Finnoon työmaalla alkaa avolouhinta

Länsimetron Finnoon työmaalla ovat alkamassa avolouhintatyöt Finnoon työmaan länsipään tekniikkakuilulla sekä Meritien sisäänkäyntikuilulla ja itäisellä tekniikkakuilulla. Avolouhinta pitää sisällään räjäytyksiä, porausta, louheen lastausta sekä louheen ajoa. Avolouhintaa tehdään arkisin klo 7-18.

Läntisellä tekniikkakuilulla töitä tehdään viikoilla 21–25, ja tämän jälkeen työt jatkuvat noin kuuden viikon tauon jälkeen. Ympäristökeskuksen kanssa tehdyllä katselmuksella 24.5. seurattiin läntisen tekniikkakuilun räjäytyksen vaikutusta kosteikon linnustoon. Linnut eivät reagoineet havaittavasti räjähdyksen ääneen tai tärähdykseen, eivätkä hautoneet linnut poistuneet pesiltä.

Itäisellä tekniikkakuilulla poraustöitä tehdään viikoilla 20-27.  Lintujen reagointia räjäytystöihin seurattiin yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa itäisellä kuilulla 7.6. , eivätkä avolouhintatyöt aiheuttaneet havaittavaa haittaa linnuille. Itäpään kuilulla voidaan näin tehdä avolouhintatöitä pesimärauhan aikana. Meluntorjuntatoimenpiteenä ympäristökeskus esitti, että räjäytyksistä varoittava sireeni suunnattaisiin pois päin linnuista. Työmaa pyrkiikin jatkossa minimoimaan sireenin äänitason.

Itäisen kuilun vieressä olevalla pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitetulla kuilulla louhintoja tehdään elokuun ja marraskuun 2017 välillä.

Meritien sisäänkäynnillä avolouhinta on käynnissä viikosta 21 lokakuulle saakka, ja tämän jälkeen sisäänkäynnillä jatkuu vinokuilun louhinta.

Finnoonsillan sisäänkäynnillä avo- ja kuilulouhinta alkaa marras- ja joulukuun vaihteessa, ja se valmistuu vuoden 2018 alkupuolella.

Lisätietoja:  Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700