Kurssilaiset ottivat yhteyttä länsimetroon.

”Länsimetrolla on aiemminkin ollut graffiteja aidoissaan, ja niin Länsimetro kuin KERAPIA tuovat omalla tavallaan kaupunkia Espooseen. Ajattelimme, että länsimetro olisi oikeanlainen yhteistyökumppani”, Antila sanoo.

Länsimetron toimistolla idealle näytettiin vihreää valoa, ja teos sovittiin sijoitettavaksi tapahtuman jälkeen osaksi Kaitaan työmaa-aitaa.

”Taideteokset tuovat muuten samanväriseen aitaan piristystä, ja olemme myös huomanneet, että valmiit teokset ennaltaehkäisevät ilkivaltaa”, sanoo teoksen työmaalle tervetulleeksi toivottanut valvoja Pentti Väyrynen.

Länsimetron muillekin työmaille on tulossa grattititeoksia kevään aikana. Toukokuussa Kivenlahdessa toteutetaan kaksi graffitityöpajaa yhteistyössä taiteilija Emilio Mäkipään ja Soukan nuorisotalon kanssa, ja graffiti on luvassa myös Matinkylän aitaan alkukesästä.

Kuvassa tapahtumapaikalla toteutettu teos. Se siirretään Kaitaan työmaalle viikon 19 aikana.

Savunpoistopuhaltimia testataan Lauttasaaressa 10.5.2017

Savunpoistopuhaltimien koekäyttöjä tehdään keskiviikkona 10.5.2017 Lauttasaaren aseman itäisillä kuiluilla kello 18 alkaen. Koekäytöt jatkuvat saman illan ajan, ja niiden aikana länsimetron kuiluista voi kuulua ajoittaista hurinaa. Pahoittelemme mahdollista meluhäiriötä.

Savunpoistopuhaltimia käytetään hätätilanteessa tai huollon yhteydessä puhaltamaan savua pois maanalaisista tiloista kuiluja pitkin ulkoilmaan.

Yhteensä savunpoistopuhaltimia on asennettu Ruoholahti–Matinkylä-osuudelle 32 kappaletta.

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Länsimetron louhinnat jatkuvat Kivenlahdessa syksyyn 2017

Kivenlahteen rakennetaan Länsimetron kakkosvaiheen pääteasema. Tällä hetkellä Kivenlahden työmaalla tehdään tunnelilouhintoja, joista valmiina on jo noin 95 prosenttia, ja ne saadaan päätökseen touko-kesäkuussa 2017.

Kivenlahden aseman noin kolme kuukautta kestävät pengerlouhinnat alkavat toukokuussa viikoilla 19-20. Kokonaisuudessaan Kivenlahden aseman louhintojen arvioidaan valmistuvan elo-syyskuussa 2017.

Tällä hetkellä työmaalla tehdään louhintaa ja lujituspultituksia itäisissä ratatunneleissa ja lännessä kuiluhallissa. Itäisellä ja läntisellä liukuporraskuilulla tehdään kuilulouhintaa ja asennetaan lujituspultteja. Molemmat liukuporraskuilut on puhkaistu maan pinnalle. Itäisessä raiteenvaihtohallissa tehdään lujitustoimenpiteenä lopullista ruiskubetonointia.

Louhintojen päätyttyä 150 metrin säteellä louhinnoista sijainneissa kiinteistöissä tehdään loppukatselmus, jossa käydään läpi louhintojen mahdolliset vaikutukset. Katselmukset sijoittuvat arviolta alkusyksyyn, ja niistä ilmoitetaan ajankohdan lähetessä erikseen.

Länsimetron seurantapalvelusta (seuranta.lansimetro.fi) voi tarkastaa louhintojen etenemisen.  Louhitut tunnelit on kuvattu vihreällä värillä ja aseman sijainti punaisella.

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 5.5.2017

Hallituksessa käsiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä käyttöönoton aikataulua.

Länsimetrossa siirrytään kesäkuun alussa testausvaiheesta viranomaistarkastusvaiheeseen ja valmistellaan asemien ja radan luovuttamista HKL:lle. Viranomaistarkastusten ja niiden mahdollisesti aiheuttamien korjaustoimenpiteiden jälkeen metro voidaan avata matkustajille. Tämänhetkisen arvion mukaan metroliikenne voisi käynnistyä syyskuussa. Bussiliikenteessä siirryttäisiin metron liityntälinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivälissä, ja siihen asti Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussit kulkisivat nykyisen linjaston mukaan.

Tiedote. 

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli yhtiön taloustilanteen hallitukselle.

Seuraava kokous on 23.5.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392