Länsimetro-lehti on ilmestynyt

Länsimetro-lehden toinen numero on ilmestynyt. Lehdessä kerrotaan Länsimetro-hankkeen edistymisestä ja tutkimus- ja suunnittelutöistä, jotka ovat edeltäneet rakennustöiden aloittamista. Länsimetron rakentaminen alkaa syksyllä Ruoholahdesta, jossa on voimassaoleva maanalainen metrokaava.

Länsimetro-lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan kaikkiin reitin varrella oleviin talouksiin ja yrityksiin. Kotitalouksia sijaitsee reitin välittömässä läheisyydessä noin 54.000 ja yrityksiä vajaa 4.000. Lisäksi lehteä voi noutaa kaupunkien kirjastoista, yhteispalvelupisteistä, Kaisaniemen metroaseman Info-pisteestä sekä Kampin ja Iso Omenan kauppakeskuksista. Lehteä jaetaan myös metroasemilla. Lehden voi hakea myös metrokonttorilta, joka sijaitsee Tapiolassa, osoitteessa Tapiontori 3A. Lisäksi lehdestä löytyy nettiversio.

Länsimetro-lehti ilmestyy kahdesti vuodessa rakentamisen ajan. Lehti toimitetaan suomeksi ja siinä on myös ruotsinkielinen tiivistelmäsivu.

Lisätietoa:
Viestintäpäällikkö Hanna Malmivaara, puh. 046 877 3392

Länsimetron nettisivut uudistuivat

Länsimetron rakentaminen alkaa syksyllä Ruoholahdesta. Rakennustöistä tiedotetaan lähialueen asukkaille ja toimijoille säännöllisesti koko rakennusajan. Tärkeä tiedottamiskanava on Länsimetron nettisivusto, jonka uudistetut sivut on nyt julkaistu. Syyskuussa ilmestyy seuraava Länsimetro-lehti, joka jaetaan kaikkiin metroradan välittömässä läheisyydessä sijaitseviin talouksiin ja yrityksiin.

Internet-sivustolla kerrotaan Länsimetron ajankohtaisista asioista ja tiedotetaan rakentamiseen liittyvistä töistä. Sivustolta löytyy myös tietoa hankkeen tavoitteista sekä asemien suunnittelusta ja sijoittumisesta.

Asukkaat voivat antaa sivuston kautta palautetta ja esittää kysymyksiä. Töiden alkaessa sivustolta voi myös seurata louhinnan etenemistä ajantasaisen seurantajärjestelmän avulla.

Sivusto tuotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielinen sivusto on kotimaisia kieliversioita suppeampi. Uudistetut nettisivut esiteltiin yleisölle ensimmäisen kerran torstaina Espoo-päivän avoimien ovien tilaisuudessa metrokonttorilla.

Sivuston graafisesta toteutuksesta vastaa Sami Koskela Beamjive Oy:stä ja teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta puolestaan Datapolis Oy.

Lisätietoa:

Viestintäpäällikkö Hanna Malmivaara, puh. 046 877 3392, hanna.malmivaara@lansimetro.fi
Toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Ympäristökeskus päätti Ruoholahden työajoista

Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt Länsimetro Oy:n tekemän ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta Ruoholahdessa. Työajaksi melua aiheuttavien töiden osalta ympäristökeskus määritteli pääsääntöisesti klo 7-22 välisen ajan arkipäivisin.

Ilmoitusta koskevat työt Ruoholahdessa käsittävät olemassa olevan metron kääntöraiteen suojaamista varten tehtävän kiinnityksen poraamisen kallioon, ajotunnelin suuaukon laajentamistyön sekä ajotunnelin, ratatunnelin ja pystykuilun louhintatyöt. Melua aiheuttavia työvaiheita ovat kallion poraus, räjäytys ja rusnaus eli irtonaisten lohkareiden poistaminen kallioseinämästä.

Maan päällä tehtävän louhinnan osalta poraus-, räjäytys- ja rusnaustöitä saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7─18. Mikäli poraus- tai rusnaustöitä tehdään klo 18─22, töiden melutaso asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa saa olla enintään 40 dB. Mikäli räjäytyksiä tehdään klo 18 jälkeen, tiedotetaan niiden ajankohdista melun ja tärinän vaikutusalueen herkille kohteille.

Tunnelissa maan alla poraus- ja rusnaustöitä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7─18. Mikäli töitä joudutaan tekemään klo 18─22, melutaso asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa saa olla enintään 40 dB. Räjäytyksiä saa tehdä tunnelissa arkipäivisin klo 7─22.

Suojausrakenteiden kiinnittämiseen liittyvää porausta voidaan tehdä vain yöllä klo 00─05 välisenä aikana metron liikennöinnistä johtuen. Työ ei saa aiheuttaa asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa 30 dB:n melutason ohjearvon ylitystä.

Ruoholahdesta louhittavat kalliomassat kuljetetaan Jätkäsaareen. Kuljetusreitti Jätkäsaareen on Salmisaarenkatu – Porkkalankatu – Laivapojankatu – Jätkäsaari. Louhetta ei kuljeteta asuntokatuja pitkin yöaikaan klo 22.00─7.00.

Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymä ilmoitus perustuu Valtioneuvoksen päätökseen melutason ohjearvoista. Melutasoa havainnollistaa se, että lehtien havina vastaa noin 20 dB:n, kuiskaus 40 dB:n ja tavallinen puheääni 60 dB:n tasoa.

Ruoholahden ajotunneli- ja metrotunneliurakka ajoittuu alustavasti marraskuusta 2009 toukokuuhun 2011. Aikataulu päivitetään, kun urakoitsijat on valittu. Rakennustöistä tiedotetaan lähialueen asukkaille ja toimijoille ennen töiden alkamista ja säännöllisesti koko rakennusajan. Länsimetro Oy seuraa reaaliaikaisesti louhintatärinöitä ja louhinnan etenemistä sekä töiden aiheuttamaa melua, tärinää ja muita ympäristövaikutuksia.

Kaavavalitukset lykkäävät Länsimetron rakentamisen aloitusta

Länsimetron valmistuminen viivästyy kaavavalitusten vuoksi. Tämänhetkisen arvion mukaan valitukset viivästyttävät Länsimetron valmistumista syksyyn 2014.

Espoossa jokaisesta metroa koskevasta kolmesta maanalaisesta asemakaavasta on valitettu. Metron rakentaminen voidaan aloittaa vasta, kun valitusprosessi on käsitelty ja metrokaavat ovat lainvoimaisia.

– Valitukset aiheuttavat Länsimetron rakentamisen viivästymisen. Rakennusajan pidentymisestä koituu jopa kymmenien miljoonien lisäkustannus, koska töitä ei päästä aloittamaan suunnitellusti ja käyttöönotto siirtyy. Espoon kaupunki on pyytänyt Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 186 §:n perusteella Helsingin hallinto-oikeutta kiirehtimään asian käsittelyä, sanoo Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko.

Alun perin metron rakentaminen piti aloittaa Espoossa jo tämän vuoden puolella. Nyt rakentaminen alkaa Ruoholahdessa, missä on lainvoimainen kaava. Espoossa työtunneleiden louhinta alkaa aikaisintaan ensi vuoden alussa. Tähänkin sisältyy epävarmuutta valitusten käsittelyaikatauluista johtuen. Alustavan aikataulun mukaan metron piti valmistua liikenteelle vuoden 2013 lopussa.

Helsingissä metron rakentamisen mahdollistava maanalainen asemakaava on menossa kaupunkisuunnittelulautakuntaan elokuussa. Helsingin kaupunginvaltuusto päättänee metrokaavoista lokakuussa.

– Valituksilla viivästyttäminen tulee yhteiskunnalle ja veronmaksajille kalliiksi. Toivomme, että hallinto-oikeuskäsittely Länsimetron valitusten osalta hoidetaan kiireellisenä, jotta pääsemme ripeästi liikkeelle ja pystymme hyödyntämään nykysuhdanteesta saatavan kustannusedun, Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen sanoo.

Metron kustannusarvio on 713,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on laadittu vuoden 2007 lokakuun hintatasossa.

Lisätietoa:
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko, puh. 0500 607 754
Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi
Länsimetro
Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Maalämpö- ja porakaivoselvitys

Länsimetro Oy on lähettänyt kyselyn kaikille kiinteistöille, jotka sijaitsevat Länsimetron linjauksen välittömässä läheisyydessä ja joiden alueelle sijoittuu poranreikiä. Nämä poranreiät voivat liittyä maalämpökaivoihin, porakaivoihin tai kaapeli- ja johtoreikiin. Jokaisesta poranreiästä selvitetään porareiän syvyys, halkaisija ja kaltevuuskulma. Tietoja tarvitaan metrotunnelin suunnittelua ja tunnelin louhintatöitä varten.

Tiedot poranrei’istä pyydetään toimittamaan 15.6.2009 mennessä esitäytetyllä lomakkeella. Lisätietoja maalämpö- ja porakaivoselvityksestä saa Länsimetron tiedotuspisteestä, joka sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Tapiontori 3 A, keskustornin vieressä. Toimisto on avoinna 9-17.

Länsimetron rakennussuunnittelijat töihin

Länsimetro allekirjoitti tänään 14 konsulttisopimusta metron rakennussuunnittelutöiden toteuttamisesta. Kaikkiaan sopimukset koskevat noin 200 henkilötyövuotta. Koko hankkeen aikana Länsimetro tulee työllistämään noin 400 suunnittelijaa, arvioi Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Sopimusneuvottelut kaikkien rakennussuunnittelutöiden osalta saatiin päätökseen suunnitellusti. Sopimusten solmiminen mahdollistaa sen, että suunnittelutyö pääsee täyteen vauhtiin heti maaliskuussa. Töitä suunnittelijoille on luvassa vähintään neljäksi vuodeksi.

– Kaikille suunnittelijoille riittää töitä heti alusta alkaen, mutta töiden painopiste vaihtelee alasta riippuen. Kiireisimpinä töihin ryhtyvät kallio-, rakenne- ja geotekniset suunnittelijat. Talo- ja ratatekniikan suunnittelijoiden sekä arkkitehtien työtahti on hankkeen alkupuolella vähäisempi. Heidän asiantuntemustaan tarvitaan alussa lähinnä asemien tilatarpeiden selvittämisessä, Kokkinen kertoo.

Rakennussuunnittelusta 14 sopimusta
Suunnittelijavalinnat perustuvat hankintalain mukaiseen julkiseen tarjouskilpailuun. Viisi sopimusta koskee arkkitehtisuunnittelua, kaksi kallioteknistä suunnittelua, yksi geoteknistä suunnittelua, yksi ratateknistä suunnittelua, yksi rakennetekniikan suunnittelua ja neljä taloteknistä suunnittelua.

Arkkitehtisuunnittelusopimukset tehtiin Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n (tunneli), Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n (Matinkylän ja Jousenpuiston asemat sekä Niittykummun asemavaraus), Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy:n (Tapiolan asema), Konsulttiyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto ALA Oy & Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy:n (Otaniemen ja Keilaniemen asemat) sekä Arkkitehtitoimisto Pekka Helin Oy:n kanssa (Koivusaaren ja Lauttasaaren asemat).

Konsulttiyhteenliittymä FKW vastaa geotekniikan ja ratatekniikan sekä kalliotekniikan suunnittelusta välillä Ruoholahti-Keilaniemi. Konsulttiyhteenliittymä Sito-Pöyry-Fundatec vastaa puolestaan kalliotekniikan suunnittelusta Keilaniemestä Matinkylään. Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy solmi sopimuksen rakennetekniikan suunnittelusta. Talotekniikan suunnittelusopimukset solmittiin Pöyry Building Services Oy:n (tunnelin ja kuilujen LVI ja sähkö ja automaatio), Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n (asemien LVI) ja Konsulttiryhmä Nissinen-Niemistön kanssa (asemien sähkö ja automaatio).

Rakennussuunnittelijat toteuttavat Länsimetron suunnittelua viiden pääsuunnittelijan johdolla. Pääsuunnittelijat allekirjoittivat omat konsulttisopimuksensa Länsimetron kanssa 6.2.2009. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii SWECO PM Oy.

 

Lisätietoa

Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi

 

Länsimetro Oy

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Ruoholahdesta Matinkylään ulottuvan metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa.

Länsimetron pääsuunnittelijat allekirjoittivat sopimukset

Länsimetron rakennussuunnittelutöiden johtamisesta vastaavat viisi pääsuunnittelijaa, työtunneleiden rakennussuunnittelijat sekä palotekniset suunnittelijat allekirjoittivat sopimuksensa Länsimetron kanssa 6.2.2009.

Pääsuunnittelijat on valittu Länsimetron arkkitehtuurin, geotekniikan, kalliotekniikan, rakennetekniikan ja teknisten järjestelmien asiantuntijoiksi. He ohjaavat Länsimetron rakennussuunnittelua, vastaavat suunnittelukriteereistä ja valvovat suunnitelmien laatua ja toteutuskelpoisuutta sekä koordinoivat suunnittelua. Talonrakentamisessa yleisesti käytetty pääsuunnittelijavetoinen malli soveltuu Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkisen mukaan myös infrapuolelle.

– Kun Länsimetroa suunnitellaan kokonaisuutena, suunnitelmat täsmentyvät töiden edetessä ja vältytään moninkertaiselta suunnittelulta. Toimintamallillamme tähdätään myös entistä laadukkaampaan ja kustannustehokkaampaan lopputulokseen. On myös hyvä huomata, että Länsimetron suunnittelusta ja rakentamisesta suurin osa on itse asiassa talonrakentamista niin tunnelissa kuin asemillakin, hän sanoo.

Sopimuksen mukaan pääsuunnittelijat vastaavat henkilökohtaisesti hankkeen toteutumisesta. Länsimetro tulee viemään merkittävän osan pääsuunnittelijoiden työajasta seuraavien vuosien aikana.

– Länsimetron suunnittelu on käynnistynyt arkkitehti- ja kalliosuunnittelun osalta jo viime vuoden puolella. Jotta rakentaminen pääsisi aikataulun mukaisesti käyntiin tämän vuoden lopulla, rakennussuunnittelun on lähdettävä ripeästi liikkeelle. Tavoitteena on, että ensimmäinen metro kulkisi Matinkylään vuoden 2013 lopulla, Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko kertoo.

Seitsemän konsulttisopimusta

Arkkitehtipääsuunnittelusopimus sekä teknisten järjestelmien ja kalliorakenteen pääsuunnittelusopimukset solmittiin Finnmap Infra Oy:n kanssa. Geotekniikan pääsuunnittelusopimuksesta vastaa Insinööritoimisto Geotesti Oy ja rakennetekniikan sopimuksesta Finnmap Consulting Oy.

Perjantaina allekirjoitettiin myös sopimukset paloteknisestä suunnittelusta ja ajotunneleiden suunnittelusta vastaavien rakennussuunnittelijoiden kanssa. Paloteknisen suunnittelun sopimus solmittiin Finnmap Infra Oy:n nimiin ja ajotunneleiden rakennussuunnittelusopimukset Sito Oy-Pöyry Infra Oy-Fundatec Oy -konsulttiryhmän kanssa.

Loput konsulttisopimukset rakennussuunnittelijoiden kanssa allekirjoitetaan lähiviikkoina. Suunnittelijavalinnat perustuvat hankintalain mukaiseen julkiseen tarjouskilpailuun, jonka tuloksena hanketta suunnittelemaan valikoitui viiden pääsuunnittelijan ryhmä sekä yhteensä 17 rakennussuunnittelijan ryhmä. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii SWECO PM Oy. SWECO PM Oy:n riveissä rakennuttajatehtävissä toimii myös useita kokeneita alikonsultteja ja asiantuntijoita.

Pääsuunnittelijat ohjaavat ja valvovat rakennussuunnittelua

Arkkitehtipääsuunnittelusta (PS-ARK) vastaa arkkitehti SAFA Hannu Mikola, joka työskentelee CJN Arkkitehtitoimisto Oy:n palveluksessa. Hänen varahenkilönään on arkkitehti SAFA Eero Valtiala. Mikola on aiemmin ollut mukana mm. Leppävaaran kaupunkiradan Ilmalan, Huopalahden, Pitäjämäen ja Valimon asemien suunnittelussa. Länsimetron hankesuunnittelussa Mikolan vastuulla oli asemakonseptien kehittäminen sekä Keilaniemen ja Matinkylän asemien luonnossuunnittelu.

– Länsimetro-hankkeessa arkkitehdin vastuulla on pääsuunnittelijoiden yhteistoiminnan koordinointi ja tiedonkulun varmistaminen koko suunnittelijakentässä. Lisäksi huolehdin asetettujen tavoitteiden ja tarkoituksenmukaisen yhtenäisyyden toteutumisesta Länsimetrossa, Mikola kertoo.

Kalliorakenteen (PS-KAT) suunnittelusta vastaa Juha Salmelainen. Hän työskentelee Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:ssä hankejohtajana. Hänelle on kertynyt aiempaa kokemusta mm. Porvarinlahden tietunnelin ja Labbackan rautatietunnelin liikennehankkeista ja Salmisaaren maanalaisen kivihiilivarastokohteesta.

– Vastuullani on kalliorakenteiden suunnitelmien toimivuuden ja kattavuuden varmistaminen. Kalliorakenteitahan Länsimetrossa riittää koko pituudelta, Salmelainen sanoo.

Rakennetekniikan pääsuunnittelijaksi (PS-RAK) valittiin sektorijohtaja Jarno Berghäll Finnmap Consulting Oy:stä. Hänen aiempiin projekteihinsa kuuluvat Olkiluoto 3, Hakamäentien leventäminen, Kerava-Lahti oikorata ja Helsinki-Leppävaara kaupunkirata.

– Länsimetro-hankkeessa ohjaan ja koordinoin rakennesuunnittelua ja valvon suunnitelmien laatua hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, Berghäll linjaa.

Geotekniikan suunnittelusta (PS-GEO) vastaa aluejohtaja Markku Tuhola Insinööritoimisto Geotesti Oy:stä. Tuholan viimeaikaiset suunnittelutyöt ovat kohdistuneet kauppakeskuksiin ja kaasuputken länsilaajennukseen. Länsimetrossa hän tulee vastaamaan maa- ja pohjarakennussuunnitteluun liittyvistä tehtävistä.

Teknisten järjestelmien pääsuunnittelijaksi (PS-TATE) valittiin tunnelitekniikkaosaston toimialapäällikkö Heikki Myllykoski Airix Talotekniikka Oy:stä. Hän on aiemmin ollut tiiviisti mukana muun muassa Vuosaaren tietunneleiden ja Labbackan rautatietunnelin rakentamisessa. Myllykoski on osallistunut Länsimetron suunnitteluun hankesuunnitelman työohjelman laatimisesta lähtien.

Lisätietoa:
Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi
Länsimetro vuosilukuina

2002 tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys
2005 ympäristövaikutusten arviointi
2006 liikennejärjestelmäpäätös Espoon valtuustossa
2007-2008 Länsimetron hankesuunnitelma
2008 rakennussuunnittelu käynnistyi
2009 metron edellyttämien maanalaisten asemakaavojen hyväksyminen Espoossa ja Helsingissä
2009 työtunneleiden rakentaminen alkaa loppuvuodesta
2010 tunnelilouhinta pyritään aloittamaan alkuvuodesta
2013 Länsimetro valmis aikaisintaan

Länsimetro Oy

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Ruoholahdesta Matinkylään ulottuvan metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Espoon valtuusto hyväksyi metron maanalaiset asemakaavat

Espoon uusi kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.1.2009 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti metron maanalaiset asemakaavat välille Hanasaari-Matinkylä. Kaava mahdollistaa metron maanalaisten tunnelien, metrotunnelista maanpintaan nousevien yhteyksien, metroasemien sisäänkäyntihallien ja -yhteyksien sekä hätäpoistumisteiden ja kuilujen rakentamisen Espoossa.

Länsimetron rakentaminen aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on töiden käynnistäminen kuluvan vuoden lopulla.