Länsimetros ansvarsfullhetsprogram är klart

Länsimetro Oy är ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur. Länsimetro Oy äger nästan hälften av alla metrospårkilometrar i huvudstadsregionen: Ett banavsnitt på 21 kilometer från Gräsviken i Helsingfors till Stensvik i Esbo, 13 metrostationer, en underjordisk metrodepå och tekniska system. Länsimetro Oy:s uppdrag är att säkerställa att metroinfrastrukturen som Länsimetro äger är i gott skick och att den hålls säker under hela sin livscykel.

Ansvarsfullhet är en central del av förvaltningen av metroinfrastrukturen. Länsimetros ansvarsfullhetsprogram blev klart i början av sommaren 2023. Programmet medför ett ansvarsfullhetsperspektiv som omfattar hela koncernen och alla delområden i Länsimetros verksamhet. Det för samman verksamhetsprinciper som gäller för metroinfrastrukturens ägande, ekonomi, byggande och företagsledning. Programmet har sammanställts i samarbete med representanter från verksamhetens olika delområden. Ansvarsfullhetsprogrammet uppdateras regelbundet.

– I Länsimetro är ansvarsfullhet en integrerad del av den dagliga verksamheten. Syftet med programmet är att synliggöra och skaffa en bättre förståelse av på vilka sätt vi redan nu agerar ansvarsfullt samt att identifiera utvecklingsmål som styr verksamheten och det dagliga arbetet i en ännu mer ansvarsfull riktning. Programmets syfte är dessutom att uppmuntra Länsimetros anställda att agera mer ansvarsfullt och utveckla nya åtgärder för ansvarsfullhet, berättar förvaltningsdirektör Mari Mannila.

I avsnittet Ansvarsfullhet på webbplatsen beskrivs de viktigaste ansvarsteman som styr Länsimetros verksamhet. I kommunikationen kommer vi dessutom att ta upp exempel för att förklara vilka åtgärder Länsimetro vidtar för att utveckla ansvarsfullheten.