Kuinka elefantti syödään, eli kuinka HKL hoitaa länsimetron käyttöönoton

”Kuinka elefantti syödään?” Tätä kysyi HKL:n infra- ja kalustojohtaja Artturi Lähdetie twiitissään 8.5. Lähdetie viittasi HKL:n länsimetron käyttöönottoon – kun metro on länsimetron puolesta rakennettu valmiiksi ja testaukset ovat valmiita, katselmoi HKL asemien tilat.

Asemakohtaista haltuunottoa on HKL:n kunnossapitojohtaja Toni Jurvan mukaan toteutettu helmi-maaliskuusta lähtien. Käytännön vastuu mm. ratasähköstä ja turvalaitteista on ollut HKL:llä jo syksystä 2016, koeajojen alusta saakka.

Jokaista asemaa käydään katselmoimassa erikseen paikan päällä.

”Asiantuntijamme kiertävät kaikki aseman tilat – julkiset tilat, henkilöstön käyttöön tarkoitetut tilat ja tekniset tilat – ja tekevät havaintoja, dokumentoivat ja informoivat havainnoistaan länsimetroa. Tarkastelun lähtökohtana on kokonaisuuden toimivuus: kohteen huolettavuus ja kunnossapidettävyys sekä metroliikenteen luotettavuus ja tietenkin turvallisuus”, Jurva sanoo.

Koeajot paljastavat puutteet, jotka muuten löytyisivät vuosien päästä

Ennen varsinaista asemien hallinnan siirtoa HKL:lle tehdään vielä uusi katselmus, jossa aiemmin esiin nousseet havainnot ja mahdolliset puutteet tarkastetaan.

”Koeajoissa on ilmennyt erilaista isompaa ja pienempää korjattavaa, eli ne ovat osoittaneet tärkeytensä. Loppua kohti korjattavan määrä on vähentynyt. Toisaalta koeajoissa on voitu testata poikkeustilanteita, joissa on löytynyt ennalta-arvaamattomia vikoja, jotka matkustajaliikenteessä eivät ehkä olisi tulleet esille kuin vasta vuosien kuluttua”, sanoo infra- ja kalustojohtaja Lähdetie.

Tähän mennessä HKL on tutustunut varsinaisiin tiloihin jo reilun vuoden päivät, joten liikkuminen asemilla on tullut sujuvaksi. Myös lähes kaikki järjestelmäkoulutukset on saatu hoidettua jopa kahteen kertaan.

”Rataosuuksien haltuunotto käynnistyy asemaväleittäin asemien valmistuttua. Varsinainen hallinnan siirto HKL:n vastuulle tapahtuu, kun viimeinenkin asema palvelualueineen on vastaanotettu.”