Louhintatyöt jatkuvat Niittykummun asemalla

Niittykummun aseman tukiseinän rakentaminen ja aseman alueen louhintatyöt jatkuvat vuoden loppuun. Viikolla 52 työmaalla ei tehdä töitä. Tarpeen mukaan ensi vuoden puolella voi olla satunnaisesti louhintatöitä tammikuun aikana.

Erityistä melua aiheuttavia töitä tehdään yhdessä vuorossa ma-pe klo 7-18 ja muita rakennustöitä mahdollisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Louhinnan yhteydessä räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:
Lemminkäinen Infra Oy puh. 020 715 0110
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Työtunnelin louhinta alkaa Finnoossa

Finnoon työtunnelin louhinta alkaa viikolla 48. Työt alkavat kantojen ja pintamaiden poistolla työmaa-alueella. Tämän jälkeen alueella alkaa avolouhinta. Varsinaisen työtunnelin louhintaan maan alle päästään arviolta tammikuussa 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu lokakuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan ratatunnelin ja metroaseman tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa (katso kartta). Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Finnoon työmaa

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-7)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22
• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-7 ja viikonloppuisin
22-9

Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja Destia Oy:
Työmaan päivystävä puhelin: 040 6682 485
Työmaapäällikkö Mari Borén, Destia Oy, mari.boren@destia.fi
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Työtunnelin louhinta alkaa Sammalvuoressa

Sammalvuoren maanalaisen metrovarikon työtunnelin louhinta alkaa viikolla 48. Työt alkavat kantojen ja pintamaiden poistolla työmaa-alueella ja Tyskaksenkaaren tietyömaalla (ks. kartta). Tämän jälkeen alueella alkaa avolouhinta. Varsinaisen työtunnelin louhintaan maan alle päästään arviolta tammikuussa 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu heinäkuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan metrovarikon tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa suorinta tietä Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa. Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Sammalvuori työmaakartta

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-7)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22
• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-7 ja viikonloppuisin
22-9

Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen. Tietyömaan avolouhinnan aikana liikenne Nöykkiönkadulla pysäytetään tarvittaessa.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja Destia Oy:
Työmaan päivystävä puhelin: 040 6682 485
Työmaapäällikkö Mari Borén, Destia Oy, mari.boren@destia.fi
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Skanska Infra Oy:n ratalinjaurakka voitti Turvallisin metrotyömaa -kilpailun

Länsimetron Turvallisin työmaa -kilpailun on voittanut Skanska Infra Oy:n ratalinjaurakka Ruoholahti-Lauttasaari. Tarkasteluajanjakso kesti tammikuun alusta kesäkuun loppuun. Kilpailu järjestetään puolivuosittain ja siihen osallistuu kaikki käynnissä olevat urakat.

Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuuskilpailussa kilpailukaudella käynnissä olleita urakoita arvioitiin onnettomuustaajuuden ja MVR tai TR -mittausten perusteella. Urakkakohtaiset mittaustulokset painoivat kilpailukauden arvostelussa 80 prosenttia ja tapaturmataajuus 20 prosenttia.

Kilpailukauden painotus oli MVR/TR-mittauksissa. Urakoitsija tekee viikoittain mittauskierroksen, jossa havainnoidaan työmaan sen hetkinen tilanne ja turvallisuustaso. Viikkotarkastukset tuovat esille työmaan mahdolliset turvallisuuspuutteet, mutta samalla antaa tunnustusta kunnossa olevista asioista.

Työmaalle luovutettiin Länsimetro-hankkeen Turvallisin työmaa -kiertopalkinto, joka on pätkä kullattua ratakiskoa.

Länsimetron projektipäällikkö Tero Palmu luovuttaa palkinnon Skanska Infran vastaavalle työnjohtajalle Sami Saariselle

Sammalvuoren ja Finnoon asukastilaisuudet 13. ja 19.11.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen alkaa marraskuussa 2014.

Järjestämme asukasinfot:

torstaina 13.11.2014 klo 18 Martinkallion koululla, Martinkallio 2

keskiviikkona 19.11.2014 klo 18 Kaitaan koululla, Iivisniementie 1

Martinkallion koulun tilaisuudessa keskitytään erityisesti Sammalvuoren työmaan asioihin ja Kaitaan koulun tilaisuudessa Finnoon työmaan asioihin.

Tervetuloa!

Kiinteistökatselmukset alkavat Finnoossa ja Sammalvuoressa

Metron rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen alkaa Sammalvuoren maanalaisen metrovarikon ja Finnoon työtunnelien louhinnoilla. Louhinnat alkavat marraskuun lopulla. Työtunneli on kallioon ensin louhittava kulkureitti, joka louhitaan työmaa-alueelta maan alle varsinaiselle ratalinjalle. Metrotunnelien ja asemien louhinta alkaa vasta työtunnelien louhinnan jälkeen.

Ennen töiden alkamista alueella tehdään alkukatselmus kaikissa n. 150 metrin etäisyydellä sijaitsevissa kiinteistöissä. Katselmoijayritys ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai isännöitsijään tarkemman katselmusajankohdan sopimiseksi. Katselmuksen tavoitteena on selvittää kiinteistöjen rakenne ja kunto. Louhintojen päätyttyä tehdään loppukatselmus. Sammalvuoren ja Finnoon alueilla katselmukset hoitaa Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy.

Lisätietoja rakentamisen alkamisesta saa asukastilaisuuksista:

torstaina 13.11.2014 klo 18 Martinkallion koululla
keskiviikkona 19.11.2014 klo 18 Iivisniemen koululla.

Martinkallion koulun infossa käsitellään erityisesti Sammalvuoren metrovarikon rakentamista ja Iivisniemen koululla Finnoon työtunnelin louhintaa.

Lisätietoja katselmuksista löytyy länsimetron www-sivuilta:
www.lansimetro.fi/fi/rakentaminen/katselmukset

Lisätietoja:
Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, projektipäällikkö DI Tommi Salomaa, puh. 020 743 7406
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Louhintatöitä Niittykummun maanpäällisellä asemalla

Niittykummun aseman tukiseinän rakentaminen on alkanut pontitustöillä ja lokakuun alussa jatketaan myös aseman alueen louhintatöitä. Louhintatyöt kestävät arviolta marraskuun loppuun. Alueen kiinteistöjen välikatselmukset ovat torstaina 2.10.2014.

Erityistä melua aiheuttavia töitä tehdään yhdessä vuorossa ma-pe klo 7-18 ja muita rakennustöitä mahdollisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Louhinnan yhteydessä räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:
Lemminkäinen Infra Oy puh. 020 715 0110
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Metron Matinkylä – Kivenlahti rakentaminen alkaa

Espoon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 29.9.2014 antaa kaupungin omavelkaisen takauksen lainoille, joilla rahoitetaan Espoon maksuosuus länsimetron rakentamiseen välillä Matinkylä – Kivenlahti. Samassa yhteydessä päätettiin, että rakentamisesta vastaa Länsimetro Oy.

Rakentaminen aloitetaan Finnoon aseman työtunnelin ja Sammalvuoren varikon työtunnelin louhinnoilla loka-marraskuun vaihteessa 2014. Kivenlahdessa ja Espoonlahdessa työt alkavat marraskuussa ja Soukassa ja Kaitaalla joulukuussa. Metron Matinkylä – Kivenlahti seitsemän kilometriä pitkälle osuudelle tulee viisi uutta asemaa; Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan metron maanalainen varikko.

Metro Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu aikaisintaan 2020. Ruoholahdesta Matinkylään rakenteilla olevan osuus valmistuu 2015 lopulla ja avautuu liikenteelle 2016 syksyllä.

Asukkaille järjestetään asukastilaisuus Soukan koululla (Soukankuja 5) tiistaina 7.10. klo 18.00 ja Kaitaan koululla (Iivisniementie 1) torstaina 9.10. klo 18.00. Tilaisuuksissa kerrotaan koko hankkeen aikataulusta, työvaiheista ja etenemisestä. Lisäksi jokaisen aseman ja Sammalvuoren varikon läheisyydessä järjestetään erillinen asukastilaisuus louhintojen alkaessa.

Matinkylä – Kivenlahti osuuden nettisivut löytyvät toistaiseksi osoitteesta lansimetronjatke.fi ja myöhemmin osoitteesta lansimetro.fi.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen. Tavoitteena on saada osuuden Ruoholahti-Matinkylä rakentaminen päätökseen vuoden 2015 lopulla. Matinkylä – Kivenlahti osuuden rakentaminen alkaa syksyllä 2014. Osuus valmistuu aikaisintaan 2020.

Pelastusharjoitus Tapiolan asemalla torstaina 25.9.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Tapiolan aseman rakennustyömaalla torstaina 25.9. klo 12 – 14. Pelastuslaitos harjoittelee työtapaturman uhrin pelastusta rakentamisen aikaisissa olosuhteissa yhdessä aseman rakennusurakoitsijan Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia.

Liikennettä ohjataan paikan päällä Merituulentien ja Etelätuulentien risteyksessä.

Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta:
Palomestari Clas Tallberg, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. (09) 8168 4294
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392

Länsimetron pelastusharjoitus Espoossa Kelohongantien kuilulla keskiviikkona 24.9.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron rakennustyömaalla Kelohongantien kuilun kohdalla Tapiolassa keskiviikkona 24.9. klo 13 – 16. Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa harjoitellaan työntekijän pelastusta tunnelityömaalla.

Harjoitukseen osallistuvat Keilaniemi-Urheilupuisto ratalinjan rakennusurakoitsija Strabag Oy ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kolme tuntia.

Harjoitus ei vaikuta alueen liikenteeseen.

Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta:
Palomestari Clas Tallberg, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,
puh. (09) 8168 4294
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392