Länsimetron louhinnat jatkuvat Kivenlahdessa syksyyn 2017

Kivenlahteen rakennetaan Länsimetron kakkosvaiheen pääteasema. Tällä hetkellä Kivenlahden työmaalla tehdään tunnelilouhintoja, joista valmiina on jo noin 95 prosenttia, ja ne saadaan päätökseen touko-kesäkuussa 2017.

Kivenlahden aseman noin kolme kuukautta kestävät pengerlouhinnat alkavat toukokuussa viikoilla 19-20. Kokonaisuudessaan Kivenlahden aseman louhintojen arvioidaan valmistuvan elo-syyskuussa 2017.

Tällä hetkellä työmaalla tehdään louhintaa ja lujituspultituksia itäisissä ratatunneleissa ja lännessä kuiluhallissa. Itäisellä ja läntisellä liukuporraskuilulla tehdään kuilulouhintaa ja asennetaan lujituspultteja. Molemmat liukuporraskuilut on puhkaistu maan pinnalle. Itäisessä raiteenvaihtohallissa tehdään lujitustoimenpiteenä lopullista ruiskubetonointia.

Louhintojen päätyttyä 150 metrin säteellä louhinnoista sijainneissa kiinteistöissä tehdään loppukatselmus, jossa käydään läpi louhintojen mahdolliset vaikutukset. Katselmukset sijoittuvat arviolta alkusyksyyn, ja niistä ilmoitetaan ajankohdan lähetessä erikseen.

Länsimetron seurantapalvelusta (seuranta.lansimetro.fi) voi tarkastaa louhintojen etenemisen.  Louhitut tunnelit on kuvattu vihreällä värillä ja aseman sijainti punaisella.