Som ägare av metroinfrastrukturen betonar vi ansvarsfullhet

Västmetrobyggprojektet avslutades på hösten 2022 och passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes i december. När byggprojektet avslutades skiftade Länsimetro Oy sitt fokus från byggverksamhet till förvaltning av metroinfrastrukturen.

– Övergången från byggverksamheten till att bli ägare har bland annat krävt ett förtydligande av den gemensamma riktningen och förändringsledning. Länsimetro Oy verkar som en expertorganisation för ägande och utveckling av metroinfrastrukturen i bakgrunden av kollektivtrafikoperatörer. Med vår expertis blir metron ett funktionellt, säkert och attraktivt transportalternativ, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Länsimetro Oy är ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur. Länsimetro Oy äger nästan hälften av alla metrospårkilometrar i huvudstadsregionen: Ett banavsnitt på 21 kilometer från Gräsviken i Helsingfors till Stensvik i Esbo, 13 metrostationer, en underjordisk metrodepå och tekniska system. Dessutom äger Länsimetro Oy infrastruktur som tjänar anslutningstrafiken, som parkeringsanläggningar och bussterminaler.

Länsimetro Oy säkerställer att den förvaltade metroinfrastrukturen underhålls och utvecklas enligt en livscykelekonomisk strategi för att metroinfrastrukturen ska fungera och vara trygg långt in i framtiden. Metroinfrastrukturens ägare Länsimetro Oy ser till att metron är ett attraktivt transportalternativ för passagerarna även i flera decennier framöver.

– Som en ansvarsfull och kostnadsmedveten ägare av metroinfrastruktur säkerställer Länsimetro Oy att metroinfrastrukturen är i gott skick och säker under hela sin livscykel. Vårt uppdrag är att se till att underhålls- och servicearbeten blir genomförda enligt uppställda mål under hela sin livscykel. Vi underhåller på ett proaktivt sätt eftersom överraskande investeringsbehov eller reparationsskulder som uppkommer på metroinfrastrukturen inte tjänar någon, berättar fastighets- och infrastrukturdirektör Juhani Penttilä om arbetsfältet som ägare av metroinfrastruktur.

Tyngdpunkten låg på miljö- och samhällsaspekter när metron byggdes. Ansvarsfullt ägande är också i fokus och Länsimetro Oy bedriver ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi identifierar till exempel energisparmöjligheter på våra stationer och i vår infrastruktur.

– Vi vill vara ansvarsfulla ägare som underhåller och utvecklar på ett hållbart sätt även i framtiden. I år kommer vi att se över verksamheten för Länsimetro Oy ur ett hållbarhetsperspektiv och skapa ett hållbarhetsprogram som omfattar alla delområden i bolaget. Vårt mål är att programmet ska sammanfatta omfattningarna av vår hållbara verksamhet och hjälpa oss att identifiera utvecklingsmål som ägare av metroinfrastrukturen, säger förvaltningsdirektör Mari Mannila.